Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin
Dodaj do ulubionych

28.07.2022

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia łączą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. geografii, geologii, zarządzania kryzysowego oraz psychologii z ćwiczeniami terenowymi, które mają na celu nauczyć studenta pozyskiwać dane o przestrzeni i wykorzystywać je w praktyce. Studenci uczą się również pilotowania dronów czy podstaw strzelectwa.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na tym kierunku dają absolwentom możliwość zatrudnienia się w stacjach sanitarno-epidemiologicznych czy w laboratoriach, a także w służbach mundurowych i cywilnych, np. w Policji czy Służbie Celnej.

czytaj dalej wszystko o Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, warto sprawdzić jak dokładnie wygląda rekrutacja na studia w Lublinie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe:

 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • WOS,
 • historia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

To jeden z kierunków oferowanych przez uczelnie w Lublinie, którego celem jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze specjalistów od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Kierunki studiów takie jak Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów zakłada, że student będzie potrafił pozyskiwać, przetwarzać i analizować dane przestrzenne. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. przygotowania analiz środowiskowych i identyfikowania geozagrożeń.

W trakcie studiów studenci mają również możliwość zdobycia cennych umiejętności, takich jak pilotowanie dronów czy obsługa skanerów laserowych 3D.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Szkoły wyższe w Lublinie oferujące ten kierunek dają studentom możliwość zyskania wiedzy z wielu dziedzin, m.in. z geografii, geograficznych systemów informacyjnych czy prawa, a także zagadnień dotyczących obronności.

Podczas zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych studenci mają szansę zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania danych o przestrzeni i nauczyć się wykorzystywać je dla celów obronności i odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Studenci uczą się również, jak zarządzać informacją i skutecznie się komunikować.

Pod okiem specjalistów z uczelni i spoza niej studenci mają możliwość uczestniczyć w wielu przydatnych w późniejszej pracy zajęciach, np. w nauce pilotowania dronów, sztuk walki czy podstaw strzelectwa.

Studenci wybierają również specjalność, od której zależą zajęcia, w których będą brali udział. Przykładowe specjalności to: geograficzne uwarunkowania obronności czy zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Kierunki studiów w Lublinie łączące interdyscyplinarną wiedzę z przydatnymi umiejętnościami praktycznymi dają studentom szansę na zdobycie pracy w zawodzie. Absolwenci kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe mogą znaleźć pracę jako specjaliści od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, np. w Straży Granicznej czy w Policji. Mogą też zdobyć pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe:

 • służby mundurowe i cywilne, np. Policja, Wojsko Polskie, Służba Celna, Straż Graniczna itp.,
 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • laboratoria,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie

Kierunki geograficzne w Lublinie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia