Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin

Studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

23.11.2023

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Lublin
Studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

W Lublinie geografię wojskową i zarządzanie kryzysowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS).
 

Opis kierunku

Studia łączą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. geografii, geologii, zarządzania kryzysowego oraz psychologii z ćwiczeniami terenowymi, które mają na celu nauczyć studenta pozyskiwać dane o przestrzeni i wykorzystywać je w praktyce. Studenci uczą się również pilotowania dronów czy podstaw strzelectwa. W siatce zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: monitorowanie i prognozowanie geozagrożeń, hydrologiczne bezpieczeństwo kraju, prawne aspekty zarządzania kryzysowego, funkcjonowanie geosystemów czy systemy ostrzegania ludności.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na tym kierunku dają absolwentom możliwość zatrudnienia się w stacjach sanitarno-epidemiologicznych czy w laboratoriach, a także w służbach mundurowych i cywilnych, np. w Policji czy Służbie Celnej. Zajmują stanowiska analityków ds. bezpieczeństwa narodowego, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego czy konsultantów ds. bezpieczeństwa. Doskonale odnajdują się w obszarze dyplomacji i negocjacji narodowych, a także w roli planistów przestrzennych dla celów obronnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, warto sprawdzić jak dokładnie wygląda rekrutacja na studia w Lublinie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe:

 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • WOS,
 • historia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

To jeden z kierunków oferowanych przez uczelnie w Lublinie, którego celem jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze specjalistów od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Kierunki studiów takie jak Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów zakłada, że student będzie potrafił pozyskiwać, przetwarzać i analizować dane przestrzenne. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. przygotowania analiz środowiskowych i identyfikowania geozagrożeń.

W trakcie studiów studenci mają również możliwość zdobycia cennych umiejętności, takich jak pilotowanie dronów czy obsługa skanerów laserowych 3D.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Szkoły wyższe w Lublinie oferujące ten kierunek dają studentom możliwość zyskania wiedzy z wielu dziedzin, m.in. z geografii, geograficznych systemów informacyjnych czy prawa, a także zagadnień dotyczących obronności.

Podczas zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych studenci mają szansę zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania danych o przestrzeni i nauczyć się wykorzystywać je dla celów obronności i odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Studenci uczą się również, jak zarządzać informacją i skutecznie się komunikować.

Pod okiem specjalistów z uczelni i spoza niej studenci mają możliwość uczestniczyć w wielu przydatnych w późniejszej pracy zajęciach, np. w nauce pilotowania dronów, sztuk walki czy podstaw strzelectwa.

Studenci wybierają również specjalność, od której zależą zajęcia, w których będą brali udział. Przykładowe specjalności to: geograficzne uwarunkowania obronności czy zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Studia na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Kierunki studiów w Lublinie łączące interdyscyplinarną wiedzę z przydatnymi umiejętnościami praktycznymi dają studentom szansę na zdobycie pracy w zawodzie. Absolwenci kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe mogą znaleźć pracę jako specjaliści od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi, np. w Straży Granicznej czy w Policji. Mogą też zdobyć pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe:

 • służby mundurowe i cywilne, np. Policja, Wojsko Polskie, Służba Celna, Straż Graniczna itp.,
 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • laboratoria,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe w Lublinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia