Bioinformatyka - Gdańsk

Bioinformatyka - Gdańsk

Bioinformatyka - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Bioinformatyka studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Bioinformatyka to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku bioinformatyka w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Bioinformatyka dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. biologii, informatyki, chemii i biotechnologii. Studenci mogą też nauczyć się np. analizy danych i tworzenia modeli matematycznych.

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Bioinformatyka dają ich absolwentom możliwość zdobycia pracy m.in. w sektorze biotechnologicznym i medycznym, np. w firmach badawczo-rozwojowych oraz w firmach IT.

 

czytaj dalej wszystko o Bioinformatyka - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BIOINFORMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Bioinformatyka wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatami rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bioinformatyka:

 • biologia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bioinformatyka w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA?

Bioinformatyka to jeden z kierunków studiów oferowanych przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.. stosowania technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych oraz wykorzystania ich w biotechnologii.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą umiejętność przetwarzania informacji uzyskiwanych w czasie badań i będą potrafili stosować to w praktyce m.in. w biologii, biochemii i biofizyce.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Bioinformatyka dają również studentom możliwość zdobycia umiejętności np. w zakresie programowania oraz zarządzania biologicznymi bazami danych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Bioinformatyka to: modelowanie struktury biocząsteczek, techniki eksploracji danych wielowymiarowych czy uczenie maszynowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bioinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Bioinformatyka łączą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu informatyki, matematyki, biologii i medycyny. Studenci tego kierunku mają możliwość nauczyć się, jak stosować techniki informatyczne i matematyczne w badaniach medycznych i biologicznych.

Uczelnie w Gdańsku oferujące ten kierunek dają również studentom szansę zdobyć kompetencje informatyczne, jak np. programowanie, zarządzanie projektami informatycznymi czy znajomość technik uczenia maszynowego. Wiedza z zakresu biologii, którą studenci mogą zdobyć podczas studiów, dotyczy m.in. przewidywania struktury białek czy zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej, biochemii czy genetyki.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA?

Studia na kierunku Bioinformatyka trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bioinformatyka w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINFORMATYKA

Studia na kierunku Bioinformatyka dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy np. w firmach badawczo-rozwojowych, w sektorze biotechnologicznym i medycznym, a także w branży IT. Absolwenci mogą również pracować w jednostkach administracji samorządowej i publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bioinformatyka:

 • firmy badawczo-rozwojowe (sektor biotechnologiczny i medyczny),
 • branża IT,
 • jednostki administracji samorządowej i publicznej,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • laboratoria,
 • firmy farmaceutyczne.

Kierunki informatyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia