Kosmetologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku kosmetologia

Odkryj kierunek kosmetologia w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Kosmetologia studia Bydgoszcz 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Kosmetologia w Bydgoszczy to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na kosmetologii w Bydgoszczy w 2023 r. zaczynają się od 4300 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Kosmetologia Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kosmetologii oferują zdobycie wiedzy z zakresu chorób skóry i produkcji kosmetyków. Program studiów zawiera zajęcia praktyczne, w trakcie których studenci uczą się wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, pracują na sprzęcie kosmetologicznym oraz odczytują receptury kosmetyków. Studenci zdobywają wiedzę kosmetologiczną i społeczną, którą mogą wykorzystać do kontaktów z lekarzami oraz pacjentami.

Absolwenci kosmetologii mają duże możliwości znalezienia pracy. Dodatkowo jest to zawód, który pozwala na przekwalifikowanie się na trychologa czy podologa. Kosmetolog może zatrudnić się w laboratoriach, gabinetach kosmetologicznych i gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem. Wiedza z zakresu zarządzania zdobyta podczas studiów daje też możliwość otworzenia własnego gabinetu.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy kosmetologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoskiej Szkole Wyższej.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku kosmetologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 4300 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy >

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek KOSMETOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunek kosmetologia w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kosmetologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Studia kosmetologiczne mają charakter medyczny. W praktyce oznacza to, że znalezienie się na listach osób przyjętych wymaga sporego wysiłku intelektualnego, który towarzyszyć powinien każdemu maturzyście. Procedura rekrutacyjna jest bowiem bezwzględna – na studia dostają się jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe: biologia, chemia, fizyka. Podczas wyboru jednego z nich, zastanów się, który przedmiot sprawia ci najwięcej przyjemności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Bydgoszczy

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kosmetologię w Bydgoszczy

Kosmetologię w Bydgoszczy można studiować na jednej uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Kosmetologię można również podjąć na jednej niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
 

Gdzie studiować kosmetologię bezpłatnie w Bydgoszczy

Kosmetologię w Bydgoszczy bezpłatnie można studiować w formie stacjonarnej na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 

Gdzie studiować kosmetologię niestacjonarnie w Bydgoszczy

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy można podjąć na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kosmetologii w Bydgoszczy

Studia na kierunku Kosmetologia w Bydgoszczy w formie niestacjonarnej są płatne. Ceny na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy wynoszą około 4300 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Każde studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) niezależnie od kierunku i miasta są płatne. Studiować bezpłatnie można jedynie na studniach stacjonarnych na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Kierunek kosmetologia w Bydgoszczy umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu dermatologii, produkcji kosmetyków, ich dystrybucji, jak również wykształcenie umiejętności umożliwiających wykonywania nieszablonowych zabiegów. Studenci uczą się korzystać ze specjalistycznego sprzętu w pracowni kosmetycznej i laboratorium.

Wyspecjalizowany kosmetolog to osoba, która ma dużą wiedzę i posiada umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Absolwenci są zatrudniani w firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kosmetologii w Bydgoszczy mają okazję poznać fenomen funkcjonowania organizmów żywych, genetyczne podłoże ich różnicowania oraz mechanizmy dziedziczenia cech. Poznają biofizyczne podstawy funkcjonowania komórek, tkanek i narządów, fizyczne techniki obrazowania skóry i technik terapeutycznych w kosmetologii, a także budowę i funkcje narządów i układów narządowych w ciele człowieka.

Będziesz miał/a okazję zgłębić rolę biologiczną białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, witamin i innych regulatorów biologicznych metabolizmu, mechanizmy immunologiczne reakcji alergicznych oraz zależności pomiędzy alergenami zawartymi w kosmetykach. Studenci poznają mechanizmy działania leków, działania niepożądane, interakcje leków oraz posiadają wiedzę z zakresu farmakologii szczegółowej wybranych grup leków, których działanie terapeutyczne związane jest z kosmetologią.

 

Umiejętności

Studia medyczne w Bydgoszczy w zakresie kosmetologii umożliwią Ci zdobycie potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci potrafią określić mechanizmy powstania wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym oraz umiejętnie wyjaśniają patogenezę chorób pasożytniczych, również tych dotyczących skóry. Nauczysz się oceniać wpływ czynników środowiskowych na skórę, posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zabiegach kosmetycznych, wiązać budowę narządów ciała z ich funkcjami.

Studenci potrafią oceniać wpływ mikrobiologicznych czynników na stan czynnościowy organizmu, rozpoznawać reakcje alergiczne i mechanizmy immunologiczne, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, zapobiegać i niwelować wpływ środowiska zewnętrznego na skórę, dobierać odpowiedni zabieg usuwania zbędnego owłosienia i wiele innych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kosmetologii realizują powierzane zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia. Posiadają świadomość zagrożenia zdrowotnego w gabinecie kosmetycznym. Potrafią zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji dermatologicznej, alergologicznej, chirurgicznej czy ginekologicznej, a także odmawiają wykonania nieodpowiedniego zabiegu w przypadku występowania zagrożeń.

Wyspecjalizowani kosmetolodzy potrafią współpracować z lekarzami i innym personelem medycznym. Zapewniają klientom komfort psychiczny i fizyczny w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych. Są przygotowani do prowadzenia gabinetu kosmetycznego. Przekazują klientom wiedzę na temat zdrowego trybu życia.

 

3. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i specjalizacji program kształcenia i siatka zajęć przygotowane dla kierunku kosmetologia w Bydgoszczy mogą wyglądać inaczej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i biologicznych. Będziesz miał/a szansę opanować zagadnienia odnoszące się do dermatologii i medycyny estetycznej, chemii kosmetycznej, wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji i wiele innych.

Studenci uczą się obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce. Poszczególne zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych.

 

W programie studiów na kierunku Kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia z elementami histologii
 • fizjologia z elementami patofizjologii
 • mikrobiologia i wirusologia
 • higiena zawodowa
 • podstawy dermatologii
 • podstawy farmakologii i toksykologii
 • kosmetologia
 • psychologia
 • pedagogika
 • kosmetologia

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w zakresie kosmetologii powinni wykazywać zainteresowanie naukami przyrodniczymi, przede wszystkim biologią i chemią. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobywać wiedzę z zakresu profilaktyki chorób skóry i przeciwdziałania starzeniu się oraz planują swoją karierę zawodową w zawodzie kosmetologa, firmie kosmetycznej lub laboratorium kosmetycznym.

Kandydaci na kierunek kosmetologia powinni odznaczać się poczuciem estetyki, być komunikatywni, mieć predyspozycje manualne. Jeśli planujesz studia drugiego stopnia, warto mieć przygotowanie medyczne. Kandydaci powinni być absolwentami kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i tym podobne.

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Kosmetologia w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów takie jak kosmetologia zaliczają się do najpopularniejszego dwustopniowego grona. Oznacza to, że studenci swoją przygodę z kosmetologią zaczynają od trzyletnich studiów licencjackich. Poznają wtedy najważniejsze zagadnienia związane z tą dyscypliną, otrzymują także niezbędne kompetencje do wykonywania odpowiedzialnego zawodu kosmetologa. Studia pierwszego stopnia kończą się przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, którego pomyślne zdanie wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Pełnię uprawnień zawodowych da jednak ukończenie studiów dwuletnich studiów drugiego stopnia. Pasjonaci kosmetologii systematyzują wtedy swoją wiedzę i wzbogacają je o nowe, jeszcze bardziej szczegółowe treści. To czas poszerzania także swoich kompetencji związanych z pielęgnacją i wizażem. Studenci drugiego stopnia przygotowują się także do obrony pracy magisterskiej. Otrzymanie bowiem tytułu magistra otwiera drzwi do pełnego rozwoju kariery zawodowej.

Kosmetologia w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Absolwenci kosmetologii w Bydgoszczy mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są przede wszystkim w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Będziesz przeprowadzał/a zabiegi związane z kosmetologią pielęgnacyjną i leczniczą, zabiegi upiększające i modelowania ciała. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zatrudniani są także w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii, w salonach kreowania wizerunku, w perfumeriach jako wizażyści, na planach modowych sesji zdjęciowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kosmetologia

 • gabinety, salony, instytuty kosmetyczne / kosmetologiczne
 • gabinety medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • kliniki przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • kliniki zdrowia i urody
 • centra Spa & Wellness
 • salony odnowy biologicznej
 • uzdrowiska i sanatoria
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działy kontroli jakości oraz marketingu
 • redakcje profesjonalnych pism, które podejmują problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji zawodowych, a tym samym uzyskania różnego typu kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia

 • kosmetolog
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia, w roku akademickim 2023/2024, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach niepublicznychCena wynosi około 4300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek kosmetologia - uczelnie w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Kosmetologia studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Kosmetologia studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy
 
Kosmetologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy
 
Kosmetologia studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Bydgoskie uczelnie na kierunek studiów kosmetologia ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na kosmetologię oferuje 80 miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci bydgoskich uczelni? Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.

Limity miejsc na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: 80

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Kosmetologia w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. W przypadku studiów w trybie niestacjonarnym wymagane są opłaty, które można rozłożyć na raty – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Kosmetologia studia w Bydgoszczy - ceny 2023: 

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy: od 4300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Osoby, które są zainteresowane kosmetologią w Bydgoszczy z pewnością oczekują na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji. Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych bydgoskich uczelniach. Gdzie można znaleźć wyniki? Informacje o wynikach zostaną opublikowane w systemie IRK.   

Przyszli studenci kosmetologii w Bydgoszczy, w systemie poza informacją o zakwalifikowaniu się na studia, znajdą również takie informacje, jak: uzyskana liczba punktów w procesie rekrutacyjnym, zajęte miejsce, a także jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i zakwalifikowaniu się na studia muszą również złożyć komplet dokumentów, w tym m.in. świadectwo maturalne. 

Jak złożyć dokumenty? Kandydat musi osobiści dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

Przyszli studenci kosmetologii w Bydgoszczy muszą mieć na uwadze, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie. Niezbędne może okazać się również zdjęcie w formie takiej jak m.in. do dowodu czy legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej, a następnym złożenie dokumentów przez kandydata. Kiedy należy złożyć dokumenty?

Kandydaci na bydgoskie uczelnie na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni? W takim przypadku istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.   

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: od 18.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek kosmetologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Farmaceutyczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku kosmetologia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych egzaminów maturalnych warto podejść także do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z zakresu nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zweryfikuj, co należy złożyć w dziekanacie, by proces rekrutacji przebiegł sprawnie.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

KOSMETOLOGIA - ważne informacje

kosmetologia studia

studia medyczne w Bydgoszczy

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku kosmetologia mogą przynosić prawdziwą satysfakcję.

Wiola, studentka drugiego roku, mówi:

Jeżeli ktoś interesuje się wizażem i dbaniem o własną cerę, to powinien wybrać studia na kierunku kosmetologia. Dzięki temu jego zainteresowania będą miały szansę przemienić się w ciekawy zawód. Ja wybierałam studia z myślą o swojej zawodowej przyszłości i nie zawiodłam się. Polecam każdemu!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kosmetologia Bydgoszcz studia i stopnia

Kosmetologia Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kosmetologia Bydgoszcz studia stacjonarne

Kosmetologia Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia