Nanotechnologia - Szczecin

Nanotechnologia - Szczecin

Studia na kierunku nanotechnologia w Szczecinie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Więcej filtrów

    Uczelnie, gdzie nanotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

    Inżynieria materiałów i nanomateriałów stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
    forma: stacjonarne

    Specjalności na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów

    22.02.2024

    Nanotechnologia - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

    Studia na kierunku nanotechnologia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

    Nanotechnologia - Szczecin
    Studia na kierunku nanotechnologia w Szczecinie
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów
    Poziom studiów
    Czas trwania
    Uczelnie
    Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku nanotechnologia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych USZ).

     

    Opis kierunku

    Studia na kierunku nanotechnologia to szansa na zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie matematyki z matematycznymi metodami modelowania komputerowego, a także chemii i technologii chemicznej do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu ukończonej specjalności. Dodatkowo studenci dowiedzą się więcej na temat materiałów, nanomateriałów, produktów i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym.

     

    Praca po studiach

    Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych, sektorze energetyki odnawialnej, laboratoriach analitycznych, a także w zakładach wysokich technologii.

    Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek nanotechnologia w Szczecinie?

    Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku nanotechnologia:

    • chemia,
    • fizyka,
    • język obcy,
    • język polski,
    • matematyka,
    • przedmiot do wyboru.

     

    Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

     

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

     

    Jak wyglądają studia na kierunku nanotechnologia w Szczecinie?

    Nanotechnologia to innowacyjny kierunek studiów, którego program kształcenia będzie oscylował głównie wokół nauk ścisłych. Osoby, które zdecydują się na jego studiowanie, zyskają szansę na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu chemii, fizyki, matematyki, inżynierii materiałowej oraz szeroko pojętych nauk technicznych. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej nauczą się, w jaki sposób planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne oraz interpretować i opracowywać uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Dowiedzą się też, jak oznaczać właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów, w szczególności nanomateriałów przy wykorzystaniu odpowiednich technik badawczych.

     

    Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku nanotechnologia możemy podzielić na:

    1. Typ

    • studia I stopnia (inżynierskie)
    • studia II stopnia (magisterskie)

    2. Tryb

    • studia stacjonarne

     

    Zdobywana wiedza i umiejętności

    W trakcie kształcenia na kierunku nanotechnologia studenci zdobędą szeroką wiedzę w zakresie stosowania specjalistycznych procedur pomiarowych, a także elektronicznych przyrządów pomiarowych i komputerowych systemów pomiarowych w technice, nanotechnologii czy nanobiotechnologii. Dowiedzą się też więcej na temat budowy materii oraz mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów. Co ważne, studenci opanują posługiwanie się językiem angielskim (lub innym językiem obcym) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego, w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem instrukcji technicznych, podręczników i artykułów z dziedziny nauk ścisłych, a w szczególności z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów.

     

    Uczelnie w Szczecinie - kierunek nanotechnologia:

    Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  

    Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

    Ile trwają studia na kierunku nanotechnologia w Szczecinie?

    Studia na kierunku nanotechnologia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

     

    Jaka praca po studiach na kierunku nanotechnologia w Szczecinie?

    Jako absolwent studiów na kierunku nanotechnologia nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem ciekawego i dobrze płatnego zatrudnienia. Przede wszystkim doskonale odnajdziesz się w pracy na takich stanowiskach, jak m.in. inżynier w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych, pracownik laboratorium analitycznego czy członek zespołów naukowo-badawczych w instytutach i ośrodkach akademickich. Z powodzeniem zwiążesz też swoją karierę zawodową z sektorem energetyki oraz z pracą w zakładach wysokich technologii.

     

    Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nanotechnologia:

    • członek zespołów naukowo-badawczych w instytutach i ośrodkach akademickich,
    • inżynier nanostruktur w przemyśle cyfrowym,
    • inżynier w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych,
    • pracownik sektora energetyki odnawialnej,
    • pracownik laboratorium analitycznego,
    • inżynier w branży medycznej,
    • pracownik zakładów wysokich technologii,
    • pracownik zakładów przemysłu elektronicznego.

     

    Nanotechnologia w Szczecinie

    komentarze (0)

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia