Budownictwo studia II stopnia - Gdańsk

Budownictwo studia II stopnia - Gdańsk

Budownictwo studia II stopnia - Gdańsk

Studia II stopnia w Gdańsku

budownictwo

Odkryj budownictwo w Gdańsku i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia II stopnia Gdańsk | woj. pomorskie

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Gdańskiej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo studia II stopnia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Gdańsku?

Na studia inżynierskie w ramach budownictwa drugiego stopnia mogą dostać się absolwenci, którzy mają tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera z budownictwa lub kierunków mu pokrewnych.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się przede wszystkim ocenę na dyplomie oraz średnią ważoną z przebiegu studiów. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stornie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Budownictwo to niezwykle istotna z perspektywy przemysłowej i społecznej dziedzina nauki i techniki. Kandydaci, którzy chcą prowadzić swoją karierę zawodową w tym kierunku, muszą zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Możesz zajmować się zarówno budownictwem ogólnym, jak i wodnym czy morskim. W przyszłości być może to Ty zajmiesz się planowaniem dróg i autostrad bądź budową mostów i modelowaniem konstrukcji metalowych.

Kierunek budownictwo w Gdańsku w ramach drugiego stopnia jest przeznaczony dla osób, które posiadają już tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera i chcą poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać kolejne kompetencje. Kandydaci powinni wykazywać się zdolnościami rysunkowymi i manualnymi, myśleniem analitycznym i przestrzennym, ale także komunikatywnością.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo dają możliwość poszerzenia zdobytej już wiedzy lub zyskanie zupełnie nowych perspektyw w interesującym Cię zakresie. Studenci mają do wyboru specjalizacje, które pozwolą stać się ekspertem w konkretnym obszarze, a zarazem ukierunkować karierę zawodową. Będziesz mógł/mogła zająć się nie tylko budownictwem wodnym i morskim, konstrukcjami metalowymi, ale również technologią i organizacją budownictwa. Siatka zajęć wypełniona jest przedmiotami obligatoryjnymi i specjalnościowymi. Studenci uczęszczają na:

 • metody matematyczne w inżynierii lądowej
 • złożone konstrukcje metalowe
 • fundamenty specjalne
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
 • podstawy architektury
 • obiekty mostowe
 • teorię sprężystości i plastyczności
 • budownictwo energooszczędne
 • zaawansowaną komputerową analizę konstrukcji

 

Zajęcia realizowane są w nowocześnie urządzonych salach, a teoretyczne kształcenie wspierane jest praktycznymi projektami oraz wielogodzinną praktyką zawodową.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak budownictwo możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień drugi to studia magisterskie, które poszerzają zdobytą wiedzę na etapie inżynierskim. Trwają trzy lub cztery semestry, a ich ukończenie równoznaczne jest z tytułem magistra inżyniera, który umożliwia kształtowanie kariery zawodowej na zupełnie nowym poziomie.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Miasta nadmorskie dają bardzo wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej w zakresie gospodarki i przemysłu. Budownictwo to jeden z najbardziej technicznych kierunków studiów, który pozwala absolwentom gruntować karierę w przedsiębiorstwach wykonawczych i nadzorze budowlanym. Studia drugiego stopnia pozwalają poszerzyć zdobytą już wiedzę, ale również dają możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji potrzebnych w pracy inżyniera budowlanego.

Studia w Gdańsku przygotowują absolwentów do pracy w:

 • biurach projektowych
 • firmach wykonawczych
 • instytutach naukowo-badawczych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem

 

Wiele osób zajmuje się produkcją materiałów budowlanych, kieruje wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, bierze czynny udział w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, komunikacyjnych.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)