Dodaj do ulubionych

Muzyka w multimediach studia - kierunek studiów 

Studia na kierunku Muzyka w multimediach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MUZYKA W MULTIMEDIACH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Muzyka w multimediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku muzyka w multimediach

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując muzykę w multimediach?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz zagadnienia z zakresu wokalistyki, instrumentalistyki, aranżacji muzyki, technik nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną z obszaru kształcenia słuchu, harmonii oraz literatury muzycznej.

Dowiesz się, w jaki sposób łączyć muzykę estradową z muzyką dla multimediów, od czego zacząć podczas tworzenia własnych projektów muzycznych i jak odnaleźć się w aspektach prawa autorskiego.

Nauczysz się, jak działa rynek muzyczny w połączeniu z rynkiem medialnym, aby tworzyć muzykę na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych oraz szeroko pojętą muzykę użytkową w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia warstwy dźwiękowej w multimediach. Będziesz potrafić zdefiniować środki muzycznej ekspresji, przedstawić wzorce improwizacji oraz wykorzystywać technologie związane z warstwą muzyczną i dźwiękową form audiowizualnych i gier.

Przekonasz się, na czym polega fenomen relacji estetycznych i muzycznych między dziełem muzycznym, jego wykonaniem a nagraniem. Poznasz i zrozumiesz trendy rozwojowe w sztuce multimediów i w zakresie technicznych środków warsztatowych w sferze muzyki.

Co więcej, nauczysz się niezależnie interpretować teksty kultury w zakresie muzyki, na podstawie których stworzysz krytyczne opinie. Zrealizujesz formy dźwiękowe z wykorzystaniem wybranego środowiska realizacji cyfrowej. Zrozumiesz rolę muzyki, jej miejsca w kreowaniu komunikacji zarówno kulturowej, jak i interkulturowej.

Ponadto zintegrowana wiedza interdyscyplinarna pozwoli Ci na jej wykorzystywanie w codziennej pracy zawodowej na stanowisku niezależnego i w pełni wykształconego muzyka.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu historii muzyki oraz współczesnych narzędzi warsztatowej pracy muzyka
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach w muzyce
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami nad muzyką
 • komparatystyki literackiej, muzycznej i kulturowej, rozumienia procesów wymiany kulturowej w kontekście muzyki oraz ich znaczenia dla współczesnych procesów twórczych
 • interpretacji tekstów kultury w zakresie muzyki
 • podstawowych pojęć i zasad prawa autorskiego oraz ochrony zasobów własności intelektualnej
 • podstawowych środków ekspresji muzycznej i zasad jej kształtowania
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji tekstów kultury w zakresie muzyki
 • formułowania krytycznych opinii o muzyce
 • wzorców improwizacji
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • technologii związanych z warstwą muzyczną i dźwiękową form audiowizualnych i gier komputerowych
 • szeroko pojętych sztuk multimedialnych
 • różnorodności stylów muzycznych oraz tworzenia własnych koncepcji artystycznych

Jak wyglądają studia na kierunku muzyka w multimediach?

Muzyka jako jedna z najważniejszych dziedzin sztuk pięknych w wyjątkowy sposób wpływa na percepcję i wrażliwość człowieka. Dźwięk to jednostka, od której nie ma możliwości odwrotu – nawet w momencie, gdy wydaje nam się, że wokół panuje absolutna cisza, ponieważ cisza to… dźwięk.

Szum ekspresu do kawy, stukanie w klawiaturę komputera, cieniowanie ołówkiem na papierze, krojenie warzyw, łamanie kostki czekolady czy odstawianie kubka z herbatą to tylko kilka przykładów najprostszych i osiągalnych w codziennym życiu źródeł dźwięku. Na rynku muzycznym liczba gatunków muzycznych imponuje, zachwyca i inspiruje.

Słuchamy alternatywnego rocka, składamy bity pod rap, uciekamy w melancholię dźwięków ambitne lub indie, szukamy siebie w liryce brytyjskiego soft popu z elementami slow rocku. Przekaz muzyczny to twór multi oparty na interdyscyplinarności – sens istnieje w skupieniu wszystkich jego części, a nie przyzwoleniu na osobne lawirowanie jego składowych w przestrzeni.

Muzyka w multimediach otwiera nowe pole do działalności artystycznej w zakresie komponowania specjalnych ścieżek dźwiękowych na potrzeby komercjalizacji. Stajesz się w pełni świadomym muzykiem, dla którego dźwięki są jak powietrze, a finalna melodia pełnowartościowym posiłkiem.

