Inżynieria ekologiczna - Lublin

Inżynieria ekologiczna - Lublin

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inżynieria ekologiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

29.01.2024

Inżynieria ekologiczna studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Inżynieria ekologiczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Inżynieria ekologiczna - Lublin
Studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Lublinie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Inżynieria ekologiczna Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku inżynieria ekologiczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna gwarantują zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z obszarów nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Kierunek ten kładzie szczególny nacisk na monitorowanie, ocenę i ochronę ekosystemów, umożliwiając studentom zrozumienie kompleksowych zależności między człowiekiem a środowiskiem. Studia te mają charakter interdyscyplinarny, przygotowując absolwentów do skutecznego działania w obszarze inżynierii ekologicznej. Program nauczania obejmuje takie zagadnienia jak ekoinnowacje, gospodarka wodna, ochrona atmosfery, gospodarka odpadami czy odnawialne źródła energii.

 

Praca po studiach

Absolwenci inżynierii ekologicznej znajdują zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, instytutach naukowych, a także parkach narodowych i krajobrazowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, są konkurencyjni na rynku pracy i mogą podjąć się różnorodnych wyzwań związanych z ekologią, gospodarką wodną, energetyką odnawialną czy planowaniem przestrzennym. 

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Lublinie na kierunek Inżynieria ekologiczna wymagają od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Inżynieria ekologiczna:

 • język obcy,
 • biologia,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA?

Inżynieria ekologiczna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Lublinie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk rolniczych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą umiejętności dotyczące rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii ekologicznej, szczególnie z zakresu monitorowania, oceny, ochrony oraz wzbogacania ekosystemów.

Kierunki studiów w Lublinie takie jak Inżynieria ekologiczna umożliwiają studentom również udział w zajęciach terenowych i praktycznych, przez co mogą oni nauczyć się wykorzystywać zdobywane umiejętności i wiedzę w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria ekologiczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria ekologiczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu takich dziedzin jak np. ekologia, biologia, chemia czy matematyka. Program studiów zakłada także, że studenci zapoznają się ze zjawiskami i procesami przyrodniczymi, które zachodzą w litosferze, atmosferze czy biosferze oraz kształtującymi je czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi.

Studia na kierunku Inżynieria ekologiczna umożliwiają studentom poznanie wybranych metod gospodarowania odpadami, technologii oczyszczania wody, powietrza i ścieków, a także rekultywacji gleb oraz terenów zdegradowanych. Studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak m.in. ekologia, gospodarka odpadami, hydrologia i gospodarka wodna, geodezja i kartografia czy biochemia zagrożeń.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Lublinie na kierunku Inżynieria ekologiczna: kształtowanie i rewitalizacja środowiska, zagrożenia i katastrofy środowiskoew, planowanie systemów technicznych.

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek inżynieria ekologiczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA?

Studia na kierunku Inżynieria ekologiczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Inżynieria ekologiczna w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Studia na kierunku Inżynieria ekologiczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, instytutach naukowych i badawczych, parkach narodowych i krajobrazowych czy instytucjach konsultingowych oraz kontroli i oceny stanu środowiska. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w organizacjach pozarządowych, w doradztwie na obszarach wiejskich czy przedsiębiorstwach zajmujących się np. produkcją energii ze źródeł odnawialnych, zarządzaniem agroekosystemami czy utylizacją i wykorzystaniem odpadów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria ekologiczna:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • instytuty naukowe i badawcze,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • instytucje konsultingowe oraz kontroli i oceny stanu środowiska,
 • organizacje pozarządowe,
 • doradztwo na obszarach wiejskich,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się np. produkcją energii ze źródeł odnawialnych, utylizacją i wykorzystaniem odpadów czy zarządzaniem agroekosystemami.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria ekologiczna Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria ekologiczna Lublin studia stacjonarne

Inżynieria ekologiczna w Lublinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Inżynieria ekologiczna w miastach

Nadchodzące wydarzenia