Elektroniczne systemy pomiarowe

Elektroniczne systemy pomiarowe

Elektroniczne systemy pomiarowe

Studia w Warszawie

elektroniczne systemy pomiarowe

Odkryj studia elektroniczne systemy pomiarowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Elektroniczne systemy pomiarowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Elektroniczne systemy pomiarowe to jedna z propozycji kształcenia, ciesząca się sporą popularnością wśród studentów. Odpowiada ona na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Z racji tego, że warszawskie ośrodki akademickie bacznie obserwują te trendy, została ona wpisana na listę ich oferty dydaktycznej. Pamiętaj jednak, że jeśli wybierzesz elektroniczne systemy pomiarowe, powinieneś być pasjonatem przedmiotów ścisłych.

Podczas wszystkich semestrów kształcenia rozwijać będziesz swoje unikalne kompetencje. Warto przypomnieć, że będą one opierać swoje założenia na zagadnieniach ściśle sprzężonych z matematyką, fizyką, czy nawet informatyką. Uczyć się będziesz między innymi jak posługiwać się nowoczesną aparaturą pomiarową, która wykorzystywana jest do automatyzacji obiektów i procesów technologicznych. Przedmioty znajdujące się w programie to np.: układy i zespoły elektroniczne, systemy pomiarowe, robotyka, elektronika.

Elektroniczne systemy pomiarowe to jedna z tych propozycji kształcenia, która sprawia, że studenci nie powinni obawiać się o swoją zawodową przyszłość. Dostaną oni rzetelne zawodowe przygotowanie, które pozwoli im na rozpoczęcie pracy w zakładach produkcyjnych, montażowych czy jednostkach projektowych i konstrukcyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Elektroniczne systemy pomiarowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie ścieżki kształcenia elektroniczne systemy pomiarowe znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: specyfikę miernictwa elektrycznego, podstawy elektrotechniki oraz technik wytwarzania, wytrzymałość poszczególnych materiałów, zasady elektroniki oraz zastosowanie konstrukcji urządzeń precyzyjnych. Studenci szkolą się także w zakresie np.: stosowania technik komputerowych, programowania strukturalnego oraz zarządzania jakością.

Studia na elektronicznych systemach pomiarowych pozwalają również studentom poznać m.in. podstawy robotyki, specyfikę systemu Matlab, a także zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia wyróżniają się specjalistyczną wiedzą w zakresie m.in.: elektronicznych technik pomiarowych, metod funkcjonalnych i statystycznych, technice mikroprocesorowej oraz sensoryce i akktuatoryce elektromagnetycznej.

W programie studiów na elektronicznych systemach pomiarowych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Układy i zespoły elektroniczne
 • Metrologia przepływów
 • Systemy pomiarowe
 • Inteligentna aparatura pomiarowa
 • Technika mikroprocesorowa
 • Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych
 • Metody statystyczne w badaniach przemysłowych
 • Podstawy mechaniki płynów
 • Robotyka
 • Elektronika

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: skutecznych technik pomiarowych; metod statystycznych w badaniach przemysłowych; nowoczesnych narzędzi komputerowych, wspomagających współczesny przemysł.

Absolwenci elektronicznych systemów pomiarowych są przygotowani m.in. do pracy w zakładach produkcyjnych i montażowych oraz w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych. Ponadto uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, pozwalają studentom zdobyć umiejętności oraz wiedzę, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej

Absolwent elektronicznych systemów pomiarowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • instytuty badawcze, uczelnie techniczne
 • przedsiębiorstwa montażowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Elektroniczne systemy pomiarowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechatronika.

 

 

Mechatronika studia w Warszawie

Mechatronika to kierunek techniczny, poświęcone w szczególności zagadnieniom związanym zp. Z: mechaniką, elektroniką, elektrotechniką, informatyką czy automatyką. Studenci mechatroniki wykorzystują prawa fizyki przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, planują i przeprowadzają eksperymenty dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych urządzeń, a także projektują zespołu mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych.

Mechatronicy mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, przemyśle elektromaszynowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych czy w zakresie poradnictwa dotyczącego budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą, związaną np. z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym czy z przemysłem sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego.

Dowiedz się więcej: mechatronika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)