Praca socjalna - Warszawa

Studia w Warszawie

praca socjalna

Odkryj pracę socjalną w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Praca socjalna studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Praca socjalna w Warszawie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjataStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Warszawie pracę socjalną możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS). 
 

Opis kierunku

Praca socjalna to szczególne studia stworzone z myślą o osobach, które chciałyby przeciwdziałać skutkom wykluczenia społecznego. To kierunek z pogranicza nauk społecznych i pedagogicznych. Studenci zapoznają się więc z problemami społecznymi różnorakiego pochodzenia, zgłębiają teorie pracy socjalnej oraz podczas zajęć praktycznych rozwijają swoje kompetencje miękkie, które odgrywają szczególne znacznie!

 

Specjalności

Współczesne studia z pracy socjalnej przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku Praca socjalna w Warszawie: organizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym, praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo).

 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku posiadać będą wszechstronne kwalifikacje umożliwiające dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które przyczyniają się do trudnego położenia danych osób. Każdy pracownik socjalny będzie także przygotowany do korzystania z narzędzi pozwalających na udzielanie wartościowej pomocy.

 

 

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PRACA SOCJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania mają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Przedmioty, z których powinieneś przygotować się najlepiej, jeśli chcesz rozpocząć studia na kierunku praca socjalna, to przykładowo: WOS, historia, geografia, dowolnie wybrany język obcy nowożytni, czy język polski. Te przedmioty są bowiem najwyżej punktowane w procesie rekrutacji.

Nie zapomnij o wyborze poziomu rozszerzonego – to dzięki niemu twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych znacznie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Współczesność stawia przed nami wiele wyzwań. Nie każdy potrafi sobie jednak z nimi poradzić. Z jednej strony statystyki pokazują, że społeczeństwo w Polsce nieustannie się rozwija, że ludzie zarabiają coraz lepiej, że obecnie dominuje rynek pracownika. Z drugiej strony wciąż wiele osób zmaga się z uzależnieniami, czy biedą. Powinni wtedy znajdować oparcie w pracownikach socjalnych, którzy zajmują się działaniem na rzecz pomocy ludziom potrzebującym. Samą pracę socjalną możemy zdefiniować jako wspieranie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W praktyce oznacza to, że studia na kierunku praca socjalna powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Powinieneś być osobą empatyczną, otwartą, wrażliwą oraz gotową do niesienia konstruktywnej pomocy innym ludziom. Warto podkreślić, że nie każdej osobie można przypisać te cechy, a to one w znaczącym stopniu pozwolą uniknąć wypalenia zawodowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Polskie ośrodki akademickie dostrzegają, jak ważna jest dziś inwestycja w pracę socjalną. Dlatego studia w Warszawie na tym kierunku rozpoczniesz na kilku ośrodkach akademickich. Możesz wybrać spośród propozycji przygotowanych przez uczelnie, które znajdziesz w dziale poniżej. Szczegółowo przeanalizuj każdą tę ofertę, by mieć pewność, że spełnia ona twoje wszystkie oczekiwania.

Zapewne zastanawiasz się, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia na kierunku praca socjalna. Uczyć się będziesz wielu interdyscyplinarnych zagadnień, które łączą w sobie elementy psychologii, pedagogiki, czy socjologii. Wśród przedmiotów, z którymi będziesz mieć styczność podczas wszystkich lat kształcenia, znajdą się przykładowo:

 • wprowadzenie do psychologii
 • psychospołeczne aspekty niepełnosprawności
 • problemy socjalne współczesnej Europy
 • polityka aktywizacji zawodowej

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia na kierunku Praca socjalna w Warszawie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Praca socjalna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Uczelnie w Warszawie zawsze czujnie śledzą zapotrzebowanie na aktualnym rynku zatrudnienia i starają się przygotowywać taką ofertę dydaktyczną, która będzie gwarantem stałej i stabilnej pracy w zawodzie. To niezwykle ważne dla młodych ludzi – każdy chce się bowiem kształcić z poczuciem, że lata edukacji nie zostaną w żaden sposób zmarnowane. Praca socjalna to jeden z tych sektorów gospodarczych, w który dość mocno się inwestuje. Władze dostrzegają bowiem, że zbilansowany rozwój obywateli przekłada się na ogólną poprawę jakości życia.

Jako pracownik socjalny znajdziesz zatrudnienie w różnego rodzaju ośrodkach polityki społecznej, czy powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej. To jeszcze nie koniec, ponieważ praca czeka na ciebie w:

 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych 
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach karnych
 • instytucjach resocjalizacyjnych
 • ośrodkach dla uchodźców

 

W swojej pracy zajmować się będziesz konstruktywną opieką nad podopiecznymi – zajmować się będziesz ich resocjalizacją, czy motywowaniem do zmian.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Praca socjalna?

Będąc absolwentem kierunku studiów Praca socjalna, czeka na ciebie wiele różnych możliwości zawodowych. Większość studentów decyduje się na pracę z ludźmi, bowiem kieruje nimi chęć pomocy. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. domach pomocy społecznej, ośrodkach dla uchodźców, instytucjach resocjalizacyjnych, fundacjach, placówkach karnych, urzędach oraz w szkołach. Część absolwentów decyduje się także na pracę na uczelniach i kontynuowanie kariery naukowej. Najczęściej wybieranym zawodem przez absolwentów Pracy socjalnej jest pracownik socjalny. Czym zajmuje się na co dzień oraz ile wynoszą jego średnie miesięczne zarobki?

 

Pracownik socjalny

Absolwenci kierunku studiów Praca socjalna, najczęściej obejmują stanowisko pracownika socjalnego. Czym się zajmują? Pracownicy socjalni mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach, domach opieki lub ośrodkach wychowawczych. Odpowiadają oni m.in. za interwencję w przypadkach pewnych nadużyć lub wykroczeń nie tylko popełnianych przez nieletnich, ale także i dorosłych. Pracownicy socjalni zajmują się również opracowywaniem planów działania, które mają na celu pomoc osobom potrzebującym lub znajdujących się sytuacjach kryzysowych. Mediana zarobków pracownika socjalnego wynosi około 3700 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (listopad 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawiej, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uczelni Korczaka w Warszawie

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek praca socjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Praca socjalna w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

praca socjalna studia

praca socjalna studia online

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Warszawa studia i stopnia

Praca socjalna Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Warszawa studia stacjonarne

Praca socjalna Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

slawistyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia