Historia w przestrzeni publicznej - Wrocław

Historia w przestrzeni publicznej - Wrocław

Historia w przestrzeni publicznej - Wrocław
Dodaj do ulubionych

20.12.2022

Historia w przestrzeni publicznej studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku historia w przestrzeni publicznej w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii, psychologii, medioznawstwa czy retoryki, a także umiejętności dotyczących m.in. popularyzacji historii czy pamięci i polityki historycznej.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku Historia w przestrzeni publicznej dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej, muzeach, skansenach czy mediach.

czytaj dalej wszystko o Historia w przestrzeni publicznej - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek historia w przestrzeni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Historia w przestrzeni publicznej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Historia w przestrzeni publicznej skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja na studia na ten kierunek bierze pod uwagę ocenę na dyplomie kandydata.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ?

Historia w przestrzeni publicznej to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu, skierowany przede wszystkim do osób, które interesują się historią i jej obecnością w przestrzeni publicznej. Program studiów łączy zagadnienia historyczne z dziedzinami takimi jak na przykład medioznawstwo, retoryka czy psychologia.

Studia na tym kierunku dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z historii, psychologii, pedagogiki i medioznawstwa oraz umiejętności praktycznych z zakresu np. edytorstwa, retoryki czy technologii informacyjnej.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Historia w przestrzeni publicznej dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. z zakresu historii Polski, a także umiejętności dotyczących gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów. Studenci tego kierunku mogą również zdobyć umiejętność tworzenia wystaw czy imprez historycznych, a także popularyzacji historii i edytorstwa.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą na przykład zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi cyfryzacji i zarządzania metadanymi, mitów i stereotypów w historii czy krytyki tekstu dawnego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Historia w przestrzeni publicznej: pamięć i polityka historyczna, dziennikarstwo historyczne czy historia w rozrywce i mediach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ?

Studia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej trwają 2 lata (studia II stopnia).

Historia w przestrzeni publicznej w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Kierunki studiów takie jak Historia w przestrzeni publicznej dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach zaangażowanych w upowszechnianie pamięci o przeszłości takich jak stowarzyszenia, instytucje państwowe, muzea czy skanseny. Mogą także znaleźć zatrudnienie w mediach, jednostkach administracji samorządowej oraz w archiwach. Absolwenci tego kierunku mogą również zajmować stanowiska ekspertów ds. tematyki historycznej na przykład dla filmów, gier czy imprez.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Historia w przestrzeni publicznej:

 • stowarzyszenia,
 • instytucje państwowe,
 • muzea,
 • skanseny,
 • media,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • archiwa.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia w przestrzeni publicznej Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia w przestrzeni publicznej Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia w przestrzeni publicznej w Mieście wrocławiu

Kierunki historyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu