Anglistyka - Wrocław

Anglistyka - Wrocław

Studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

06.04.2023

Anglistyka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku anglistyka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Anglistyka - Wrocław
Studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu anglistykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek anglistyka we Wrocławiu?

Anglistyką interesuje się bardzo wielu kandydatów na studia. Kierunki studiów we Wrocławiu wymagają od chętnych spełnienia określonych wymogów rekrutacyjnych. Kandydaci przede wszystkim muszą zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym. 

Przyszli studenci muszą zdać także obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym (język polski, język obcy nowożytny, matematyka). Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

 

Filologia angielska Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku filologia nagielska na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka angielskiego oraz języka polskiego. Oba przedmioty muszą być napisane na poziomie rozszerzonym. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru, który nie jest językiem angielskim lub językiem polskim. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na anglistykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Anglistyka w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Program studiów i przedmioty

Język angielski jest aktualnie najpopularniejszym językiem świata i zasłużył na miano uniwersalnego na miarę średniowiecznej łaciny. Studia filologiczne na kierunku anglistyka możesz realizować na bardzo wielu uczelniach we Wrocławiu, których wykaz znajdziesz poniżej. Zarówno szkoły wyższe, jak i wrocławski uniwersytet zapewniają opiekę najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów i badaczy.

Siatka zajęć wypełniona jest takimi przedmiotami jak na przykład:

  • teorie przyswajania języka
  • historia języka angielskiego
  • literatura amerykańska
  • elementy leksykologii i leksykografii w pracy tłumacza
  • przekład biznesowy
  • przekład audiowizualny

Program kształcenia opiera się na przedmiotach językowych z gramatyki, fonetyki, pisowni, konwersacji, sprawności zintegrowanych. Zajęcia są przystosowane do realizowanej specjalności.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci filologii angielskiej rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: prowadzenia poprawnej wymowy, prowadzenia konwersacji oraz tworzenia i tłumaczenia treści w języku angielskim. W trakcie nauki uczestnicy zajęć uczą się np. zasad tłumaczenia i przekładania tekstów z języka polskiego na język angielski i odwrotnie czy podstaw językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, związanych z krajami anglojęzycznymi. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia studenci filologii angielskiej rozwijają również cenne kompetencje w zakresie m.in. nauczania języka angielskiego

Absolwenci filologii angielskiej mogą zatem rozpocząć pracę np. na stanowisku nauczyciela języka obcego, a także szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.: biura tłumaczeń, wydawnictwa, media czy biura turystyczne. Ponadto osoby, które ukończyły studia na kierunku filologia angielska, mogą liczyć na podjęcie pracy np. branży związanej z dyplomacją, polityką, bankowością, komunikacją społeczną i wielokulturową, public relations czy administracją samorządu lokalnego. Filologowie angielscy mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku anglistyka we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Filologiczej we Wrocławiu.

Uczelnie we Wrocławiu - kierunek anglistyka:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek anglistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Wrocław studia i stopnia

Anglistyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Wrocław studia stacjonarne

Anglistyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Mieście wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek ANGLISTYKA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia