Turystyka i rekreacja - Toruń

Turystyka i rekreacja - Toruń

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Toruniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

06.02.2024

Turystyka i rekreacja Toruń 2024 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Turystyka i rekreacja - Toruń
Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Toruniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku turystyka i rekreacja w Toruniu rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Turystyka i rekreacja Toruń - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk przyrodniczych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, zarządzania turystyką i projektami turystycznymi.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Turystyka i rekreacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, klubach sportowych czy centrach odnowy biologicznej.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Turystyka i rekreacja, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów, ocenę z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Turystyka i rekreacja:

 • geografia,
 • matematyka,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • WOS,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • biologia,
 • informatyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

Turystyka i rekreacja to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Turystyka i rekreacja dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Turystyka i rekreacja umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Program studiów zakłada, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. zarządzania projektami turystycznymi, zarządzania usługami w restauracji i hotelu, strategii promocyjnych turystycznych czy promowania zdrowego trybu życia.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą np. zdobyć wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i systemu jakości żywności, zapoznać się z zagadnieniami z zakresu prawa turystycznego, zdobyć umiejętność prowadzenia edukacji żywieniowej czy zapoznać się z metodami i technikami treningu personalnego. Mają również możliwość zapoznania się z technologiami i technikami stosowanymi w organizacji międzynarodowych usług turystycznych, zdobycia umiejętności analizy międzynarodowego rynku turystycznego, zapoznania się z technikami wykonywania masażu klasycznego czy zdobycia wiedzy z zakresu zabiegów medycyny uzdrowiskowej i odnowy biologicznej.

Program studiów zakłada również, że studenci kierunku Turystyka i rekreacja m.in. zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu animacji sportu i rekreacji czy krajoznaawstwa i obsługi ruchu turystycznego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Turystyka i rekreacja: pilotaż i przewodnictwo wycieczek, informatyka w hotelarstwie i gastronomii, produkt turystyki zdrowotnej.

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek turystyka i rekreacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Turystyka i rekreacja w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianej branży turystycznej, m.in. w biurach podróży, hotelach, przedsiębiorstwach turystycznych, a także jako menedżerowie obiektów turystycznych, specjaliści ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki zdrowotnej czy menedżerowie fizjoterapii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Turystyka i rekreacja:

 • przedsiębiorstwa turystyczne,
 • biura podróży,
 • hotele, ośrodki wypoczynkowe,
 • kluby sportowe i fitness,
 • centra odnowy biologicznej, sanatoria uzdrowiskowe,
 • specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki zdrowotnej,
 • menedżer fizjoterapii i lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Toruń studia i stopnia

Turystyka i rekreacja Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Toruń studia stacjonarne

Turystyka i rekreacja Toruń studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w Toruniu

Turystyka i rekreacja w Toruniu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia