Bioinformatyka - Gdańsk

Bioinformatyka - Gdańsk

Studia na kierunku bioinformatyka w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Gdański

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

04.08.2022

Bioinformatyka studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Bioinformatyka to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Bioinformatyka - Gdańsk
Studia na kierunku bioinformatyka w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Bioinformatyka dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. biologii, informatyki, chemii i biotechnologii. Studenci mogą też nauczyć się np. analizy danych i tworzenia modeli matematycznych.

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Bioinformatyka dają ich absolwentom możliwość zdobycia pracy m.in. w sektorze biotechnologicznym i medycznym, np. w firmach badawczo-rozwojowych oraz w firmach IT.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Bioinformatyka wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatami rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bioinformatyka:

 • biologia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA?

Bioinformatyka to jeden z kierunków studiów oferowanych przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.. stosowania technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych oraz wykorzystania ich w biotechnologii.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą umiejętność przetwarzania informacji uzyskiwanych w czasie badań i będą potrafili stosować to w praktyce m.in. w biologii, biochemii i biofizyce.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Bioinformatyka dają również studentom możliwość zdobycia umiejętności np. w zakresie programowania oraz zarządzania biologicznymi bazami danych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Bioinformatyka to: modelowanie struktury biocząsteczek, techniki eksploracji danych wielowymiarowych czy uczenie maszynowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bioinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Bioinformatyka łączą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu informatyki, matematyki, biologii i medycyny. Studenci tego kierunku mają możliwość nauczyć się, jak stosować techniki informatyczne i matematyczne w badaniach medycznych i biologicznych.

Uczelnie w Gdańsku oferujące ten kierunek dają również studentom szansę zdobyć kompetencje informatyczne, jak np. programowanie, zarządzanie projektami informatycznymi czy znajomość technik uczenia maszynowego. Wiedza z zakresu biologii, którą studenci mogą zdobyć podczas studiów, dotyczy m.in. przewidywania struktury białek czy zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej, biochemii czy genetyki.

Uczelnie w Gdańsku - kierunek bioinformatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA?

Studia na kierunku Bioinformatyka trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bioinformatyka w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA

Studia na kierunku Bioinformatyka dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy np. w firmach badawczo-rozwojowych, w sektorze biotechnologicznym i medycznym, a także w branży IT. Absolwenci mogą również pracować w jednostkach administracji samorządowej i publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bioinformatyka:

 • firmy badawczo-rozwojowe (sektor biotechnologiczny i medyczny),
 • branża IT,
 • jednostki administracji samorządowej i publicznej,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • laboratoria,
 • firmy farmaceutyczne.

Bioinformatyka w Gdańsku

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia