Inżynieria produkcji budowlanej

Inżynieria produkcji budowlanej

Inżynieria produkcji budowlanej

Studia w Warszawie

inżynieria produkcji budowlanej

Odkryj studia inżynieria produkcji budowlanej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Inżynieria produkcji budowlanej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Matematyka i fizyka to jedne z twoich ulubionych przedmiotów? Nie boisz się intelektualnych wyzwań? Chciałbyś swoją zawodową przyszłość związać z sektorem budownictwa? Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to propozycja kształcenia jaką jest inżynieria produkcji budowlanej czeka właśnie na ciebie. Została ona stworzona przez uczelnie w Warszawie i odpowiada na zapotrzebowanie, panujące na aktualnym rynku zatrudnienia.

Studenci zdobywać będą unikalne kwalifikacje z zakresu podstaw chemii materiałów budowlanych, robót remontowych i rozbiórkowych, wszelkich technologii kompozytów, projektowania i sterowania procesami produkcji wyrobów budowlanych, czy kierowanie tymi procesami. Jak widzisz zatem – twoje wykształcenie będzie mieć przede wszystkim charakter praktyczny.

Oczywiście twoje kompetencje zawodowe opierać się będą na stabilnych podstawach teoretycznych, dzięki czemu nie musisz się obawiać o przyszłe zatrudnienie. Czekać będą na ciebie wszelkie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy budowlane, a ty będziesz mógł podejmować aktywną współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin inżynieryjnych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria produkcji budowlanej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Program studiów i przedmioty

W programie inżynierii produkcji budowlanej znajdują się przedmioty poświęcone np.: chemii materiałów budowlanych oraz ich właściwościom; zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie; podstawom projektowania i sterowania procesami produkcji wyrobów budowlanych; projektowaniu procesów realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich; technik stosowanych w kierowaniu inwestycjami budowlanymi.

Studenci tej ścieżki kształcenia zdobywają specjalistyczną wiedzę, niezbędną m.in. do wznoszenia obiektów budowlanych i kierowania realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, Studia na inżynierii produkcji budowlanej związane są ściśle np. z dziedzinami technicznymi; optymalizacją decyzji; obsługą profesjonalnych programów komputerowych; podstawami ekonomiki.

W programie studiów na inżynierii produkcji budowlanej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Koszty i efektywność inwestycji
 • Procesy produkcyjne
 • Wybrane technologie robót budowlanych
 • Inżynieria procesów produkcyjnych
 • Technologia kompozytów budowlanych
 • Metody komputerowe w inżynierii produkcji budowlanej
 • Organizacja i sterowanie przebiegiem budowy
 • Roboty remontowe i rozbiórkowe
 • Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki i zastosowania poszczególnych materiałów budowlanych; technologii rozwiązań materiałowych; metod projektowania kompozytów budowlanych; technik projektowania i organizowania inwestycji budowlanych.

Absolwenci inżynierii produkcji budowlanej wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie np.: technologii robót budowlanych; ograniczeń prawno-administracyjnych w branży budowniczej; ekonomicznych i finansowych czynników kształtujących procesy inwestycyjno-budowlane; zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym.

Absolwent inżynierii produkcji budowlanej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe i konsultingowe
 • zakłady prefabrykacji
 • przedsiębiorstwa związane z zarządzaniem nieruchomościami
 • przedsiębiorstwa budowlane i firmy wykonawcze
 • placówki naukowo-badawcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inżynieria komunikacyjna w budownictwie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku budownictwo.

 

Budownictwo studia w Warszawie

Budownictwo to kierunek o charakterze technicznym. Absolwenci tych studiów przygotowani są kompleksowo m.in. do: kierowania pracami budowlanymi; projektowania i wznoszenia konstrukcji komunikacyjnych lub lądowych, a także dróg, mostów, elementów infrastruktury energetycznej czy obiektów budowlanych. Studenci budownictwa zyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie np. projektowania, wykonawstwa, remontów czy nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać stabilnego zatrudnienia m.in. w: biurach konstrukcyjno-projektowych, przemysłach materiałów budowlanych czy jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej. Uczelnie w Warszawie pozwalają inżynierom budownictwa zdobyć także zdolności zarządcze i organizacyjne – dzięki temu absolwenci mogą również rozpocząć własną działalność projektową.

Dowiedz się więcej: budownictwo studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)