Na czym polega klasyfikacja muzyki i jakie jest jej przeznaczenie? Co łączy Mozarta, Radzimira Dębskiego i Miuosha? W jaki sposób komponować muzykę tak, aby zatrzymała czasoprzestrzeń i pozwoliła na ucieczkę od rzeczywistości? Jakie są muzyczne formy ekspresji i co ukształtowało współczesne wzorce improwizacji? Czy improwizacja powinna mieć sztywną formę?

 

1. Typ i tryb studiów

Muzyka w multimediach to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku Muzyka w multimediach możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Osoby, które aplikują na te studia, zdobędą wszechstronne wykształcenie artystyczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na powyższym kierunku będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu historii i teorii muzyki, harmonii, kompozycji, przetwarzania dźwięku oraz różnorodnych form multimedialnych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z tą tematyką, między innymi takich jak:

 • Muzyka w grach-teoria i praktyka
 • Propedeutyka zagadnień audiowizualnych
 • Zagadnienia programistyczne

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku artystycznego, przede wszystkim nauczysz się tworzenia muzyki na potrzeby gier komputerowych, radia, reklam oraz filmu.

Ponadto rozwiniesz kompetencje z zakresu aranżacji i instrumentacji, a także poznasz studyjne techniki realizacji dźwięku. Ważnym elementem kształcenia będą praktyki studenckie, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesuje Cię szereg zagadnień związanych z produkcją muzyczną, komponowaniem komercyjnych ścieżek dźwiękowych i wykorzystaniem muzyki w multimediach, zachwyca Cię łączenie dźwięków z obrazem, znasz wszystkie style w muzyce i chcesz mieć szansę twórczo je wykorzystać, kształtując  gust muzyczny odbiorców, studia na kierunku muzyka w multimediach to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować Muzykę w multimediach

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Muzyka w multimediach:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MUZYKA W MULTIMEDIACH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Muzyka w multimediach trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku muzyka w multimediach można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku muzyka w multimediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MUZYKA W MULTIMEDIACH STUDIA I STOPNIA

MUZYKA W MULTIMEDIACH STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek muzyka w multimediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku muzyka w multimediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
14
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek muzyka w multimediach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku muzyka w multimediach?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku muzyka w multimediach?

Jako interdyscyplinarny ekspert w zakresie sztuk multimedialnych i wykształcony muzyk, którego wielowymiarowe umiejętności w dziedzinie tworzenia własnych koncepcji artystycznych pozwalają na samodzielną działalność twórczą znajdziesz zatrudnienie w profesjonalnym środowisku związanym z szeroko pojętą komunikacją z publicznością oraz produkowaniem, kreowaniem i komercjalizacją sztuki muzycznej.

Odnajdziesz się zarówno w roli niezależnego twórcy muzyki, ale także pracownika instytucji kulturalnych, studia nagraniowego jako realizator dźwięków czy kompozytor. Świetną alternatywą dla Ciebie jest praca w szeregach domów produkcyjnych, gdzie będziesz mieć niepowtarzalną okazję komponowania unikatowych ścieżek dźwiękowych do filmów, spotów reklamowych do radia lub telewizji czy gier komputerowych.

Twoja wiedza pozwoli Ci na tworzenie własnych projektów artystycznych z uwzględnieniem produkcji muzycznej, przede wszystkim projektowania i produkowania warstw dźwiękowych w komunikacji muzycznej z odbiorcą. Będziesz w stanie odpowiedzieć na potrzeby rynku w zakresie kreacji, odtwarzania i wykonywania muzyki popularnej oraz wykorzystywania jej potencjału w multimediach.

 

Absolwent kierunku muzyka w multimediach znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • niezależnym magazynie internetowym związanym z muzyką
 • pracownik naukowy/akademicki
 • krytyk sztuki
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • samodzielny twórca muzyczny na rynku medialnym (muzyka do reklam, filmów, projektów interdyscyplinarnych, radia)
 • samodzielny twórca muzyczny na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji warstw dźwiękowych w grach komputerowych
 • pracownik agencji reklamowych i marketingowych
 • kompozytor
 • multiinstrumentalista
 • technik realizacji dźwięku
 • przemyśle muzycznym jako twórca muzyki, realizator nagrań, producent muzyczny
 • animator kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUZYKA W MULTIMEDIACH

Komentarze (0)