Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Studia w Warszawie

animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Odkryj studia animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wiekokulturowym w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym to nowatorskie studia, które aktywnie odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Studenci, którzy wybiorą te studia otrzymają bowiem interdyscyplinarne kwalifikacje, co dziś jest także niezwykle cenne w dynamicznie zmieniającym się sektorze zatrudnienia. Ukończenie kierunku sprawi, że jej abiturienci będą mogli pracować w instytucjach kultury, na stanowisku animatora kultury lub doradcy zawodowego.

Dziś większość państw może poszczyć się wielokulturowością, to wpływa jednak na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak najlepiej wykorzystać potencjał z niej płynący. Studia te wyposażą studentów w pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące funkcjonowania oraz zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym. Dzięki tym kompetencjom każdy z abiturientów będzie wiedział, jak budować społeczeństwo wielokulturowe z poszanowaniem zarówno różnic, jak i tradycji, kształtujących daną przestrzeń cywilizacyjną.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Studia na ścieżce kształcenia animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym poświęcone są problematyce związanej m.in. z: szeroko pojętą antropologią kulturową i andragogiką; organizacją placówek pozaszkolnych i edukacyjnych; teorii animacji społeczno-kulturalnej; kulturze masowej i komunikowaniu w mediach; teoriom i czynnikom rozwoju zawodowego.

Studenci tej ścieżki kształcenia mogą szkolić się w ramach trzech modułów specjalnościowych, do których należą: warsztat pracy animatora-doradcy, bazowe kompetencje animatora-doradcy oraz środowisko pracy animatora-doradcy. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogą poznać np.: rodzaje instytucji wspierających działalność pedagoga wielokulturowego; techniki przygotowywania się do wystąpień publicznych; zasady pracy z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; sposoby budowania programów wychowawczych i projektów wielokulturowych.

W programie studiów na ścieżce kształcenia animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w grupie wielokulturowej
 • Warsztat realizacji medialnych
 • Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy
 • Sztuka w projektach outdoor and adventure education
 • Doradca międzykulturowy w polityce oświatowej krajów UE
 • Animacja grup zadaniowych
 • Aktywne metody kształcenia
 • Praktyka obserwacyjno-metodyczna w placówce edukacyjnej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: znaczenie antropologii współczesności; psychologiczno-społecznych aspektów działalności pedagoga; różnorodnych form kształcenia w środowisku wielokulturowym; strategii komunikacyjnych stosowanych w animacji społecznej i doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Ścieżka animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w środowisku wielokulturowym pozwala studentom zdobyć umiejętności oraz wiedzę, które niezbędne są do podjęcia pracy np. w środowiskach związanych z doradztwem zawodowym, nauczaniem, animacją kultury, komunikacją społeczną czy organizowaniem pracy środowiska wielokulturowego. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, doradcze, analityczne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze lub medialne.

Absolwent ścieżki kształcenia animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w środowisku wielokulturowym może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • instytucje kultury
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • biura doradztwa zawodowego
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studenci pedagogiki poznają m.in. najważniejsze metody oraz narzędzia stosowane w profesjonalnym środowisku, a także czynniki wpływające na codzienne funkcjonowanie człowieka oraz grup ludzi. W trakcie studiów uczestnicy zajęć zdobywają podstawową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk humanistycznych czy społecznych oraz biologii. Absolwenci rozumieją m.in. proces kształtowania odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży, a także rolę działań resocjalizacyjnych, opiekuńczych czy poradniczych w kształtowaniu społecznego porządku.

Pedagogika umożliwia studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Kariera zawodowa pedagoga zależna jest nie tylko od predyspozycji specjalisty, ale także ścieżki kształcenia, którą obrał on w czasie studiów. Absolwenci pedagogiki znajdą zatrudnienie w takich miejscach jak m.in.: przedszkola i szkoły; placówki socjalizacyjne, interwencyjne, edukacyjno-terapeutyczne czy adopcyjne, a także ośrodki kultury. Ponadto pedagodzy mogą rozwijać się zawodowo również np. w przedsiębiorstwach, mediach czy jednostkach administracyjnych.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)