Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA STOSOWANA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika stosowana to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek pedagogika stosowana zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Ponadto nauczą się stawiania odpowiedniej diagnozy pedagogicznej i wdrażania terapii, dopasowanej do potrzeb dziecka. Studenci poznają także zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych, przy wykorzystaniu atrakcyjnych technik i metod edukacyjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto mogą podjąć w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach pomocy społecznej czy świetlicach środowiskowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia pedagogiczne od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Dlatego też, ze względu na liczbę chętnych na kierunek pedagogika stosowana , wszyscy kandydaci powinni z wyprzedzeniem zapoznać się z zasadami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku wyższych szkół niepublicznych przyszli studenci są zobowiązani do zaliczenia egzaminu maturalnego oraz dostarczenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

PEDAGOGIKA STOSOWANA - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STOSOWANA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika stosowana

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA?

Pedagogika jest nauką o edukacji, a specjaliści z zakresu tej dziedziny zajmują się wychowaniem i kształceniem zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Zawód pedagoga wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga odpowiedniego wykształcenia, które można zdobyć podczas studiów na kierunku pedagogika stosowana. Studenci rozwiną kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych, a także zyskają szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika stosowana będą mieli możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy humanistycznej, społecznej i psychologicznej. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z resocjalizacją oraz socjologią. Osoby, które aplikują na powyższe studia pedagogiczne dowiedzą się więcej o dziedzinie, jaką jest coaching. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W ramach licznych warsztatów nauczą się metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz prac resocjalizacyjnych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób stawiać odpowiednią diagnozę na temat rozwoju dziecka. Studenci poznają także zasady przeprowadzania badań z obszaru pedagogiki oraz rozwiną kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy pedagoga.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA?

Studia na kierunku pedagogika stosowana trwają 3 lata ( studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA?

Absolwenci kierunku pedagogika stosowana, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych. Co więcej, mogą podjąć zatrudnienie w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, ośrodkach wychowawczych czy domach opieki społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika stosowana:

  • przedszkola
  • szkoły podstawowe
  • ośrodki wychowawcze
  • domy opieki społecznej
  • świetlice

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STOSOWANA

Komentarze (0)