Praca socjalna - Warszawa

Praca socjalna - Warszawa

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

23.06.2024

Praca socjalna studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Praca socjalna w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu problemów socjologicznych i społecznych czy psychologii.

Praca socjalna - Warszawa
Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Jesteś empatyczny, komunikatywny i chciałbyś zająć się niesieniem konstruktywnego wsparcia osobom, które znalazły się na życiowych zakrętach? Studia na kierunku praca socjalna czekają właśnie na ciebie! To interdyscyplinarny kierunek z pogranicza socjologii, psychologii, pedagogiki czy nawet prawa! W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodologią badań społecznych, historią wychowania i socjologią problemów społecznych. Podczas studiów uczestnicy zajęć rozwijają również swoje kompetencje miękkie — np. umiejętności komunikacyjne czy negocjacyjne, niezbędne w przyszłej pracy w zawodzie.

Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna otwiera możliwości zatrudnienia w różnego rodzaju placówkach społecznych i wychowawczych w domach pomocy społecznej, zarówno tych przeznaczonych dla osób starszych, jak i dla niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie. Pracownicy socjalni pracują również w ośrodkach wsparcia, placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych oraz w ośrodkach dla uchodźców. Ponadto, doskonale odnajdują się w zakładach karnych oraz innych jednostkach resocjalizujących.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku praca socjalna w Warszawie rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | Praca socjalna Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Gdzie studiować kierunek praca socjalna w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku praca socjalna możesz podjąć na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UW), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w WarszawiePedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uczelni Korczaka w Warszawie.

 

Kierunek praca socjalna - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Warszawie

Studia na kierunku praca socjalna mają bardzo interdyscyplinarny charakter. Odnoszą się bowiem do wielu różnorodnych dziedzin z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych. W procesie rekrutacji uwzględnianych jest zatem wiele różnorodnych przedmiotów, dzięki którym studenci zaprezentują wszechstronną wiedzę. Jeżeli chcesz rozpocząć studia w Warszawie na kierunku gospodarka przestrzenna, to możesz zdawać przykładowo przedmioty takie jak: język polski, WOS, historia, biologia, matematyka, czy nawet filozofia i dowolnie wybrany przez siebie język obcy nowożytni. Pamiętaj o zdawaniu części wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek praca socjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Na rynku wciąż pojawia się zapotrzebowanie na pracowników socjalnych, dlatego też uczelnie w Warszawie przygotowały bogatą propozycję kształcenia dla studentów. Studia na kierunku praca socjalna możesz rozpocząć na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego oraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Każdą z tych propozycji przenalizuj dokładnie, by mieć pewność, że wybrałeś najlepiej!

Program studiów na kierunku praca socjalna ma wyjątkowo wszechstronny charakter, tak by osoby opuszczające mury danej uczelni, dysponowały jak największym aparatem umiejętności. Na ogół uczelnie oferują studentom kształcenie w toku ogólnym oraz specjalizacyjnym, dzięki któremu będą oni mogli rozwijać już swoje konkretne zainteresowania naukowe. Cykl kształcenia ogólnego obejmuje przedmioty takie jak: wprowadzenie do psychologii, socjologii, czy filozofii. Studenci w ramach toku ogólnego zapoznają się z historią wychowania, zgłębią różne teorie kształcenia i metodologie badań społecznych.

Wśród przedmiotów, które znalazły się w siatce programowej, odnajdziemy także zagadnienia, które bardzo ściśle przylegają do pracy socjalnej. Studenci, którzy będą w przyszłości chcieli rozwijać się w tym sektorze zawodowym zostaną zapoznani przykładowo z:

  • socjologią problemów społecznych;
  • diagnozowaniem i projektowaniem w pracy socjalnej;
  • terapią rodzinną;
  • dewiacją i patologią społeczną;
  • czy z wykluczeniem społecznym.

 

Warto pamiętać, że studia na kierunku praca socjalna wymagają bardzo dużej wrażliwości społecznej i empatii, która powinna być przekuta w faktyczne działanie. Teoretyczna wiedza studentów powinna być przekuta w praktyczne umiejętności, które pozwalać będą na aktywną współpracę z drugim człowiekiem. Oznacza to, że w programie kształcenia na studiach na kierunku praca socjalna powinny znaleźć się również przedmioty, które rozwijać będą wszelkie umiejętności interpersonalne.

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie

Studia na kierunku Praca socjalna w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Sprawdź

Praca socjalna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
Jaka praca po pracy socjalnej

Jaka praca po pracy socjalnej

Studia w Warszawie na kierunku praca socjalna gwarantują bardzo dużo możliwości zawodowego rozwoju. Ważne jest tylko to, by podchodzić do nich z pasją i zaangażowaniem. Trzeba pamiętać, że na barakach pracowników socjalnych spoczywają bardzo odpowiedzialne zadania, ponieważ to oni dbają o kondycję społeczeństwa i pomagają ludziom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na życiowych zakrętach. W swojej pracy będą się niejednokrotnie mierzyć z biedą, nieporadnością życiową, alkoholizmem, czy przemocą. Osoby, które chcą znaleźć zatrudnienie w sektorze pracy socjalnej, powinny być nie tylko wrażliwe na ludzką krzywdę. Te osoby powinny wiedzieć przede wszystkim jak jej przeciwdziałać.

Pracownicy socjalni mogą rozwijać swoją karierę w:

  • domach opieki społecznej;
  • placówkach edukacyjnych;
  • domach dziennego pobytu;
  • instytucjach resocjalizacyjnych;
  • świetlicach środowiskowych itd.

 

Trzeba podkreślić, że rola pracowników socjalnych jest współcześnie nieoceniona. Współcześnie narzucane są nam bardzo duże oczekiwania, którym nie każdy potrafi sprostać. Pracownicy socjalni dzięki swoim aktywnościom zawodowym potrafią dawać wsparcie w trudnych sytuacjach, wykonują działania prewencyjne, motywują do działania, pokazują różne możliwe ścieżki rozwoju. Dzięki pracownikom socjalnym każdy ma szansę na odbudowę swojego życia, jest to jednak zawód do tego trzeba podchodzić z prawdziwym powołaniem.

Jak wygląda rekrutacja na pracę socjalną w Warszawie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Warszawa studia stacjonarne

Praca socjalna Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Warszawie

Praca socjalna w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku praca socjalna wybierane są przez osoby o dużej wrażliwości na krzywdę społeczną.

Karolina, studentka drugiego roku, przekonuje:

W liceum uczestniczyłam w wolontariacie, gdzie wielokrotnie zajmowaliśmy się różnego rodzaju pomocą. To wtedy odkryłam, że pasję do pomagania chciałabym połączyć z pracą. Studia na kierunku praca socjalna zagwarantowały mi to. Poznałam ludzi, którzy również wierzą, jaką siłę może mieć świadome niesienie pomocy. Wierzę, że moje pokolenie ma dużo siły, by pomagać!

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Co zdawać na maturze

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek PRACA SOCJALNA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia