Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych

Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych

Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych

Studia w Warszawie

budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych

Odkryj studia budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Gdyby nieustanny rozwój przemysłu, to my nie moglibyśmy cieszyć się zbilansowanym rozwojem gospodarczym. Oznacza to, że to właśnie przemysł powinien być bardzo dobrze finansowany, dzięki czemu można będzie wdrażać w nim nowe rozwiązania technologiczne, znacznie usprawniające pracę.

Uczelnie w Warszawie dostrzegają te tendencje i stwarzają propozycję kształcenia jaką jest budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych. Ta oferta zaadresowana jest przede wszystkim do tych studentów, którzy swoją karierę wiążą przede wszystkim z sektorem przemysłowym. Odnajdą oni w siatce programowej szereg różnorodnych przedmiotów.

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, diagnostyka techniczna i eksploatacja, podstawy mechatroniki, inżynieria systemów, czy obróbka skrawaniem i obrabiarki to tylko niektóre z nich. Oczywiście największe znaczenie będą mieć jednak przede wszystkim umiejętności, jakie zostaną pozyskane przez studentów. Jak sama nazwa propozycji kształcenia wskazuje – będą oni posiadać kompetencje z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Program studiów i przedmioty

Studia na budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych pozwalają studentom zrozumieć m.in.: zasady mechatroniki; zastosowanie profesjonalnych narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych; sposoby budowy i eksploatacji maszyn spawalniczych; specyfikę urządzeń i stanowisk spawalniczych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się także przedmioty poświęcone np.: inżynierii maszyn do obróbki plastycznej czy procesom materiałowym.

Ponadto studenci budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych poznają podstawy np.: podstawy statystyki, zastosowanie grafiki inżynierskiej, podstawy materiałów i obróbek cieplnych, rozwiązania elektroniczne i elektrotechniczne, zasady termodynamiki, mechanikę płynów; etapy rozwoju produktu, podstawy konstrukcji maszyn czy teorię układów mechanicznych.

W programie studiów na budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy mechatroniki
 • Urządzenia i stanowiska spawalnicze
 • Odtwarzanie właściwości części maszyn
 • Narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Gromadzenie i analiza danych procesowych
 • Diagnostyka techniczna i eksploatacyjna
 • Maszyny i urządzenia do obróbek wykańczających i erozyjnych
 • Informatyczne Systemy Nadzoru Przebiegu Procesu technologicznego SCADA
 • Inżynieria maszyn do obróbki plastycznej
 • Urządzenia i maszyny specjalne w procesach materiałowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad diagnostyki technicznej i eksploatacyjnej; specyfiki przetwórstwa tworzyw sztucznych; technik gromadzenia i analizowania danych procesowych.

Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych pozwalają absolwentom tej ścieżki kształcenia podjąć pracę w środowiskach np. produkcyjnych, technologicznych lub naukowych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa odpowiedzialne za produkcję maszyn lub urządzeń medycznych
 • jednostki naukowo-badawcze
 • instytuty naukowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

Studenci mechaniki i budowy maszyn rozwijają się w zakresie m.in.: wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; stosowania nowoczesnych narzędzi obliczeniowych w projektowaniu maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych do budowy maszyn. Ponadto absolwenci tego kierunku studiów wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami, które związane są np. z pracami wspomagającymi projektowanie maszyn czy zarządzaniem i koordynacją pracy oraz oceny jej wyników.

Osoby, które ukończyły studia na mechanice i budowie maszyn, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: przedsiębiorstwach i organizacjach, w których wytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lub wynajmuje maszyny i urządzenia. Absolwenci tego kierunku wyróżniają się kompetencjami w zakresie m.in. projektowania maszyn i technologii, a ich wykształcenie cenione jest również w instytucjach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)