Zarządzanie w sektorze publicznym

Zarządzanie w sektorze publicznym

Zarządzanie w sektorze publicznym

Studia w Warszawie

zarządzanie w sektorze publicznym

Odkryj studia zarządzanie w sektorze publicznym w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie w sektorze publicznym studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Warto uświadomić sobie, że dziś działalność organizatorska i zarządcza dotyczy bardzo wielu różnorodnych dziedzin życia. Najczęściej myślimy o niej w odniesieniu do korporacji i instytucji działających w sektorze prywatnym, to jednak nic bardziej mylnego. Dobre działania organizacyjne powinny być przeprowadzane również w obszarze instytucji państwowych w sektorze publicznym. Dlaczego? Tylko wtedy będziemy mogli korzystać chociażby z usług dobrze funkcjonujących urzędów.

Zarządzanie w sektorze publicznym zadedykowana jestem zatem dla osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia dobrej działalności organizacyjnej właśnie w tego typu instytucjach. Studenci w siatce przedmiotów specjalnościowych odnajdą wiele bardzo ciekawych propozycji, do których zaliczyć można przykładowo: procedury administracyjne, finanse publiczne, ekonomię sektora publicznego, czy marketing organizacji niedochodowych.

Ten nieznaczny wyciek pokazuje, że wiedza absolwentów tej specjalności będzie mieć interdyscyplinarny charakter. Powinni posiadać oni pogłębioną wiedzę na temat prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, czy finansów. To ona właśnie pozwoli im na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze publicznym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie w sektorze publicznym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Studia na zarządzaniu w sektorze publicznym skierowane są w szczególności do osób, które interesują się m.in.: zasadami, procedurami oraz praktykami, które dotyczą działalności w organizacjach niedochodowych. W trakcie zajęć studenci poznają np. operacyjne, marketingowe, finansowe i zarządcze funkcje administracji. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in. teoriom i modelom ekonomicznym organizacji niedochodowych, a także regulacjom prawnym koordynującym działalności jednostek administracyjnych.

Zarządzanie w sektorze publicznym poświęcone jest zagadnieniom związanym np. z nowoczesnymi zjawiskami i procesami technologicznymi, naukami o zarządzaniu i jakości czy właściwym doborem źródeł. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in.: rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów przedsiębiorstw; przygotowywania analiz, diagnozy i raportów dotyczących funkcjonowania organizacji niedochodowych i administracji; planowania i organizowania pracy biurowej.

W programie studiów na Zarządzaniu w sektorze publicznym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie publiczne
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Finanse publiczne
 • Procedury administracyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Organizacje pozarządowe
 • Marketing organizacji niedochodowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: struktury i sposobu działania instytucji publicznych; zasad zarządzania finansami publicznymi; charakterystyki poszczególnych procedur administracyjnych; technik marketingowych stosowanych przez organizacje niedochodowe.

Absolwenci zarządzania w sektorze publicznym mogą liczyć na zatrudnienie np. w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej czy organizacjach niedochodowych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są również przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent zarządzania w sektorze publicznym może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie w sektorze publicznym to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania kształcą nie tylko umiejętności praktyczne, które związane są z organizacją pracy przedsiębiorstwa, ale także rozwijają cenione przez pracodawców na całym świecie kompetencje miękkie. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w zawodzie związanym np. z komunikacją społeczną, marketingiem, administracją publiczną i prywatną, finansami i rachunkowością, analizą rynku czy projektowanie strategii ekonomiczno-gospodarczej firmy.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)