Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Dodaj do ulubionych

Ochrona i zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności ochrona i zarządzanie środowiskiem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ochrona i zarządzanie środowiskiem - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. współczesnych wyzwań związanych z bezpiecznym korzystaniem i zarządzaniem zasobami środowiska naturalnego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej czy jednostkach inspekcji i monitoringu środowiska.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Ochrona i zarządzanie środowiskiem wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Ochrona i zarządzanie środowiskiem stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Ochrona i zarządzanie środowiskiem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona i zarządzanie środowiskiem studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona i zarządzanie środowiskiem studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Ochronę i zarządzanie środowiskiem:

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego, ekonomii czy zarządzania. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi meteorologii, klimatologii, botaniki i ekologii, analizy i przetwarzania danych z elementami grafiki inżynierskiej czy podstaw produkcji roślinnej.

W zależności od wybranych przedmiotów kierunkowych mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony poszczególnych komponentów środowiska, problematyki ochrony środowiska, wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych czy monitorowania środowiska i emisji zanieczyszczeń.

Studenci kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem mogą również zdobyć umiejętności związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji administracji, które regulują kwestie ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem: termodynamika i elementy mechaniki gazów, elementy mechaniki cieczy, mikrobiologia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM?

Ochrona i zarządzanie środowiskiem to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. oceny jakości środowiska, inwentaryzacji przyrodniczych, badań laboratoryjnych i terenowych czy wymagań prawnych, administracyjnych i zarządzania w ochronie i korzystaniu ze środowiska.

Kierunki studiów takie jak Ochrona i zarządzanie środowiskiem dają studentom możliwość wyboru przedmiotów w ramach modułów tematycznych, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM?

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, jednostkach badawczych czy instytucjach związanych z ochroną środowiska. Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych i konsultingowych czy ośrodkach naukowo-badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • jednostki badawcze,
 • instytucje związane z ochroną środowiska,
 • firmy projektowe i konsultingowe,
 • ośrodki naukowo-badawcze.

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia