Filologia - Wrocław

Filologia - Wrocław

Filologia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek

Dziś każdy ma świadomość jak ważne jest biegłe władnie co najmniej jednym językiem obcym. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że coraz częściej zacierają się granice między poszczególnymi kulturami, a najodleglejsze zakątki są na wyciągnięcie ręki. Popularność studiów filologicznych stanowi niejako odpowiedź na wszystkie te zmiany, które wynikają z nieustającego rozwoju cywilizacyjnego. Ten typ kształcenia nie skupia się wyłącznie na aspektach lingwistycznych, lecz sięga znacznie dalej.

Studia filologiczne to przede wszystkim dogłębne poznanie danego kręgu cywilizacyjnego, jego kultury, filozofii i historii. Kierunki studiów takie jak filologia są idealną propozycją dla wszystkich osób, które mają duszę humanisty. Jeżeli jesteś osobą, która marzy o tym, by nauczyć się biegle wybranego języka (nawet od podstaw!) i dogłębnie poznać związaną z nim kulturę, to studia filologiczne są dla ciebie stworzone.

 

Program studiów i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu co roku przygotowują bardzo bogatą ofertę studiów filologicznych, ponieważ są one wyjątkowo popularne wśród osób kończących szkoły średnie. Jeżeli chciałbyś swoją przygodę z tym kierunkiem rozpocząć w stolicy Dolnego Śląska, to możesz rozważyć propozycje ośrodków akademickich takich jak: Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Filologiczna oraz Wyższa Szkoła Bankowa. Każdy z tych ośrodków zakłada, że wykształci najlepszych specjalistów z zakresu filologii. Zastanów się, która oferta podoba ci się najbardziej, ponieważ programy kształcenia mogą kłaść nacisk na inne kompetencje.

Jedno jest pewne – jako student filologii poznawać będziesz rozbudowane zagadnienia językowe. Jeżeli zdecydujesz się na naukę języka od podstaw, to czeka cię wiele godzin konserwatoriów, na których będziesz ćwiczyć płynność komunikacji. W zależności od wybranej filologii będziesz poznawać także historię danego kręgu kulturowego, jego sztukę, literaturę, czy filozofię.

 

Praca po studiach

Abiturienci studiów filologicznych dysponują wszechstronnym wykształceniem, które pozwala na twórczą i satysfakcjonującą realizację na różnych polach zawodowych. Przyszli filologowie mogą oczywiście zająć się działalnością dydaktyczną, jednak nie jest to jedyna droga rozwoju. Dużą popularnością cieszą się zawody związane z translatoryką oraz edycją tekstów. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również zawód copywritera.

Oprócz tego filolodzy mogą podejmować współpracę z różnymi placówkami kulturalnymi, ośrodkami aktywności twórczej, muzeami, czy galeriami. Na osoby, które dysponują wysoko rozwiniętymi kompetencjami językowymi, czekają także agencje reklamowe, biura marketingowe, czy przedsiębiorstwa działające na arenie międzynarodowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunek filologia we Wrocławiu?

Każda osoba, która planuje rozpocząć studia, musi jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. Tylko bardzo dobrze zdana matura gwarantuje powodzenie w procedurze rekrutacyjnej. Aby dostać się na studia filologiczne w swoich planach maturalnych trzeba uwzględnić przedmioty, które zaliczają się do grona nauk humanistycznych.

By mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych, obligatoryjnie trzeba zdawać wybrany język obcy nowożytni oraz język polski. Oprócz tego wszystkie osoby zainteresowane mogą wybrać dowolny przedmiot – historię, historię sztuki, geografię, WOS, czy nawet filozofię. Warto zastanowić się, który z nich ułatwi naukę na szczeblu wyższym. Dobre przygotowanie do matury to nie tylko broń rekrutacyjna, lecz także inwestycja w wiedzę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI FILOLOGICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Jak wyglądają studia na kierunku filologia we Wrocławiu?

Studia filologiczne we Wrocławiu znajdują się na liście najpopularniejszych kierunków wśród studentów. Zatem oferta kształcenia musi być przygotowana w sposób, który będzie atrakcyjny dla większości zainteresowanych. Jedną z takich interesujących propozycji jest możliwość rozpoczęcia kształcenia w trybie jak najbardziej dogodnym – stacjonarnym lub zaocznym. Tryb stacjonarny, czyli inaczej dzienny, jest obecnie najpowszechniejszy, ponieważ wiedza zdobywana jest przez studentów w sposób usystematyzowany. Oprócz tego, jeżeli studia dzienne odbywają się na państwowej uczelni, to nie wiążą się one z uiszczaniem żadnych dodatkowych opat. Studiami zaocznymi mogą się zainteresować te osoby, które nie chcą rezygnować z dalszego rozwoju intelektualnego, a z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na kształcenie dzienne. Tryb niestacjonarny polega bowiem na zjazdach naukowych, organizowanych na ogół w weekendy. Studenci muszą jedynie pamiętać, że większość materiału teoretycznego będą opanowywać we własnym zakresie, a kształcenie zaoczne jest płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów filologicznych ma interdyscyplinarny charakter. W praktyce oznacza to, że studenci poznają wiele różnorodnych aspektów związanych z danym kręgiem kulturowym. Oczywiście największe znaczenie ma rozwój kompetencji językowych oraz szczegółowe poznanie literatury danego obszaru. Studenci muszą być przygotowani na wiele godzin nauki zagadnień takich jak:

 • historia literatury;
 • gramatyka współczesna: fonetyka, morfologia, składnia;
 • gramatyka historyczna i uwarunkowania danego języka;
 • teorie językoznawcze i literaturoznawcze.

Są to jedynie przykłady, które stanowią jednak człon każdego kształcenia filologicznego – niezależnie od tego, czy wybierzesz filologię polską, angielską, czy romańską. Oprócz tego naczelnym zadaniem każdego z tych kierunków jest dogłębne zapoznanie cię z historią, kulturą, czy polityką charakterystyczną dla danego regionu.

Aby kompetencje filologów były jak najbardziej pełne, potrzebny jest także odpowiedni wybór specjalizacji, ponieważ to od niej niejednokrotnie zależy, jak przebiegać będzie kariera abiturientów wrocławskich uczelni. Osoby, decydujące się na studia filologiczne, będą mogły kształcić się kierunkowo z zakresu:

 • dydaktyki;
 • translatoryki;
 • edytorstwa;
 • wykorzystywania języka w biznesie itd.

Ważne jest, by studiom filologicznym towarzyszyła pasja i empatyczna chęć poznania i zrozumienia danego kręgu kulturowego. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to możesz być pewny, że czas studiów będzie dla ciebie bardzo rozwijający.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia we Wrocławiu?

Obecnie w Polsce najpopularniejszy podział uwzględnia w obrębie jednego kierunku studia pierwszego i drugiego stopnia. Tak dzieje się także w przypadku studiów filologicznych. Studenci swoją przygodę z tymi kierunkami rozpoczynają od trzyletniego kształcenia pierwszego stopnia. To niezwykle intensywny czas, który wiąże się z poznawaniem podstawowych i niezbędnych zagadnień, wpisanych w treści kształcenia. Studenci na koniec przygody z tym stopniem podchodzą do obrony pracy dyplomowej. Otrzymują oni wtedy tytuł licencjata.

Warto sobie uświadomić, że pełnię wykształcenia da podjęcie dwuletniej nauki na drugim stopniu. Studenci intensywnie poszerzają wiedzę i porządkują już zdobyte wiadomości. To także czas przygotowań do obrony jednej z najważniejszych prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej. Jej pomyślna obrona sprawia, że abiturienci tego kierunku mogą pomyśleć o pełnym i świadomym rozwoju swojej kariery naukowej.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunku filologia we Wrocławiu?

Zanim rozpoczniesz studia filologiczne, zastanów się, czy są one faktycznie stworzone dla ciebie. Nie podejmuj pochopnych decyzji, ponieważ one mogą bardzo negatywnie wpłynąć na jakość twojego intelektualnego rozwoju. Osoby, które wybierają kierunki filologiczne, powinny posiadać pewien zestaw predyspozycji, które ułatwiają kształcenie. Zatem odpowiedz sobie na kilka pytań, które być może pomogą ci podjąć decyzję:

 • Czy nauka języków obcych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy od zawsze fascynował cię świat literatury i sztuki?
 • Czy masz jakiś krąg kulturowy / region / państwo, który szczególnie cię interesuje?
 • Czy nosisz w sobie duszę humanisty i wolnomyśliciela?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz zacząć poważniej myśleć o rozpoczęciu kształcenia na kierunkach filologicznych. Studia we Wrocławiu zarezerwowane są jedynie dla najlepszych absolwentów szkół średnich, więc swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś. Szczególny nacisk połóż na przygotowania z wybranego języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego. Oprócz tych dwóch przedmiotów, musisz wybrać także jeszcze jeden dowolny. Pomyśl o tym, jaki przedmiot może ułatwić twoją przyszłą naukę na studiach filologicznych. Historia? WOS? A może geografia? Nie zapominaj, że większość przedmiotów, które wybierzesz, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym.

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu studiów filologicznych, mogą ambitnie pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jej laureaci lub finaliści mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W zależności od wybranych filologii mogą to być olimpiady takie jak:

 • dowolna olimpiada języka obcego nowożytnego;
 • Olimpiada Artystyczna;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

Pamiętaj także, by terminowo uiścić wszystkie opłaty rekrutacyjne – to niezwykle ważny krok, który niejako umożliwia zmierzenie się z innymi kandydatami. Kiedy już dostaniesz się na wymarzone studia filologiczne nie zapomnij o dostarczeniu do dziekanatu niezbędnego pakietu dokumentów. Na początku najważniejsze są skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji studenckiej.

 

Jaka praca po studiach na kierunku filologia we Wrocławiu?

Osoby, które kończą studia filologiczne, mogą wszechstronnie kierować swoją karierą – w zależności od własnych ambicji i zainteresowań. Najbardziej popularna droga, która wiąże się ze studiami filologicznymi, związana jest z dydaktyką. Uczelnie we Wrocławiu kształcą świetnych nauczycieli, którzy mogą podejmować pracę z dziećmi, jak i z dorosłymi, której celem jest rozwijanie kompetencji filologicznych osób zainteresowanych. Korzystają oni z różnorodnych i nowoczesnych metod nauczania, znaczenie poprawiających jakość nauki. Kariera dydaktyczna filologów może odbywać się poprzez pracę w publicznych oraz prywatnych placówkach edukacyjnych takich jak szkoły, przedszkola, centra kształcenia językowego.

Abiturienci studiów filologicznych mogą także ubiegać się o pracę w różnego rodzaju wydawnictwach i redakcjach prasowych, gdzie będą się oni zajmować tłumaczeniami, lecz także korektą i redakcją publikacji. Warto także wspomnieć o prężnie rozwijającym się zawodzie copywritera, który niemalże stworzony jest dla osób, kończących filologię. Zatrudnienie na tym stanowisku wiąże się z pisaniem własnych twórczych tekstów, wykorzystywanych między innymi w reklamach. Filologowie są zatem świetnie przygotowani, by rozpocząć pracę w:

 • biurach marketingowych;
 • agencjach reklamowych;
 • ośrodkach kulturalnych;
 • muzeach i galeriach sztuki;
 • ambasadach;
 • urzędach;
 • jednostkach administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od tego, na jakiej pracy zależy ci najbardziej. Do swojego wykształcenia możesz podejść zarówno w sposób tradycyjny, jak i kreatywny – jedno jest pewne, niezależnie od preferencji, czeka cię bardzo ciekawa kariera zawodowa.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia we Wrocławiu?

Studia filologiczne wybierane są na ogół przez pasjonatów danego kręgu kulturowego.

Dominika, studentka filologii romańskiej we Wrocławiu, mówi:

Zawsze pociągała mnie kultura francuska, jednak języka zaczęłam się uczyć dopiero na studiach. Pierwszy rok nauki był naprawdę ciężki, ponieważ wiązał się z opanowywaniem wszystkich treści językowych od podstaw. Natomiast dziś, jako studentka na pierwszym roku magisterki, biegle posługuję się tym językiem – nie tylko w teorii, lecz co najważniejsze – w praktyce.

KIERUNKI FILOLOGICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

filologia
judaistyka
Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)