Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk

Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk

Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Bezpieczeństwo narodowe studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dają studentom możliwość zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Mogą również zrozumieć zjawiska dotyczące zagrożeń w sferze lokalnej, regionalnej oraz międzynarodowej.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dają ich absolwentom możliwość zdobycia pracy m.in. w administracji państwowej, w służbach państwowych czy w placówkach kulturalno-oświatowych.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Bezpieczeństwo narodowe, w przypadku studiów I stopnia (licencjackich), wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) bierze pod uwagę oceny na dyplomie. Na studia magisterskie na tym kierunku mogą kandydować absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Bezpieczeństwo narodowe to jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, m.in. o sprawach lokalnych, regionalnych, państwowych oraz międzynarodowych. Mogą również zrozumieć procesy i zagrożenia współczesnego świata.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Bezpieczeństwo narodowe dają studentom możliwość zapoznania się ze zjawiskami i procesami polityczno-gospodarczymi.

Podczas studiów studenci mogą brać udział w takich zajęciach jak np. międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe stosunki wojskowe czy współpraca krajowa i międzynarodowa polskich służb specjalnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Gdańsku oferujące kierunek Bezpieczeństwo narodowe dają studentom możliwość zapoznania się m.in. z bezpieczeństwem narodowym oraz podmiotami, które odpowiedzialne są za realizowanie polityki bezpieczeństwa.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą podczas studiów umiejętność zdobywania informacji i prowadzenia analiz na temat stosowania procedur bezpieczeństwa. Mają także możliwość poznania elementów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz działań podmiotów pozarządowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunki studiów takie jak Bezpieczeństwo narodowe mają przygotować studentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych i niepublicznych, m.in. w administracji państwowej, służbach państwowych czy w organach samorządowych. Absolwenci tego kierunku mają również możliwość zdobyć pracę w mediach oraz w instytucjach zajmujących się ruchami migracyjnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

 • administracja państwowa,
 • organy samorządowe,
 • służby państowe,
 • organizacje społeczno-polityczne,
 • środki masowego przekazu,
 • placówki kulturalno-oświatowe,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • instytucje zajmujące się ruchem migracyjnym, polonijnym, narodowościowym.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gdańsku

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia