Physics and astronomy - Toruń

Physics and astronomy - Toruń

Physics and astronomy - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Physics and astronomy studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Physics and astronomy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
 

Studia na kierunku physics and astronomy w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu physics and astronomy możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Physics and astronomy dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fizyki i astronomii, a także optyki kwantowej czy matematyki. Studia prowadzone są w języku angielskim.
 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Physics and astronomy dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach badawczych, laboratoriach specjalistycznych czy placówkach badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Physics and astronomy - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PHYSICS AND ASTRONOMY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Physics and astronomy stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Physics and astronomy skierowana jest do absolwentów studiów na kierunkach z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY?

Physics and astronomy to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fizyki i astronomii, a także metod matematycznych stosowanych w rozwiązywaniu problemów z zakresu tych dziedzin. Program studiów zakłada też, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. aparatury badawczej oraz systemów pomiarowych właściwych dla astronomii i fizyki.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Physics and astronomy dają studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności wykorzystania jej w praktyce, np. poprzez udział w laboratoriach. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Physics and astronomy możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Physics and astronomy umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. astrofizyki, astrohydrodynamiki, elektrodynamiki, biofizyki czy astrobiologii. Program studiów zakłada, że studenci np. poznają współczesne instrumenty astronomiczne, zapoznają się z procesami fizycznymi związanymi z emisją promieniowania i cząstek czy spektroskopii gwiazdowej.

Studenci kierunku Physics and astronomy mogą również poznać budowę gwiazd, zdobyć wiedzę o Układzie Słonecznym, zapoznać się z metodami poszukiwania i badania planet pozasłonecznych czy teoriami powstawania planet i procesów astrofizycznych w środowisku okołogwiazdowym. Przez udział w zajęciach realizowanych w laboratoriach, studenci mogą zdobyć umiejętności dotyczące astrofizyki.

Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. formowania się gwiazd, głównych etapów ewolucji i różnych pozostałości po gwiazdach, a także spektroskopii czy budowy Słońca.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Physics and astronomy: electrodynamics and field theory, classical and celestial mechanics, radioastronomy laboratory.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY?

Studia na kierunku Physics and astronomy trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Physics and astronomy w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PHYSICS AND ASTRONOMY

Studia na kierunku Physics and astronomy dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach badawczych, laboratoriach specjalistycznych, placówkach naukowo-badawczych, branży IT, planetariach. Przez to, że studia prowadzone są w języku angielskim, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Physics and astronomy:

  • ośrodki badawcze,
  • laboratoria specjalistyczne,
  • placówki naukowo-badawcze,
  • branża IT,
  • planetaria.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Physics and astronomy Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Physics and astronomy Toruń studia stacjonarne

Kierunki fizyczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia