Pedagogika specjalna - Toruń

Pedagogika specjalna - Toruń

Pedagogika specjalna - Toruń

Studia w Toruniu

pedagogika specjalna

Odkryj pedagogikę specjalną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika specjalna studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeśli chcesz studiować kierunek pedagogika specjalna, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie ustalają indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA TORUŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
30
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Kierunki pedagogiczne w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W TORUNIU?

Pedagogika specjalna to coraz popularniejszy kierunek kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studia pedagogiczne w tym zakresie pozwolą Ci zdobyć wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania człowieka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w różnych aspektach jego życia.

Propozycja kształcenia ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Nauczysz się pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, a także z osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju.

Studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania poprzez wybór specjalności, takiej jak logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną czy pedagogika resocjalizacyjne. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Pedagogikę specjalną w Toruniu możesz studiować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów i kończą się tytułem magisterskim.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni. Kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci pedagogiki specjalnej nauczą się przeprowadzać diagnozę funkcjonalną ucznia z niepełnosprawnością, rozpoznawać i identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, projektować prace edukacyjno-rewalidacyjne przy jednoczesnym dostosowaniu programu do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego.

W siatce zajęć kompleksowo opracowanego programu kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak: podstawy socjologii, wprowadzenie do antropologii, psychologia różnic indywidualnych, opieka paliatywna, edukacja zdrowotna, historia niepełnosprawności i wiele innych.

Nauczysz się pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności istotne dla działalności praktycznej i badawczej na poziomie rehabilitacyjnymi, terapeutycznym, resocjalizacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W TORUNIU?

Miejsce zatrudnienia absolwentów pedagogiki specjalnej uzależnione jest bardzo często od ukończonej specjalności. Odnajdują się oni w pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika specjalna:

 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy pomocy społecznej
 • dzienne ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • centra pomocy rodzinie
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • ośrodki kuratorskie
 • placówki publiczne podległe MEN
 • zespoły interdyscyplinarne przy MOPS
 • wojsko i policja

Absolwenci pracują w charakterze pedagogów specjalnych w hospicjach i placówkach, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju. Obejmują stanowiskach terapeutów zajęciowych w ośrodkach dziennych lub stacjonarnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, gdzie zajmują się między innymi prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej.

Komentarze (0)