Quantum information technology - Gdańsk

Quantum information technology - Gdańsk

Studia na kierunku quantum information technology w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Quantum information technology stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

25.11.2023

Quantum information technology studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku quantum information technology to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Quantum information technology - Gdańsk
Studia na kierunku quantum information technology w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku quantum information technology słuchacze uczą się, w jaki sposób wprowadzić w życie rewolucyjne technologie kwantowe oraz jak zoptymalizować ich wykorzystanie.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku quantum information technology kształcą absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych prowadzących działalność w zakresie badawczo-rozwojowym związanym z projektowaniem i wdrażaniem technologii kwantowych.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunku quantum information technology przeznaczona jest dla absolwentów kształcenia I stopnia po ścieżce związanej z fizyką, inżynierią, informatyką czy matematyką.

Kierunki studiów w Gdańsku, do których należy quantum information technology wymagają od kandydata złożenia w procesie rekrutacji dyplomu licencjata lub innego dokumentu ukończenia studiów – również uzyskanego za granicą. Dodatkowo kandydat musi znać język angielski w stopniu biegłości co najmniej B2.

Przeprowadzana jest również rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczy podstawowych informacji w zakresie kwantowej technologii informacyjnej i zainteresowań kandydata.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Quantum information technology w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU QUANTUM INFORMATION TECHNOLOGY?

Studia realizowane w ramach kierunku quantum information technology obejmują interdyscyplinarną ścieżkę kształcenia, która skupia się na kryptografii i pomiarach kwantowych. W autorskim programie zajęć uwzględniono przedmioty w zakresie technologii kwantowych, komunikacji kwantowej, nowych technikach komputerowych.

Uczelnie w Gdańsku w ramach kierunku quantum information technology realizują innowacyjny program kształcenia, który prowadzą aktywni badacze o międzynarodowej renomie, eksperci i praktycy.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość rozwoju zestawu umiejętności, które przygotowują ich do prezentacji, posługiwania się językiem angielskim i komercjalizacji. Siatkę godzin dydaktycznych podzielono na cztery podstawowe moduły, które obejmują tematykę kwantowego przetwarzania informacji, obliczania i komunikacji, układów kwantowych (ich manipulacji i właściwości nieklasycznych), metody analityczne i numeryczne wraz z umiejętnościami programowania, prezentacje naukowe, komunikację naukową i metodologię badań.

Kształcenie realizowane jest w języku angielskim i obejmuje innowacyjne obszary nauk. Łączy wiedzę z fizyki, matematyki czy informatyki.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku quantum information technology możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku quantum information technology kształcą specjalistów, którzy wykazują się wiedzą w zakresie przetwarzania informacji klasycznych i kwantowych. Znają zasady działania protokołów obliczeniowych i kryptograficznych.

Wiedzą, jakie są zaawansowane metody matematyczne i numeryczne, a także techniki ich programowania. Projektują eksperymenty i symulacje komputerowe w zakresie implementacji informacji kwantowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU QUANTUM INFORMATION TECHNOLOGY?

Studia na kierunku quantum information technology trwają 2 lata (studia magisterskie).

Quantum information technology w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU QUANTUM INFORMATION TECHNOLOGY

Studia realizowane w ramach kierunku quantum information technology kształcą absolwentów, którzy będą wprowadzać w życie rewolucyjne technologie kwantowe i optymalizować sposoby ich wykorzystania.

Odnajdą się w firmach przemysłowych oraz usługowych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową z zakresu projektowania i wdrażania technologii kwantowych. Mogą kontynuować studia doktoranckie w tematyce technologii kwantowych.

Poza tym w trakcie kształcenia uczestnicy zdobywają możliwość nawiązania współpracy z ośrodkami badawczymi w zakresie technologii kwantowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku quantum information technology

  • przedsiębiorstwa z branży przemysłowej i usługowej prowadzącej działalność w zakresie projektowania i wdrażania technologii kwantowych,
  • kontynuacja studiów doktoranckich w zakresie informatyki kwantowej.

Studia na kierunku quantum information technology umożliwiają słuchaczom dołączenie do projektów międzynarodowych w ramach programów wymiany studenckiej. Absolwent w efekcie staje się naturalnym kandydatem do tego, aby kontynuować swoją edukację w tych ośrodkach.

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Quantum information technology w miastach

Nadchodzące wydarzenia

  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
  • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie