Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Łódź

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Łódź

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Łódź

Studia w Łodzi

dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Odkryj kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Łodzi dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ).
 

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji oferują swoim studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat rynku medialnego w Polsce i na świecie, a także przygotowują ich do sprawnego funkcjonowania w świecie mediów zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Studenci poznają zagadnienia m.in. z obszaru dziennikarstwa, literaturoznawstwa czy kulturoznawstwa.

Absolwenci dziennikarstwa, mediów i projektowania komunikacji będą posiadali niezbędne kwalifikacje, aby znaleźć zatrudnienie m.in. w szeroko pojętych mediach, agencjach reklamowych oraz działach public relations.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji:

 • biologia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

O przyjęcie na studia II stopnia kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków. Przyjęcie następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi?

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji mają na celu rozwinięcie u studentów umiejętności krytycznego myślenia, łączenia faktów, wyciągania wniosków, argumentowania, a także autoprezentacji. Liczne zajęcia praktyczne i teoretyczne pozwolą Ci też zdobyć wiedzę i umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w pracy związanej z szeroko pojętą kulturą medialną.

Nauczysz się, w jaki sposób używać narzędzi cyfrowych przy projektowaniu i realizacji przekazów medialne oraz projektów promocyjnych. Poznasz też tajniki sprawnej komunikacji społecznej, współpracy w zespole, a także dokonywania oceny działań własnych i innych osób.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę m.in. na temat reklamy, systemów medialnych czy współczesnej kultury. Doświadczeni wykładowcy wprowadzą Cię też w zagadnienia ze świata religii, językoznawstwa, a także filozofii. Nauczysz się, w jaki sposób tworzyć różne formy wypowiedzi werbalnych, wizualnych i multimedialnych. Z kolei dzięki dostępnym na wydziale studiom radiowym i telewizyjnym będziesz mieć szansę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z kamerą i mikrofonem.

Ile trwają studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi?

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, będziesz posiadał szerokie wykształcenie humanistyczne oraz liczne umiejętności praktyczne, które pozwolą Ci na swobodne funkcjonowanie na współczesnym rynku medialnym. Z łatwością znajdziesz się m.in. na stanowisku redaktora, rzecznika prasowego czy prezentera, jak również w agencjach reklamowych oraz różnego rodzaju wydawnictwach. Twoje kompetencje pozwolą Ci też na sprawne kierowanie zespołami pracowników instytucji medialnych i okołomedialnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji:

 • agencje reklamowe,
 • działy public relations,
 • redakcje czasopism,
 • wydawnictwa,
 • telewizja,
 • media internetowe.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia