Położnictwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Położnictwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Położnictwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

położnictwo

Odkryj położnictwo w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Położnictwo studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Położnictwo w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak położnictwo muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zadawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym biologię, chemię, matematykę, fizykę/fizykę i astronomię, informatykę, geografię. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku położnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat położnictwa)
II stopnia:
2 lata
(magister położnictwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister położnictwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek położnictwo na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku położnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
75
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek położnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
33,6
II stopnia:
55
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku położnictwo (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO?

Położnictwo to dział medycyny ukierunkowany na pomoc kobiecie i prawidłowe funkcjonowanie jej rodziny. Studia w tym zakresie umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności obejmujących medycynę perinatalną, postępowanie profilaktyczne i pielęgnacyjne w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.

W życiu zawodowym będziesz miał/a wpływ na jakość życia rodziny. To Ty otoczysz profesjonalną opieką kobietę w czasie ciąży, porodu, połogu fizjologicznego. Jest to kierunek dla osób komunikatywnych, otwartych, które nie boją się pracy zespołowej. Od kandydatów oczekuje się także odporności na stres oraz szybkiego reagowania w sytuacjach ekstremalnych. Studia medyczne są idealne dla osób z charakterem, które nie boją się wyzwań i chcą ratować ludzkie życie i zdrowie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku położnictwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Położnictwo to kierunek, który ma wykształcić specjalistów służących pomocą kobiecie w najważniejszych i najtrudniejszych dla niej momentach życia. Uczelnie w Bydgoszczy tworzą kompleksowy program kształcenia, który ma za zadanie umożliwić zdobycie najważniejszej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzenie położnej. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • podstaw opieki położniczej,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu,
 • badania fizykalne,
 • pielęgniarstwo ginekologiczne,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • pielęgniarstwo w zagrożeniach życia,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu realizowanych,
 • anestezjologia.

Studenci odbywają zajęcia zarówno w profesjonalnie urządzonych pracowniach, a także w szpitalach i prywatnych klinikach. Teoretyczne kształcenie wsparte jest wielogodzinną praktyką zawodową.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Położnictwo w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne w Bydgoszczy na kierunku położnictwo możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Absolwenci szczycą się tytułem licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie, a także kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO?

W życiu zawodowym absolwenci położnictwa opiekują się kobietą ciężarną i jej rodziną, a także kobietą rodzącą i noworodkiem. Potrafią rozpoznawać i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie przyjmować poród naturalny, a także umiejętnie wykrywają stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Prężnie działają w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej.

Miejscem zatrudnienia absolwentów stanie się:

 • sala porodowa,
 • oddział położniczy,
 • oddział patologii ciąży,
 • oddział ginekologiczny,
 • oddział neonatologiczny,
 • oddział patologii noworodka,
 • sala operacyjna położniczo-ginekologiczna.

Absolwenci przekazują wiedzę na temat porodu i metod planowania rodziny w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

Komentarze (0)