Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Studia w Warszawie

psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Odkryj studia psychologia kliniczna dziecka i rodziny w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny to bardzo interesująca propozycja kształcenia. Powinna być ona jednak wybierana przede wszystkim przez studentów, którzy czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Będą się oni bowiem na co dzień stykać z małymi pacjentami, którzy z różnych przyczyn cierpią na zaburzenia rozwoju. Jeśli rozważasz zatem tę propozycję, zastanów się odpowiednio wcześnie, czy lubisz pracę z dziećmi i czy cechuje cię pogłębiona empatia.

Studenci uczestniczyć będą zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach praktycznych. Ich celem jestem wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju, zaburzeń rodziny i różnorodnych form pomocy psychologicznej. W siatce programowej studenci odnajdą przykładowo przedmioty takie jak: teorie zaburzeń rodziny, metody diagnozy dzieci, zaburzenia rozwoju dziecka, problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla małego dziecka, czy więź emocjonalną.

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny wyposaża zatem studentów w pakiet unikalnych kompetencji zawodowych. Przyczyniają się one do znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem. Absolwenci mogą w przyszłości znaleźć pracę we wszelkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy nawet w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie oferują studentom psychologii klinicznej dziecka i rodziny możliwość kształcenia się w zakresie jednej z trzech ścieżek tematycznych, poświęconych zagadnieniom związanym z: terapią dzieci z różnymi problemami klinicznymi; terapii rodzin; diagnozie i terapii dzieci z chorobami układu nerwowego.

W programie psychologii klinicznej dziecka i rodziny znajdują się przedmioty poświęcone np.: psychopatologii rozwoju, zaburzeniom rodziny czy różnym formom pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności np. podczas analizowania materiałów klinicznych czy uczestniczenia w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami podczas ćwiczeń stażowych.

W programie studiów na psychologii klinicznej dziecka i rodziny znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zaburzenia rozwoju dziecka – perspektywa relacyjna
 • Teorie zaburzeń rodziny
 • Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci
 • Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla małego dziecka i jego rodziny
 • Więź emocjonalna
 • Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla adolescentów i ich rodzin
 • Metody diagnozy dzieci – techniki swobodne
 • Inne dzieciństwo

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów problemów klinicznych i sposobów pomocy psychologicznej dla dzieci o osób starszych; zasad psychoterapii dzieci i młodzieży; problematyki krzywdzenia dziecka w rodzinie.

Studia na psychologii klinicznej dziecka i rodziny przygotowują absolwentów do pracy m.in.: w szpitalach dziecięcych, poradniach i placówkach medycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy ośrodkach edukacyjnych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność.

Absolwent psychologii klinicznej dziecka i rodziny może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • kliniki, gabinety, szpitale
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia to kierunek, który umożliwia studentom zarówno zdobycie cennej wiedzy teoretycznej w zakresie m.in. pedagogiki, socjologii, etyki, antropologii, marketingu czy komunikacji społecznej, a także rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie np. projektowania działań doradczych, planowania strategii profilaktyki społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania kampanii marketingowych czy diagnozowania zaburzeń psychicznych.

Absolwenci psychologii odnajdują zatrudnienie np. w klinikach, szpitalach, gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkach naukowych, przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach międzynarodowych, ośrodkach kulturalnych, domach opieki społecznej, domach dziecka, schroniskach, więzieniach czy ośrodkach resocjalizacyjnych. Ponadto osoby te są przygotowane kompleksowo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)