Pedagogika specjalna - Poznań

Pedagogika specjalna - Poznań

Pedagogika specjalna - Poznań

Studia w Poznaniu 

pedagogika specjalna

 

Odkryj pedagogikę specjalną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika specjalna studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Poznaniu to studia jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Poznaniu?

Aby zostać studentem kierunku pedagogika specjalna w Poznaniu powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych.

Dodatkowym atutem będą także punkty uzyskane za udział w olimpiadach naukowych. Dokładne wymagania rekrutacyjne znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA POZNAŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
70
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
70
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki pedagogiczne w Poznaniu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Pedagogika specjalna to dziedzina pedagogiki, która zajmuje się niesieniem pomocy i wsparcia osobom w różnym wieku, które mierzą się z różnorodnymi trudnościami wpływającymi na ich funkcjonowanie społeczne. Nauczanie osób niepełnosprawnych jest niezwykle wymagającym i czasochłonnym procesem, który wiąże się z koniecznością przejścia kompleksowego przygotowania, powołania oraz pełnego zaangażowania w swoje obowiązki. Kształceniem profesjonalnych i oddanych swojej pracy pedagogów zajmuje się kierunek pedagogika specjalna w Poznaniu.

Kandydaci na studia pedagogiczne powinni interesować się naukami psychologicznymi, humanistycznymi oraz społecznymi. Jednak najważniejszym czynnikiem, który powinna mieć każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na te studia, jest powołanie oraz chęć niesienia pomocy innym, bardziej potrzebującym ludziom. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą empatyczną i masz duże zdolności interpersonalne, to studia na kierunku pedagogika specjalna powinny być twoim wyborem.

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia jednolite magisterskie
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich.  Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne w Poznaniu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, co sprawia, że coraz częściej znajdują się one w ofercie poznańskich uczelni wyższych. Obecnie kierunek pedagogika specjalna w trybie jednolitych studiów magisterskich możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Ukończenie studiów jest gwarancją przyszłościowego wykształcenia i przygotowania zawodowego.

Program studiów pedagogicznych w Poznaniu oscyluje głównie wokół nauk psychologicznych, humanistycznych czy społecznych. Jako student, poznasz specyfikę pracy pedagoga oraz skupisz się na rozwijaniu swojej wiedzy z zakresu historii i najnowszych osiągnięć szerokiej dziedziny, jaką jest pedagogika. Po ukończeniu trzech semestrów, studenci będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich potrzeb i planów zawodowych. W ofercie znajdą się:

  • logopedia
  • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dokładny program studiów oraz plan zajęć będzie się różnił w zależności od wybranej specjalizacji.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Studia w Poznaniu wyróżniają się programem dopasowanym do realiów i potzreb obecnego rynku pracy, dzięki czemu ich absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia w wielu prężnie działających branżach. Po ukończeniu kierunku pedagogika specjalna będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w szkołach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz w ośrodkach opiekuńczych. Ponadto, idealnie odnajdziesz się na stanowisku pedagoga specjalnego czy wychowawcy w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z zawodem logopedy, zarówno w szkołach i przedszkolach, jak i w placówkach służby zdrowia. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie także w:

  • ośrodkach naukowo-badawczych
  • specjalistycznych wydawnictwach
  • mediach

 

Interesującą alternatywą jest także praca w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, fundacjach i centrach mediacyjnych. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu zbliżonym do ich wykształcenia.

Komentarze (0)