Wychowanie fizyczne i sport - Toruń

Wychowanie fizyczne i sport - Toruń

Advertisement

Wychowanie fizyczne i sport - Toruń
Dodaj do ulubionych

05.04.2023

Wychowanie fizyczne i sport studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Wychowanie fizyczne i sport dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy wypoczynku czy trenerzy przygotowania motorycznego.

 

czytaj dalej wszystko o Wychowanie fizyczne i sport - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wychowanie fizyczne i sport stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Wychowanie fizyczne i sport bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów, ocenę z egzaminu i pracy dyplomowej. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT?

Wychowanie fizyczne i sport to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń. Kierunki studiów w Toruniu takie jak Wychowanie fizyczne i sport skierowane są przede wszystkim do osób uprawiających sport.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

     

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Wychowanie fizyczne i sport umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. wychowania fizycznego, sportu oraz rekreacji. Program studiów zakłada, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, historii kultury fizycznej i olimpizmu, a także teorii i metodyki gimnastyki.

Studenci tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę z zakresu teorii wychowania fizycznego, zapoznać się z zagadnieniami z zakresu żywienia w sporcie i rekreacji czy teorii i metodyki zespołowych gier sportowych. Mają możliwość zdobycia umiejętności diagnozowania i doboru aktywności fizycznych do kształtowania różnych komponentów zdrowia i sprawności motorycznej, zapoznania się z metodami diagnozowania stanów przeciążenia organizmu ćwiczeniami oraz ich wpływem na organizm czy zdobycia umiejętności diagnozy i prognozy pedagogicznej w celu planowania i projektowania procesu wychowania fizycznego.

Studenci kierunku Wychowanie fizyczne i sport mają możliwość uzyskania co najmniej dwóch kwalifikacji zawodowych, np. nauczyciela wychowania fizycznego i tytułu trenera przygotowania motorycznego. Mogą również uczestniczyć w zajęciach sportowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu: teoria i metodyka lekkoatletyki, teoria i metodyka gimnastyki, podstawy dydaktyki, psychologia.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT?

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Wychowanie fizyczne i sport w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne i sport dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele wychowania fizycznego w placówkach oświatowych, wychowawcy wypoczynku, trenerzy przygotowania motorycznego czy trenerzy biologicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Wychowanie fizyczne i sport:

  • nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych,
  • wychowawca wypoczynku na obozach i koloniach,
  • trener przygotowania motorycznego w klubach fitness i klubach sportowych,
  • trener odnowy biologicznej w fitness klubach, klubach sportowych, ośrodkach welness i SPA.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wychowanie fizyczne i sport Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wychowanie fizyczne i sport Toruń studia stacjonarne

Kierunki sport i turystyka w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia