Bankowość i ubezpieczenia

Bankowość i ubezpieczenia

Bankowość i ubezpieczenia

Studia w Warszawie

bankowość i ubezpieczenia

Odkryj studia bankowość i ubezpieczenia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Bankowość i ubezpieczenia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest zadbanie o dobre ubezpieczenie. Na rynku pojawia się jednak tyle ofert, że czasami trudno jest wybrać takie, które spełni wszystkie nasze oczekiwania. Wtedy też warto zwrócić się do specjalisty. Jeśli chcesz być jednym z nich i poznać od podszewki rynek ubezpieczeń, to wybierz propozycję kształcenia jaką jest bankowość i ubezpieczenia.

Znalazła się ona w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Wśród przedmiotów, z którymi stykać się będą studenci, widnieją przykładowo: rachunkowość instytucji ubezpieczeniowych, rynek instrumentów finansowych, bankowość detaliczna, bezpieczenia społeczne czy kalkulacje finansowe. Studenci otrzymają pogłębione kwalifikacje w zakresie procesów zachodzących w bankach i instytucjach im podległych.

Warto podkreślić, że dziś sektor bankowy i ubezpieczeniowy rozwija się niezwykle prężnie. W praktyce oznacza to, że abiturienci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy zgodnej z profilem wykształcenia. Mogą oni pracować jako doradcy ubezpieczeniowi, pracownicy banków, maklerzy czy analitycy finansowi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Bankowość i ubezpieczenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Studia na bankowości i ubezpieczeniach poświęcone są zagadnieniom związanym np. z zasadami działania i funkcjonowania europejskich instytucji finansowych; rodzajów produktów oferowanych przez instytucje i przedsiębiorstwa z sektora bankowego lub ubezpieczeniowego; analizą i oceną ryzyka rynkowego; wykorzystywaniem narzędzi instrumentów finansowych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom zrozumieć m.in.: podstawy prawa i polityki; psychologiczne i społeczne aspekty kształtowania rynku finansowego; podstawy ekonomii i komunikacji społecznej; narzędzia rachunkowości finansowej, sposoby zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy specyfikę rynków finansowych.

W programie studiów na bankowości i ubezpieczeniach znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Bankowość detaliczna
 • Bankowość korporacyjna
 • Skarbowość korporacyjna
 • Projekty inwestycyjne
 • Rachunek akturialny
 • Ubezpieczenia społeczne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów bankowości; możliwości zastosowania narzędzi finansowych; kryteriów oceny ryzyka bankowego podmiotów; technik komunikacyjnych stosowanych w poradnictwie finansowym.

Absolwenci bankowości i ubezpieczeń są przygotowani do pracy zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze gospodarczym lub finansowym. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych czy w działach finansowych dużych i małych przedsiębiorstw.

Absolwent bankowości i ubezpieczeń może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Bankowość i ubezpieczenia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowośći zarządzanie finansami i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. systemu podatkowego w Polsce i w Europie; funkcji instytucji finansowych i banków; analizy podstawowych zjawisk gospodarczych czy sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Studia na tym kierunku poświęcone są zagadnieniom takim, jak np.: bankowość, prawo i administracja, zarządzanie lub ekonomia.

Absolwenci tego kierunku umiejętnie analizują wszelkie zjawiska ekonomiczno-gospodarcze oraz znają zasady rachunkowości i stosują prawo finansowe w praktyce. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, cenieni są nie tylko w biurach rachunkowych czy biurach doradztwa podatkowego, ale także we wszelkich przedsiębiorstwach, departamentach planowania i budżetowania, a nawet w administracji publicznej i prywatnej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zarządzanie finansami i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci zarządzania finansami i rachunkowości poznają m.in. terminologię oraz metodologię badań w zakresie m.in. dyscypliny nauki o zarządzaniu jakości czy nauk ekonomicznych i prawnych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in.: tworzenia i rozwijania różnych form przedsiębiorczości; rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami operacyjnymi lub finansowymi; określaniem wpływu otoczenia technologicznego i ekonomicznego na decyzje finansowe.

Absolwenci kierunku studiów zarządzanie finansami i rachunkowość są przygotowani np. do: zarządzania instytucjami finansowymi; zarządzania finansami w organizacjach; oceniania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w sektorze finansowym (banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie itp.), w sektorze niefinansowym prywatnym (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe) czy w instytucjach sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa).

Dowiedz się więcej: zarządzanie finansami i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)