Drogi szynowe

Studia w Warszawie

drogi szynowe

Odkryj studia drogi szynowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Drogi szynowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś kolej to obecnie jeden z najpopularniejszych środków transportu, który jest z nami już od pierwszej połowy XIX w. Nie wyobrażamy sobie szybkiego przemieszczania bez podróży z pociągami, nie tylko po kraju, lecz także po Europie. Tak duża popularność kolei sprawia, że wciąż potrzebni są specjaliści, którzy dbać będą o jakość dróg szynowych. Dlatego też jest to jedna z propozycji kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich.

Droga szynowa to coś znacznie więcej niż kolej. Można zaliczyć do niej także wszelkie budowle, służące do jej eksploatacji oraz urządzenia. Stanowi ona infrastrukturę transportu kolejowego. Studenci otrzymają przede wszystkim praktyczne wykształcenie, które musi mieć oczywiście stabilne podstawy teoretyczne. Do podstawowych kompetencji studentów będzie można zaliczyć oczywiście prowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych, które związane są z budową, modernizacją i naprawami wszelkich linii kolejowych. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie są m.in.: architektura i urbanistyka, drogi i ulice, utrzymanie dróg szynowych.

Absolwenci nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy zgodnej z profilem wykształcenia. Ma to związek z nieustannym rozwojem infrastruktury. Studenci po ukończeniu nauki mogą zatem ubiegać się o zatrudnienie we wszelkich przedsiębiorstwach budowlanych, które specjalizują się w dbaniu o drogi szynowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Drogi szynowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Program studiów i przedmioty

W programie ścieżki kształcenia drogi szynowe znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: konstrukcjom dróg szynowych; wymaganiom konstrukcyjnym; sposobom dokonywania oceny stanu infrastruktury torowej i jej elementów; wymaganiom obowiązującym na poszczególnych etapach inwestycji. Studenci zdobywają wiedzę na temat głównych podsystemów transportu szynowego, do którego należą kolej, metro oraz tramwaj.

Studia te przygotowują studentów np. do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych, związanych z budową, modernizacją i naprawami takich obiektów, jak m.in.: stacje kolejowe, przystanki osobowe czy szynowe infrastruktury centrów logistycznych i bocznic przemysłowych; projektowania tras dróg szynowych oraz ich układu geometrycznego w węzłach obsługi pasażerów i ładunków.

W programie studiów na ścieżce kształcenia drogi szynowe znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Architektura i urbanistyka
 • Modernizacja linii kolejowych
 • Drogi i ulice
 • Drogi szynowe
 • Roboty i budowle ziemne
 • Utrzymanie dróg szynowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: materiałów i elementów wykorzystywanych do budowania konstrukcji dróg szynowych; technologii i maszyn służących do prac ziemnych; sposobów uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji inwestycji.

Uczelnie w Warszawie pozwalają studentom ścieżki kształcenia drogi szynowe zdobyć wiedzę oraz umiejętności, niezbędne m.in. do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych w zakresie kolei; zarządzania modernizacjami infrastruktury szynowej; prowadzenia prawidłowej dokumentacji w zakresie określonych inwestycji.

Absolwent ścieżki kształcenia drogi szynowe może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe
 • firmy budowlane
 • spółki kolejowe
 • przedsiębiorstwa budowlane
 • placówki naukowo-badawcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej

 

Na jakim kierunku

Drogi szynowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku budownictwo.

 

Budownictwo studia w Warszawie

Studenci budownictwa poznają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z technicznymi, inżynierskimi i artystycznymi aspektami współczesnego budownictwa. Uczestnicy zajęć zdobywają cenną wiedzę w interdyscyplinarnym zakresie – w ten sposób zapoznawani zostają np. z: fizyką budowli, geologią, mechaniką czy chemią. Studenci budownictwa uczą się zastosowania matematycznych rozwiązań w projektowaniu, a także wykorzystania ekonomii w przeprowadzaniu określonych procesów budowlanych.

Absolwenci budownictwa, dzięki gruntownemu przygotowaniu, mogą m.in. sprawować samodzielne funkcje koordynujące wszystkie fazy realizacji procesów budowlanych, a także dokonywać oceny stanu istniejących obiektów budowlanych. Studenci tego kierunku szkoleni są w zakresie m.in.: projektowania, planowania i realizacji robót budowlanych czy proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych.

Dowiedz się więcej: budownictwo studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)