Jazz i muzyka rozrywkowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa na Uniwersytecie Rzeszowskim, w procesie rekrutacji pod uwagę brane są 3 dowolne przedmioty maturalne, z których kandydat osiągnął najwyższe wyniki. Ponadto przewidziany jest test słuchu, śpiewu oraz rozmowa rekrutacyjna na temat zainteresowań muzycznych i aspiracji przyszłych studentów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Jazz i muzyka rozrywkowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa

UCZELNIE, GDZIE JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując jazz i muzykę rozrywkową

Program studiów i przedmioty
Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa? Zakres studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne. Poznasz historię i literaturę jazzu, historię muzyki rozrywkowej począwszy od folku, poprzez pop i rock, na metalu skończywszy.
Zagłębisz budowę i sposób działania rozmaitych instrumentów muzycznych, dowiesz się, w jaki sposób nagrywać dźwięk, aby wyjściowo miał jak najlepszą jakość.
Otrzymasz wiele lekcji kształcących twój słuch, który po czasie będzie w stanie wyłapać najmniejsze niuanse dźwiękowe w utworach. Nauczysz się śpiewać i grać na wybranych instrumentach. Staniesz się ekspertem od obsługi sprzętu radiowego i reżyserii nagrań.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się słuchem muzycznym i wokalem
 • obsługi sprzętu radiowego
 • historii muzyki rozrywkowej i jazzowej
 • budowy instrumentów muzycznych
 • komputerowej obróbki materiałów muzycznych

Jak wyglądają studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Jazz i muzyka rozrywkowa to kierunek, który obecnie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia. Studia niestacjonarne będą się odbywać podczas weekendowych zjazdów

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych.

 

Studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku jazz i muzyka rozrywkowa będziesz mógł korzystać z bogatej oferty zajęć i wykładów akademickich o tematyce związanej z naukami artystycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i wokalistyki. W planie znajdą się między innym następujące przedmioty:

 • Propedeutyka instrumentacji i aranżacji
 • Ruch sceniczny
 • Harmonia Jazzowa

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się prawidłowej emisji głosu, co wykorzystasz podczas występów scenicznych.

Ponadto, poznasz zasady gry na wybranym instrumencie muzycznym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Muzyka towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Odkrycia archeologiczne i badania historyczne pozwoliły odkryć, że najbardziej prymitywne instrumenty muzyczne powstawały nawet w czasach prehistorycznych, a konkretniej w epoce paleolitu.
Dla pierwszych plemion muzyka była przede wszystkim środkiem łączności między nimi a bóstwami, w które wierzyli. Podczas szamańskich rytuałów w tle zawsze słychać było dźwięki mające zintensyfikować skupienie tych mistycznych czarowników.
Dźwięki motywowały do walki oraz pomagały w polowaniu poprzez naśladownictwo sygnałów przekazywanych sobie między zwierzętami. W obecnych czasach muzyka służy głównie rozrywce – ludzie są w stanie zapłacić niemałe pieniądze, aby uczestniczyć w koncertach ulubionego zespołu. 
Wraz z upływem czasu dźwięki zaczęły ewoluować, dając początek nowym gatunkom muzycznym. Za najbardziej wyrafinowany uznaje się nurt klasyczny – podobno słuchanie muzyki klasycznej podnosi IQ słuchającego o kilka punktów, niestety jedynie na czas trwania danego utworu.
Studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa wychodzą naprzeciw ludziom wybitnie zainteresowanym dopływającymi do ich uszu dźwiękami, chcącym od podszewki zgłębić historię i istotę muzyki zarówno puszczanej na co dzień w radiu, jak i tej słyszanej na koncertach jazzowych.
 
5. Gdzie studiować jazz i muzykę rozrywkową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek jazz i muzyka rozrywkowa:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA STUDIA I STOPNIA

JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek jazz i muzyka rozrywkowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
20
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek jazz i muzyka rozrywkowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku jazz i muzyka rozrywkowa

Praca po studiach
Gdzie zatrudnisz się po ukończeniu studiów na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa? W każdej pracy, polegającej na tworzeniu muzyki, dbaniu o odpowiednie nagłośnienie, czy jakość nagrywanych utworów. Studia dadzą ci kompetencje pozwalające na rozpoczęcie własnej działalności jako solista, muzyk czy kompozytor dźwięku.
Znajdziesz zatrudnienie w rozgłośniach radiowych, gdzie zadbasz o poprawną jakość emitowanego dźwięku. Będziesz mógł pracować dla firm zajmujących się organizacją i promocją różnorakich wydarzeń muzycznych.
Zadbasz o nagłośnienie w operach, teatrach, domach kultury i innych miejscach, w których odbywają się muzyczne występy. Po ukończeniu odpowiednich szkoleń dodatkowych, zasilisz kadrę pedagogiczną, zostając nauczycielem muzyki lub wykładowcą akademickim.
 
Absolwent kierunku jazz i muzyka rozrywkowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • operach, teatrach, domach kultury
 • radiach
 • operator dźwięku
 • nauczyciel muzyki
 • wokalista jazzowy
 • członek zespołu muzycznego
 • reżyser nagrań audio

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

Komentarze (0)