Pedagogika specjalna - Kielce

Pedagogika specjalna - Kielce

Pedagogika specjalna - Kielce
Dodaj do ulubionych

22.08.2022

Pedagogika specjalna - studia Kielce 2022 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Kielcach
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w zakresie m.in. nowoczesnych nurtów pedagogiki specjalnej, a także kompetencji i umiejętności niezbędnych do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz stosowania odpowiednich rozwiązań metodycznych.

 

Praca po studiach

Studia w Kielcach na kierunku Pedagogika specjalna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w placówkach oświatowych jako pedagog specjalny lub w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Kielcach na kierunek Pedagogika specjalna wymaga od kandydatów zdanych egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Pedagogika specjalna:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Pedagogika specjalna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Kielcach. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę m.in. z zakresu podstaw fizjologii wychowania, koncepcji rehabilitacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy podstaw prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Kierunki studiów takie jak Pedagogika specjalna dają studentom także możliwość zdobycia wiedzy z zakresu subdyscyplin pedagogiki specjalnej oraz ich specyfiki. Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą ugruntowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej oraz o organizacjach i instytucjach, które realizują działania z zakresu pedagogiki specjalnej.

Podczas trwania studiów studenci odbywają praktyki, które dają im możliwość zapoznania się ze środowiskiem możliwej przyszłej pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Kielcach takie jak Pedagogika specjalna mają za zadanie przede wszystkim przekazać studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi.

Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę m.in. o współczesnym podejściu do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o wynikających z tego nowych form edukacji, a także o różnorakich koncepcjach rehabilitacyjnych.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, a także projektowania i prowadzenia zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Przykładowe przedmioty na kierunku Pedagogika specjalna oferowanym przez uczelnie w Kielcach: psychologia społeczno-wychowawcza, współczesna recepcja tekstów pedagogicznych czy psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Studia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Pedagogika specjalna w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy na stanowisku pedagoga specjalnego w różnego rodzaju placówkach oświatowych, np. w przedszkolach czy szkołach integracyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą również prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci kierunku Pedagogika specjalna mogą znaleźć zatrudnienie także w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy w placówkach służby zdrowia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika specjalna:

 • placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły i placówki ogólnodostępne czy integracyjne),
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • placówki służby zdrowia,

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Kielce studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Kielce studia stacjonarne

Pedagogika specjalna Kielce studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Kielcach

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia