Praca socjalna - Warszawa

Studia w Warszawie

praca socjalna

Odkryj pracę socjalną w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.08.2023

Praca socjalna studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Praca socjalna w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 6 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Jesteś empatyczny, komunikatywny i chciałbyś zająć się niesieniem konstruktywnego wsparcia osobom, które znalazły się na życiowych zakrętach? Studia na kierunku praca socjalna czekają właśnie na ciebie! To interdyscyplinarny kierunek z pogranicza socjologii, psychologii, pedagogiki czy nawet prawa! W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodologią badań społecznych, historią wychowania i socjologią problemów społeczenych. 

Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna otwiera możliwości zatrudnienia w różnego rodzaju placówkach społecznych i wychowawczych. Są to np. świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej czy ośrodki resocjalizacyjne. 

 

Uczelnie

W Warszawie pracę socjalną możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychAkademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UW), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uczelni Korczaka w Warszawie, Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
 

Specjalności

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PRACA SOCJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku praca socjalna mają bardzo interdyscyplinarny charakter. Odnoszą się bowiem do wielu różnorodnych dziedzin z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych. W procesie rekrutacji uwzględnianych jest zatem wiele różnorodnych przedmiotów, dzięki którym studenci zaprezentują wszechstronną wiedzę. Jeżeli chcesz rozpocząć studia w Warszawie na kierunku gospodarka przestrzenna, to możesz zdawać przykładowo przedmioty takie jak: język polski, WOS, historia, biologia, matematyka, czy nawet filozofia i dowolnie wybrany przez siebie język obcy nowożytni. Pamiętaj o zdawaniu części wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

1. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie rola pracowników socjalnych odgrywa bardzo dużą rolę w kwestii dbania o kondycję społeczną. Dziś poprzeczka rozwoju osobistego została zawieszona naprawdę wysoko, a nie każdy jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Wtedy też bardzo istotna okazuje się pomoc osób, które zajmują się zawodowo pracą socjalną. Co należy do ich obowiązków? Wspierają oni i pomagają tym osobom, które znalazły się z różnych przyczyn na życiowych zakrętach. Pracownicy socjalni pomagają ustabilizować sytuację życiową, wspierają oraz dbają o rozwój podopiecznych. To bardzo odpowiedzialna praca, która wymaga prawdziwego zaangażowania i empatii.

W praktyce oznacza to, że studia na kierunku praca socjalna nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Ten profil kształcenia powinien być wybierany przede wszystkim przez osoby, które cechuje duży stopień wrażliwości społecznej przy jednoczesnej chęci niesienia pomocy. Warto podkreślić, że musi to być pomoc podparta przede wszystkim rzetelną wiedzą z zakresu chociażby nauk psychologicznych. Jeżeli jesteś zatem osobą, która czuje w sobie powołanie do wykonywania tego trudnego zawodu, to studia na kierunku praca socjalna czekają przede wszystkim na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Praca po studiach

Warto uświadomić sobie, że kierunki studiów takie jak praca socjalna powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które do wykonywania tak odpowiedzialnego zawodu podchodzą z powołaniem. Tylko takie podejście uchroni cię przed wypaleniem zawodowym. Dziś na rynku pracy nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy dzięki swoim umiejętnościom wiedzą jak pomagać osobom potrzebującym.

Studia na kierunku praca socjalna przygotowują do pracy w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach, które zajmują się świadczeniem pomocy socjalnej. Mogą to być domy opieki społecznej, świetlice środowiskowe, urzędy, placówki oświatowe, czy nawet ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.

 

4. Program kształcenia i gdzie studiować

Na rynku wciąż pojawia się zapotrzebowanie na pracowników socjalnych, dlatego też uczelnie w Warszawie przygotowały bogatą propozycję kształcenia dla studentów. Studia na kierunku praca socjalna możesz rozpocząć na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego oraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Każdą z tych propozycji przenalizuj dokładnie, by mieć pewność, że wybrałeś najlepiej!

Program studiów na kierunku praca socjalna ma wyjątkowo wszechstronny charakter, tak by osób, opuszczające mury danej uczelni, dysponowały jak największym aparatem umiejętności. Na ogół uczelnie oferują studentom kształcenie w toku ogólnym oraz specjalizacyjnym, dzięki któremu będą oni mogli rozwijać już swoje konkretne zainteresowania naukowe. Cykl kształcenia ogólnego obejmuje przedmioty takie jak: wprowadzenie do psychologii, socjologii, czy filozofii. Studenci w ramach toku ogólnego zapoznają się z historią wychowania, zgłębią różne teorie kształcenia i metodologie badań społecznych.

Wśród przedmiotów, które znalazły się w siatce programowej, odnajdziemy także zagadnienia, które bardzo ściśle przylegają do pracy socjalnej. Studenci, którzy będą w przyszłości chcieli rozwijać się w tym sektorze zawodowym zostaną zapoznani przykładowo z:

 • socjologią problemów społecznych;
 • diagnozowaniem i projektowaniem w pracy socjalnej;
 • terapią rodzinną;
 • dewiacją i patologią społeczną;
 • czy z wykluczeniem społecznym.

 

Warto pamiętać, że studia na kierunku praca socjalna wymagają bardzo dużej wrażliwości społecznej i empatii, która powinna być przekuta w faktyczne działanie. Teoretyczna wiedza studentów powinna być przekuta w praktyczne umiejętności, które pozwalać będą na aktywną współpracę z drugim człowiekiem. Oznacza to, że w programie kształcenia na studiach na kierunku praca socjalna powinny znaleźć się również przedmioty, które rozwijać będą wszelkie umiejętności interpersonalne.

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku Praca socjalna w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Uczelnie w Warszawie przestrzegają standardowego podziału kierunków studiów ze względu na czas ich trwania. Nauka na kierunku praca socjalna nie jest pod tym względem wyjątkiem, ponieważ dzieli się na dwa uzupełniające cykle kształcenia. Swoją przygodę rozpoczniesz od kształcenia pierwszego stopnia, które inaczej nazywamy studiami licencjackimi ze względu na otrzymany po ich zakończeniu tytuł. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i wiążą się z otrzymaniem podstawowego pakietu wiedzy.

Praca socjalna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku praca socjalna gwarantują bardzo dużo możliwości zawodowego rozwoju. Ważne jest tylko to, by podchodzić do nich z pasją i zaangażowaniem. Trzeba pamiętać, że na barakach pracowników socjalnych spoczywają bardzo odpowiedzialne zadania, ponieważ to oni dbają o kondycję społeczeństwa i pomagają ludziom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na życiowych zakrętach. W swojej pracy będą się niejednokrotnie mierzyć z biedą, nieporadnością życiową, alkoholizmem, czy przemocą. Osoby, które chcą znaleźć zatrudnienie w sektorze pracy socjalnej, powinny być nie tylko wrażliwe na ludzką krzywdę. Te osoby powinny wiedzieć przede wszystkim jak jej przeciwdziałać.

Pracownicy socjalni mogą rozwijać swoją karierę w:

 • domach opieki społecznej;
 • placówkach edukacyjnych;
 • domach dziennego pobytu;
 • instytucjach resocjalizacyjnych;
 • świetlicach środowiskowych itd.

 

Trzeba podkreślić, że rola pracowników socjalnych jest współcześnie nieoceniona. Współcześnie narzucane są nam bardzo duże oczekiwania, którym nie każdy potrafi sprostać. Pracownicy socjalni dzięki swoim aktywnościom zawodowym potrafią dawać wsparcie w trudnych sytuacjach, wykonują działania prewencyjne, motywują do działania, pokazują różne możliwe ścieżki rozwoju. Dzięki pracownikom socjalnym każdy ma szansę na odbudowę swojego życia, jest to jednak zawód do tego trzeba podchodzić z prawdziwym powołaniem.

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawiej, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uczelni Korczaka w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Kierunek praca socjalna - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek praca socjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku praca socjalna powinny być zarezerwowane przede wszystkim dla osób z pasją, które odnajdują w sobie powołanie do wykonywania w przyszłości tego odpowiedzialnego zawodu. Nim podejmiesz odpowiednią decyzję, zastanów się, czy odnajdujesz w sobie cechy takie jak:

 • empatia;
 • otwartość;
 • chęć niesienia pomocy;
 • wrażliwość na problemy innych ludzi;
 • zapał do praktycznego działania.

 

Jeżeli odnajdujesz te cechy w sobie, możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku praca socjalna. Pamiętaj, że nim to nastąpi, musisz przygotować się do procesu rekrutacji. Twoją kartą wstępu będą wyniki, jakie otrzymasz podczas egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które powinieneś zdawać podczas matur to: język polski, wybrany język obcy nowożytny, WOS, historia, czy nawet filozofia. Zastanów się, które z tych przedmiotów mógłbyś zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych bardzo znacznie wzrosną.

Ciekawą propozycją jest także wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla najbardziej ambitnych uczniów, którzy uwielbiają poszerzać swoją wiedzę o nowe aspekty, które często wykraczają poza ramy szkoły średniej. Odpowiednie informacje o tym, jakie olimpiady wybrać, znajdziesz w internetowych wykazach.

Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji sprawdź także, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Na pewno powinny się wśród nich znaleźć skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne wraz z odpisami. Pamiętaj, by pilnować terminów. To uchroni cię od skreślenia z listy osób przyjętych na studia!

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

praca socjalna studia

praca socjalna studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku praca socjalna wybierane są przez osoby o dużej wrażliwości na krzywdę społeczną.

Karolina, studentka drugiego roku, przekonuje:

W liceum uczestniczyłam w wolontariacie, gdzie wielokrotnie zajmowaliśmy się różnego rodzaju pomocą. To wtedy odkryłam, że pasję do pomagania chciałabym połączyć z pracą. Studia na kierunku praca socjalna zagwarantowały mi to. Poznałam ludzi, którzy również wierzą, jaką siłę może mieć świadome niesienie pomocy. Wierzę, że moje pokolenie ma dużo siły, by pomagać!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Warszawa studia i stopnia

Praca socjalna Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Warszawa studia stacjonarne

Praca socjalna Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

slawistyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia