Niderlandystyka - Wrocław

Niderlandystyka - Wrocław

Studia na kierunku niderlandystyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Niderlandystyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Niderlandystyka studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku niderlandystyka to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Niderlandystyka - Wrocław
Studia na kierunku niderlandystyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku niderlandystyka studenci intensywnie uczą się języka niderlandzkiego od podstaw. Uczestniczą w zajęciach w zakresie ćwiczeń fonetycznych i ortograficznych, w pisaniu oraz ćwiczeniach audiowizualnych.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku niderlandystyka przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, które współpracują z niderlandzkimi partnerami. Odnajdą się również w biurach tłumaczeń czy wydawnictwach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunku niderlandystyka na I stopniu skierowana jest do kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 30% z egzaminu maturalnego przedmiotów obejmujących zakresem m.in.:

 • język obcy nowożytny,
 • język polski,
 • wybrany dodatkowy przedmiot.

Kierunki studiów we Wrocławiu, do których należy niderlandystyka w ramach rekrutacji na II stopień przyjmują absolwentów studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu decyduje miejsce uzyskane na liście rankingowej zgodnie z oceną na dyplomie.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Niderlandystyka w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NIDERLANDYSTYKA?

Studia na kierunku niderlandystyka obejmują swoim programem doskonalenie umiejętności językowych. Umożliwiają także słuchaczom sprawdzenie swoich sił w tłumaczeniach, zgłębianiu tajników literatury, kultury czy tradycji Niderlandów.

Studenci uczą się języka niderlandzkiego od podstaw, uczestnicząc w przedmiotach z zakresu ćwiczeń fonetycznych i ortograficznych, gramatycznych, leksykalnych czy ćwiczeń w pisaniu. Zaznajamiają się także ze współczesną i dawną literaturą Holandii i Flandrii.

Uczelnie we Wrocławiu w ramach programu kształcenia realizują zajęcia z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii literatury. Specjalność uruchomiona w zakresie tego kierunku obejmuje język, kulturę i literaturę niderlandzką w kontekście środkowoeuropejskim. To międzynarodowa specjalizacja, która realizowana jest we współpracy z uniwersytetem w Austrii, Czechach, Słowacji czy na Węgrzech.

Program studiów łączy charakter kształcenia filologicznego z profilem kulturoznawczym. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców, którzy są rodzimymi użytkownikami języka niderlandzkiego, a także polskimi niderlandystami. Dzięki temu absolwenci wykazują się wykształceniem na wysokim poziomie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku niderlandystyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie,
 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku niderlandystyka kształcą absolwentów, którzy wykazują się dobrą znajomością języka niderlandzkiego. Znają kulturę niderlandzkiego terenu językowego oraz orientują się w zagadnieniach lokalnego i krajowego rynku pracy.

Wykazują się najwyższymi kompetencjami kulturowymi, dzięki którym bez problemu zinterpretują różne zjawiska kulturowe z obszaru języka niderlandzkiego.

Poza tym rozpoznają różne rodzaje wytworów kultury z zakresu niderlandystyki. Czytają ze zrozumieniem teksty źródłowe, utwory literackie i akademickie teksty językoznawcze. Przeprowadzają ich analizę krytyczną oraz interpretację, zachowują typowe metody, dzięki którym określają ich znaczenie i oddziaływanie społeczne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NIDERLANDYSTYKA?

Studia na kierunku niderlandystyka trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Niderlandystyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NIDERLANDYSTYKA

Studia realizowane w ramach kierunku niderlandystyka przygotowują absolwentów do pracy w polskich i międzynarodowych firmach, które współpracują z niderlandzkimi partnerami. Odnajdą się w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach czy instytucjach kultury.

Mogą podjąć zatrudnienie również w placówkach oświaty, kultury, turystyce czy w sektorze usług, które wymagają doskonałej znajomości języka niderlandzkiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku niderlandystyka

 • firmy z kapitałem niderlandzkim,
 • instytucje kultury,
 • biuro tłumaczeń,
 • placówki oświaty,
 • turystyka,
 • wydawnictwa czasopism,
 • media,
 • korporacje o zasięgu krajowym,
 • szkoły językowe.

Studia na kierunku niderlandystyka nawiązują do doświadczeń oraz tradycji związanych ze specjalnością niderlandystyczną.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Niderlandystyka Wrocław studia i stopnia

Niderlandystyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Niderlandystyka Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku niderlandystyka w Mieście wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu