PEDAGOGIKA STOSOWANA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika stosowana to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek pedagogika stosowana zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Ponadto nauczą się stawiania odpowiedniej diagnozy pedagogicznej i wdrażania terapii, dopasowanej do potrzeb dziecka. Studenci poznają także zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych, przy wykorzystaniu atrakcyjnych technik i metod edukacyjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto mogą podjąć w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach pomocy społecznej czy świetlicach środowiskowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia pedagogiczne od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Dlatego też, ze względu na liczbę chętnych na kierunek pedagogika stosowana , wszyscy kandydaci powinni z wyprzedzeniem zapoznać się z zasadami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku wyższych szkół niepublicznych przyszli studenci są zobowiązani do zaliczenia egzaminu maturalnego oraz dostarczenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika stosowana

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA?

Pedagogika jest nauką o edukacji, a specjaliści z zakresu tej dziedziny zajmują się wychowaniem i kształceniem zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Zawód pedagoga wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga odpowiedniego wykształcenia, które można zdobyć podczas studiów na kierunku pedagogika stosowana. Studenci rozwiną kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych, a także zyskają szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika stosowana będą mieli możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy humanistycznej, społecznej i psychologicznej. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z resocjalizacją oraz socjologią. Osoby, które aplikują na powyższe studia pedagogiczne dowiedzą się więcej o dziedzinie, jaką jest coaching. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W ramach licznych warsztatów nauczą się metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz prac resocjalizacyjnych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób stawiać odpowiednią diagnozę na temat rozwoju dziecka. Studenci poznają także zasady przeprowadzania badań z obszaru pedagogiki oraz rozwiną kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy pedagoga.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STOSOWANA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA?

Studia na kierunku pedagogika stosowana trwają 3 lata ( studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA?

Absolwenci kierunku pedagogika stosowana, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych. Co więcej, mogą podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, ośrodkach wychowawczych czy domach opieki społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika stosowana:

  • przedszkola
  • szkoły podstawowe
  • ośrodki wychowawcze
  • domy opieki społecznej
  • świetlice

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA

Komentarze (0)