Turystyka i rekreacja - Łódź

Turystyka i rekreacja - Łódź

Turystyka i rekreacja - Łódź

Studia w Łodzi

turystyka i rekreacja

Odkryj kierunek turystyka i rekreacja w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Turystyka i rekreacja studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku turystyka i rekreacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku turystyka i rekreacja w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Turystyka i rekreacja Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym lub online

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Uczelnie
W Łodzi turystykę i rekreację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatej) szkole wyższejAkademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
 

Specjalności

Współczesne studia z turystyki i rekreacji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku turystyka i rekreacja w Łodzi: menadżer sportu i rekreacji, organizacja turystyki, organizator hotelarstwa, organizator rekreacji.

czytaj dalej wszystko o Turystyka i rekreacja - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Turystyka i rekreacja +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk Geograficznych UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja?

Jeśli chcesz studiować turystykę i rekreację, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Kierunki sportowe i turystyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, które lubią być aktywne i nie chcą stać w miejscu. Ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne łódzkie uczelnie ustalają indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu kształcenia oraz trybu zdobywania edukacji przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Turystyka i rekreacja w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W ŁODZI?

Kierunek turystyka i rekreacja w Łodzi ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ ustalany przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką program zajęć odnosi się w dużej mierze do takich dziedzin jak turystyka, hotelarstwo, gastronomia, a także geografia.

Studenci mają okazję zdobyć szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności, które przełożą się na przeprowadzanie badań i analiz poszczególnych relacji, które kształtują przestrzeń turystyczną i rekreacyjną. Dostrzegają także relacje między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka.

Program kształcenia uwzględnia wzorce międzynarodowe, a także funkcjonowanie w demokratycznym społeczeństwie oraz ogólne przygotowanie do działania na aktualnym rynku pracy. Kierunek wiąże się z ćwiczeniami realizowanymi w terenie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia w Łodzi w zakresie turystyki i rekreacji cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Kierunek możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się egzaminem, który umożliwi Ci posługiwanie się tytułem licencjata. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu. Kształcenie w tym zakresie trwa dwa lata i kończy się egzaminem magisterskim, a zarazem tytułem magistra.

Możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują także kształcenie online, to znaczy naukę przez Internet. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci turystyki i rekreacji zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu organizacji turystyki, hotelarstwa, rekreacji oraz geografii turyzmu, a także z takich dziedzin, jak nauki przyrodnicze czy społeczne.

Jednocześnie rozwijają umiejętność kreatywnego myślenia i działania, jak również zdolności badawcze, analityczne, kreacyjne oraz partnerskie, które umożliwiają pracę w zespole.

Bardzo ważną częścią kształcenia na kierunku turystycznym jest część językowa sprowadzająca się do swobodnego komunikowania się przynajmniej w jednym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek turystyka i rekreacja w Łodzi umożliwia także zdobycie kwalifikacji pilota wycieczek oraz innego typu przeszkolenia zawodowe. Na studentów czeka także szeroki wybór specjalizacji, które pozwolą ukształtować przyszłą ścieżkę kariery.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W ŁODZI?

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Turystyka i rekreacja w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W ŁODZI?

Absolwenci kompleksowego kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji realizowanej w Łodzi są przygotowani do organizowania i obsługi turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji.

Możesz zarówno podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i szukać zatrudnienia na stanowiskach różnych szczebli związanych z turystyką i dziedzinami jej pokrewnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku turystyka i rekreacja:

 • biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne
 • centra rekreacji
 • centra informacji turystycznej
 • obiekty noclegowe i rekreacyjne
 • jednostki organizujące i obsługujące ruch turystyczny i rekreację
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe
 • fundacje i stowarzyszenia

Odnajdziesz się także w przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących produkty turystyczne i rekreacyjne oraz w szkolnictwie zawodowym.

Miejsce pracy często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego lub trzeciego stopnia bądź na studiach podyplomowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Turystyka i rekreacja w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Łódź studia stacjonarne

Turystyka i rekreacja Łódź studia niestacjonarne

Popularne kierunki sport i turystyka w Łodzi

Kierunki sport i turystyka w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia