Turystyka i rekreacja - Olsztyn

Turystyka i rekreacja - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Turystyka i rekreacja studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Mark Twain powiedział: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj”. Turystyka i rekreacja to idealny kierunek dla poszukiwaczy przygód i uduchowionych odkrywców, którzy pragną dzielić się swoimi podróżniczymi pasjami z innymi ludźmi.

Idealni kandydaci na studia sportowe nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, a także powinni wykazywać się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną. Ważne, by w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Jeśli masz naturę poszukiwacza, kierunek turystyka i rekreacja w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek turystyka i rekreacja w Olsztynie możesz realizować na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dążą do zapewnienia najwyższe jakości kształcenia w różnorodnych dziedzinach kształcenia.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy rachunkowości i finansów, podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego, pływanie z elementami treningu sportowego, rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie wód, systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii, geografia społeczno-ekonomiczna, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego, pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych, dziedzictwo kulturowe i wiele innych.

Praca po studiach

Studia sportowe w Olsztynie z zakresu turystyki i rekreacji zapewniają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju zarówno w zakresie turystyki, jak i rekreacji. Absolwenci znajdują zatrudnienie w hotelach, w ośrodkach wypoczynkowych, w gospodarstwach agroturystycznych, w ośrodkach sportu i rekreacji, w urzędach administracji samorządowej i państwowej, w centrach rekreacji i odnowy biologicznej.

Studenci są przygotowywani do roli organizatorów turystki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydentów, przewodników, a zatrudniani są chętnie w biurach podróży, w organizacjach społecznych, w domach kultury, w fundacjach i stowarzyszeniach, a także w placówkach, które organizują zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

czytaj dalej wszystko o Turystyka i rekreacja - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek turystyka i rekreacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak turystyka i rekreacja przykuwają uwagę bardzo wielu kandydatów na studia. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, biologię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I REKREACJA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

TURYSTYKA I REKREACJA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I REKREACJA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku turystyka i rekreacja w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku turystyka i rekreacja możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne wiążą się z regularnymi spotkaniami w tygodniu, systematyczną nauką, a także wielogodzinnymi praktykami zawodowymi.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podstawy rachunkowości i finansów,
 • podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • geografia turystyczna,
 • pływanie z elementami treningu sportowego,
 • geografia społeczno-ekonomiczna,
 • systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii,
 • ochrona przyrody i bioróżnorodności,
 • zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego,
 • pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją,
 • biometeorologia w turystyce i rekreacji,
 • marketing i analiza rynku usług turystycznych,
 • turystyka i rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • i wiele innych.

Kierunek turystyka i rekreacja w Olsztynie nie przewiduje specjalizacje, jednak warto weryfikować aktualne informacje na ten temat na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odnoszące się do organizacji i obsługi ruchu turystycznego, kreowania produktów turystycznych, świadczenia usług w branży turystycznej, organizacji czasu wolnego przy wykorzystaniu różnorodnych form rekreacji. Niezbędna wiedza odnosi się do ekonomii, zarządzania w turystyce i rekreacji, aktów prawnych, kwestii przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Zapoznaje się także z zasadami tworzenia i promocji produktów turystycznych, które są dedykowane jednostkom i grupom społecznym. Rozwija umiejętności komunikacyjne, analityczne i predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku turystyka i rekreacja w Olsztynie?

Kierunek turystyka i rekreacja w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia dziennikarskie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy zawodowej oraz kontynuację kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich i zapewniają tytuł magistra. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć absolwent turystyki i rekreacji, a także absolwent kierunków pokrewnych.

Jaka praca po kierunku turystyka i rekreacja w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku turystyka i rekreacja dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pełnienia funkcji pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodników, rezydentów, organizatorów turystycznych, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, którzy bardzo chętnie zatrudniani są w biurach podróży, w hotelach, w gospodarstwach agroturystycznych, w ośrodkach sportu i rekreacji, w ośrodkach wypoczynkowych, w centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w domach kultury, w organizacjach społecznych, w urzędach administracji samorządowej i państwowej, w fundacjach i stowarzyszeniach, w placówkach, które zajmują się organizacją zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; absolwenci zakładają także własne działalności gospodarcze w zakresie turystyki i rekreacji.

Studia sportowe w Olsztynie w zakresie turystyki i rekreacji upoważniają abiturientów do przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, do podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, do zarządzania, obsługi ruchu turystycznego, działań promocyjnych i marketingowych, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci są przygotowywani do pracy w centrach rekreacji odnowy biologicznej, w ośrodkach wypoczynkowych, w ośrodkach sportowych, w ośrodkach rekreacyjnych. Abiturienci mogą zajmować się turystyką krajową i międzynarodową, hotelarstwem, ruchem turystycznym i przewozowym, promocją zdrowia.

Uczelnie w Olsztynie pragną kształcić studentów pod wieloma względami, dlatego dążą do rozwijania najważniejszych umiejętności. Bardzo ważne są więc zdolność do pracy w grupie, otwartość i komunikatywność, a także predyspozycje językowe. Gruntowna wiedza i najważniejsze sprawności rozwojowe pomagają zdobyć pracę w bardzo wielu branżach.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek turystyka i rekreacja w Olsztynie?

Studia sportowe w ramach turystyki i rekreacji to bardzo intrygująca propozycja kształcenia, która przykuwa uwagę miłośników środowiska i treści historyczno-kulturowych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemu?
 • Czy interesują Cię kwestie geograficzno-przyrodnicze różnych zakątków Polski i innych krajów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się historia i kultura różnych społeczeństw?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, biologię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Geograficznej lub w Olimpiadzie Biologicznej.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie w Olsztynie pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku turystyka i rekreacja w Olsztynie?

Studia sportowe w Olsztynie na kierunku turystyka i rekreacja uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Igor, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Zaczęło się od wycieczek górskich, którymi dowodziłem. Kiedy musiałem wybrać kierunek studiów, pomyślałem: czemu nie, czemu nie turystyka i rekreacja? Jestem bardzo zadowolony z wyboru, a studia są niezwykle ciekawe, ale wiążą się także z dużą aktywnością fizyczną.

Kierunki sport i turystyka w Olsztynie


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)