Anglistyka - Wrocław

Anglistyka - Wrocław

Anglistyka - Wrocław

Studia we Wrocławiu

anglistyka

Odkryj kierunek anglistyka we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Anglistyka studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku anglistyka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej(prywatnych) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Anglistyka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek anglistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek anglistyka we Wrocławiu?

Anglistyką interesuje się bardzo wielu kandydatów na studia. Kierunki studiów we Wrocławiu wymagają od chętnych spełnienia określonych wymogów rekrutacyjnych. Kandydaci przede wszystkim muszą zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym. 

Przyszli studenci muszą zdać także obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, język obcy nowożytny, matematyka). Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Anglistyka w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANGLISTYKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

ANGLISTYKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANGLISTYKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

ANGLISTYKA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGLISTYKA?

Popularne powiedzenie brzmi: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”. Aktualnie nauka języków obcych wpływa na korzyść nie tylko dla naszej osobowości i przekonań, ale i naszej kariery zawodowej. Język angielski jest językiem, który pozwala porozumiewać się ze światem. Wpływa na poznanie, powala podróżować, daje możliwość pracy za granicą, ale i na rynku krajowym, który współpracuje na arenie międzynarodowej.

Świat potrzebuje poliglotów. Jeśli masz predyspozycje językowe i odznaczasz się ciekawością dla świata, kierunek anglistyka we Wrocławiu jest zdecydowanie dla Ciebie. Nauki humanistyczne mają ogromne znaczenie w wielu branżach, a studia filologiczne są wieloaspektowe. Wybierz studia we Wrocławiu i postaw na światową karierę!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku anglistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku anglistyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Język angielski jest aktualnie najpopularniejszym językiem świata i zasłużył na miano uniwersalnego na miarę średniowiecznej łaciny. Studia filologiczne na kierunku anglistyka możesz realizować na bardzo wielu uczelniach we Wrocławiu, których wykaz znajdziesz poniżej. Zarówno szkoły wyższe, jak i wrocławski uniwersytet zapewniają opiekę najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów i badaczy.

Siatka zajęć wypełniona jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • teorie przyswajania języka
 • historia języka angielskiego
 • literatura amerykańska
 • elementy leksykologii i leksykografii w pracy tłumacza
 • przekład biznesowy
 • przekład audiowizualny

 

Program kształcenia opiera się na przedmiotach językowych z gramatyki, fonetyki, pisowni, konwersacji, sprawności zintegrowanych. Zajęcia są przystosowane do realizowanej specjalności.

Ile trwają studia na kierunku anglistyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku anglistyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku anglistyka we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek anglistyka we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANGLISTYKA?

Studia we Wrocławiu w zakresie anglistyki oferują bardzo wiele możliwości pracy, przede wszystkim dlatego, że język angielski pozwala komunikować się ze światem, a współczesność pracuje nie tylko na rynkach krajowych, ale i międzynarodowych. Absolwenci mogą być nauczycielami angielskiego, pracują jako tłumacze specjalistyczni, akademiccy, literaccy.

Absolwenci anglistyki odnajdują się w:

 • branży wydawniczej
 • roli organizatorów i propagatorów kultury
 • instytucjach samorządu lokalnego
 • turystyce 
 • czasopismach
 • mediach elektronicznych

 

Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala zajmować się szeroko pojętą humanistyką i kulturą, biznesem, twórczością, komunikacją wielokulturową, public relations, human resources. Język angielski wykorzystują w mediach, polityce, bankowości, szeroko pojętym biznesie.

Kierunki filologiczne w mieście Wrocławiu

filologia
judaistyka
sinologia
Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ANGLISTYKA

Komentarze (0)