Filologia angielska - Wrocław

Filologia angielska - Wrocław

Studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

06.11.2023

Filologia angielska studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Filologia angielska we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Filologia angielska - Wrocław
Studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki i fonetyki uczą się też m.in. technik przekładu literackiego. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie kariery w wielu branżach. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz w międzynarodowych korporacjach, czy nauczyciel w szkołach językowych i oświacie. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie czy pracy dziennikarza.
 

Uczelnie

We Wrocławiu filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

 

Specjalności

Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku filologia angielska we Wrocławiu: język angielski w komunikacji profesjonalnejtłumaczenia pisemneglobalne kultury i odmiany języka angielskiegotłumaczenia ustne.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język angielski, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na specjalność filologia angielska we Wrocławiu?

By stać się studentem anglistyki na jednej z wrocławskich uczelni, najpierw musisz wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej, w której uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego. Musisz już dziś zastanowić się, jakie przedmioty sprawią, że dostaniesz się na wymarzony kierunek. Studia filologiczne zaliczane są do grona kierunków o profilu humanistycznym, zatem tego typu przedmioty powinieneś zdawać na maturze. 

 

Filologia angielska Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku filologia nagielska na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka angielskiego oraz języka polskiego. Oba przedmioty muszą być napisane na poziomie rozszerzonym. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru, który nie jest językiem angielskim lub językiem polskim. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na filologię angielską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską we Wrocławiu

Filologię angielską we Wrocławiu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim i jednej niepublicznej: Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie we Wrocławiu

Filologię angielską we Wrocławiu można podjąć bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw.

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku filologia angielska we Wrocławiu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologię angielską we Wrocławiu

Studia niestacjonarne we Wrocławiu na kierunku filologia angielska na uczelniach publicznych, a także i tych prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku filologia angielska we Wrocławiu wynoszą około 4600 za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne we Wrocławiu są płatne, wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku filologia angielska rozwiną swoje zdolności językowe i nauczą się praktycznego wykorzystania języka w mowie i piśmie. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych, a także analizy wybranych utworów literackich z kanonu literatury amerykańskiej i angielskiej. W czasie studiów nauczą się komunikacji biznesowej oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,9 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych anglistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim (ponad 1,1 tys. zgłoszeń - 15 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze szkołami językowymi, wydawnictwami, redakcjami czasopism, instytucjami kultury, biurami tłumaczeniowymi oraz z branżą turystyczną. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

 

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe zadbały, by program studiów na filologii angielskiej był bardzo atrakcyjny dla przyszłych studentów. W swojej ofercie zadbano o przedmioty językoznawcze, takie jak: gramatyka opisowa, czy ortografia. Ponadto, przyszły adept tego kierunku może odnaleźć przedmioty literaturoznawcze, a także kulturotwórcze.

Wszystko po to, by po opuszczeniu murów uczelni absolwent miał wiedzę kompleksową, a dalsza ewentualna edukacja, nie sprawiała mu problemów. Absolwent tego kierunku musi być pewien swoich kwalifikacji oraz rozumieć niezbędne zagadnienia w kontekście przyszłej pracy.

W programie studiów na kierunku anglistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Literatura brytyjska
 • Literatura amerykańska
 • Gramatyka opisowa
 • Fonologia
 • Morfologia
 • Teorie przyswajania języka
 • Filozofia w językoznawstwie
 • Gramatyka historyczna
 • Łacina

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci filologii angielskiej rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: prowadzenia poprawnej wymowy, prowadzenia konwersacji oraz tworzenia i tłumaczenia treści w języku angielskim. W trakcie nauki uczestnicy zajęć uczą się np. zasad tłumaczenia i przekładania tekstów z języka polskiego na język angielski i odwrotnie czy podstaw językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, związanych z krajami anglojęzycznymi. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia studenci filologii angielskiej rozwijają również cenne kompetencje w zakresie m.in. nauczania języka angielskiego

Absolwenci filologii angielskiej mogą zatem rozpocząć pracę np. na stanowisku nauczyciela języka obcego, a także szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.: biura tłumaczeń, wydawnictwa, media czy biura turystyczne. Ponadto osoby, które ukończyły studia na kierunku filologia angielska, mogą liczyć na podjęcie pracy np. branży związanej z dyplomacją, polityką, bankowością, komunikacją społeczną i wielokulturową, public relations czy administracją samorządu lokalnego. Filologowie angielscy mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

Gdzie studiować na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 110 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

Kierunek filologia angielska - uczelnie we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje to, ile punktów uzyskali oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także, które miejsce zajęli oni na liście rankingowej – liczba miejsc na studiach jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 110

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zapłacić.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Uczelnie samodzielnie decydują o terminie, w którym kandydatom zostają udostępnione informacje dotyczące m.in. liczby punktów zdobytych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym czy zajmowanego miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składa się osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać pliki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma doręczenia dokumentów może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej – dlatego warto wcześniej zapoznać się z zasadami rekrutacji w wybranej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek anglistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

Studia na specjalności filologia angielska zadedykowane są dla prawdziwych pasjonatów.

Julia, studentka anglistyki, tak wspomina swój pierwszy rok studiów:

W szkole nauka angielskiego nigdy nie była dla mnie problemem, więc na studia dostałam się z łatwością. Jednak na początku ilość materiału, który musiałam przyswajać, była przerażająca. Kilka książek do czytania z tygodnia na tydzień był standardem. Jednak przy odrobinie determinacji ciężka praca może zamienić się w prawdziwą żądzę zdobywania wiedzy, która interesuje i pochłania intelektualnie. Nie zamieniłabym tych studiów na inne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Wrocław studia i stopnia

Anglistyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Wrocław studia stacjonarne

Anglistyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Mieście wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek ANGLISTYKA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia