Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Studia w Warszawie

animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Odkryj studia animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom poznać m.in.: historię animacji społeczno-kulturalnej oraz edukacji; rolę animacji społeczno-kulturalnej i edukacji we współczesnym społeczeństwie; prawidłowości rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka; specyfikę funkcjonowania grupy formalnej i nieformalnej; rodzaje procesów grupowych oraz ról społecznych; sposoby diagnozowania oraz wspierania rozwoju jednostki i grupy.

Studia te przygotowują studentów np. do: projektowania i analizowania strategii działalności instytucji z obszaru animacji społeczno-kulturalnej; kreatywnego działania w obrębie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji; analizowania dotychczasowego stanu wiedzy jednostek i grup pod kątem jej niedostatków; projektowania, przeprowadzania i poddawania ewaluacji projektów animacyjnych; planowania rozwoju zawodowego w wybranym obszarze animacji społeczno-kulturalnej czy edukacji.

Absolwenci animacji kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej potrafią m.in. działań samodzielnie na rzecz organizowania środowiska lokalnego, realizowania potrzeb danej społeczności lokalnej lub określonego środowiska wychowawczego czy dbania o tradycje zawodu animatora i edukatora w obszarze edukacji pozaformalnej. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: ośrodkach szkoleniowych, fundacjach, nstytucjach kultury.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Studenci animacji kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej poznają m.in.: teorie animacji społeczno-kulturalnej, a także ich wzajemne relacje oraz miejsce w naukach społecznych i humanistycznych. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje umiejętności szczególnie w zakresie m.in.: animowania grup zadaniowych, nawiązywania relacji interpersonalnych czy wspierania działalności animacyjnej środkami technicznymi.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia wiedzą, w jaki sposób np. poprawnie wykonywać analizę środowiska i instytucji, a także potrafią samodzielnie przygotowywać złożone projekty animacyjne. W programie animacji kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom poznać bliżej takie metody, jak np.: pedagogika zabawy, pedagogika przygody, teatr improwizowany, community art, street working, aktywne metody kształcenia czy metoda harcerska.

W programie studiów na animacji kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Animacja grup zadaniowych
 • Warsztat kompetencji interpersonalnych
 • Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej
 • Środowiskowa praktyka pedagogiczna
 • Edukacja kulturalna z wykorzystaniem metod animacji i edukacji nieformalnej
 • Metody animacji i edukacji nieformalnej w pracy ze środowiskami wykluczonymi
 • Metody poznawania środowiska
 • Instytucje kultury i społeczeństwa obywatelskiego
 • Antropologia współczesności

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod nauczania nieformalnego, pozaformalnego i alternatywnego; zastosowania edukacji i animacji społeczno-kulturalnej w rozwoju współczesnego społeczeństwa; roli animatora społecznego oraz edukatora w różnych środowiskach wychowawczych.

Absolwenci animacji kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej mogą szukać zatrudnienia w szczególności m.in. w: ośrodkach edukacyjnych, instytucjach kulturalnych, jednostkach oświatowych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i rządowych czy w fundacjach wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie edukacji. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do prowadzenia własnej działalności w zakresie np. animacji społeczno-kulturalnej lub edukacji nieformalnej.

Absolwent animacji kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki szkoleniowe
 • ośrodki edukacyjne i naukowe
 • instytucje kultury
 • domy opieki społecznej
 • szkoły, przedszkola
 • fundacje, organizacje
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Animacja kultury i edukacje nieformalna, pozaformalna i alternatywna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

W trakcie studiów pedagogicznych studenci rozwijają swoje zdolności oraz wiedzę w zakresie nauk m.in.: społecznych, psychologicznych, historycznych czy socjologicznych. Uczą się tego, w jaki sposób np. dokonywać poprawnej oceny stopnia rozwoju podopiecznych, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwojowym się oni znajdują. Absolwenci tego kierunku umiejętnie wdrażają terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków oraz prowadzą efektywne zajęcia z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

W trakcie studiów przyszli pedagodzy poznają współczesne formy wychowawcze i przygotowują się np. do prowadzenia profesjonalnych działań w zakresie niesienia pomocy pedagogicznej dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i osobom starszym, które pochodzą z różnych środowisk. Absolwenci tego kierunku są zatrudniani na takich stanowiskach, jak np.: opiekun, wychowawca, trener, animator kultury, specjalista ds. HR, doradca zawodowy, coach, nauczyciel, przedszkolanka czy pedagog specjalny.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)