Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na ATH zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku w pierwszej turze rekrutacji o przyjęcie na studia w ATH ubiegało się 1203 kandydatów. Najpopularniejsza okazała się filologia angielska, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 1,6 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka (1,64 osób na jedno miejsce) oraz pielęgniarstwo (1,37 osób na miejsce).  

 

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (21 kierunków) i drugiego (14 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ATH mogą aplikować na 25 kierunków studiów stacjonarnych oraz 22 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej kierunki 2024/2025

 

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Analityka i komunikacja w biznesie - Wydział Zarządzania i Transportu ATH
 • Automatyka i robotyka - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
 • Eksploatacja pojazdów - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Filologia hiszpańska - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym - Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
 • Informatyka - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
 • Komunikacja internetowa - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH
 • Mechatronika - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH
 • Ochrona środowiska - Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH
 • Pedagogika - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Pedagogika stosowana - Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu ATH
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu ATH
 • Socjologia - Wydział Zarządzania i Transportu ATH
 • Transport - Wydział Zarządzania i Transportu ATH
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania i Transportu ATH
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu ATH
Dowiedz się więcej: www.rekrutacja.ath.bielsko.pl
 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsko-Białej znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Bielsko-Białej

kierunki studiów w Bielsko-Białej

uczelnie i studia w Bielsko-Białej

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Pedagogika stosowana

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsko-Białej

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: filologia (293), informatyka (216), zarządzanie (152), pielęgniarstwo (137), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (130), pedagogika (122), budownictwo (114), ratownictwo medyczne (110), automatyka i robotyka (96).

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:
 • filologia: 293 kandydatów
 • informatyka: 216 kandydatów
 • zarządzanie: 152 kandydatów 
 • pielęgniarstwo: 137 kandydatów
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 130 kandydatów 
 • pedagogika: 122 kandydatów 
 • budownictwo: 114 kandydatów 
 • ratownictwo medyczne: 110 kandydatów 
 • automatyka i robotyka: 96 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: znaleziono 25

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka i komunikacja w biznesie
Wydział Zarządzania i Transportu ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja pojazdów
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja internetowa
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika stosowana
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Zarządzania i Transportu ATH

I stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Zarządzania i Transportu ATH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Transportu ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu ATH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Komentarze (0)