Kosmetologia - Bydgoszcz

Kosmetologia - Bydgoszcz

Kosmetologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku kosmetologia

Odkryj kierunek kosmetologia w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kosmetologia studia Bydgoszcz 2021/22 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Kosmetologia w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia, w roku akademickim 2021/2022, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 4300 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

 

Coraz więcej osób korzysta z różnego typu usług kosmetycznych, to znaczy zabiegów upiększających, pielęgnacyjnych, doradztwa w zakresie dbania o urodę. Studia medyczne w Bydgoszczy w zakresie kosmetologii to odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję nabyć wiedzę z nauk biomedycznych i chemicznych, a także przyglądają się estetycznej stronie skóry człowieka.

W zależności od zdobytych kwalifikacji i ukończonych specjalności absolwenci kosmetologii zatrudniani są w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

 

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek kosmetologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na studia na kierunek kosmetologia w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kosmetologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Studia kosmetologiczne mają charakter medyczny. W praktyce oznacza to, że znalezienie się na listach osób przyjętych wymaga sporego wysiłku intelektualnego, który towarzyszyć powinien każdemu maturzyście. Procedura rekrutacyjna jest bowiem bezwzględna – na studia dostają się jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe: biologia, chemia, fizyka. Podczas wyboru jednego z nich, zastanów się, który przedmiot sprawia ci najwięcej przyjemności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOSMETOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

KOSMETOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOSMETOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

KOSMETOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Kierunek kosmetologia w Bydgoszczy umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu dermatologii, produkcji kosmetyków, ich dystrybucji, jak również wykształcenie umiejętności umożliwiających wykonywania nieszablonowych zabiegów. Studenci uczą się korzystać ze specjalistycznego sprzętu w pracowni kosmetycznej i laboratorium.

Wyspecjalizowany kosmetolog to osoba, która ma dużą wiedzę i posiada umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Absolwenci są zatrudniani w firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kosmetologii w Bydgoszczy mają okazję poznać fenomen funkcjonowania organizmów żywych, genetyczne podłoże ich różnicowania oraz mechanizmy dziedziczenia cech. Poznają biofizyczne podstawy funkcjonowania komórek, tkanek i narządów, fizyczne techniki obrazowania skóry i technik terapeutycznych w kosmetologii, a także budowę i funkcje narządów i układów narządowych w ciele człowieka.

Będziesz miał/a okazję zgłębić rolę biologiczną białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, witamin i innych regulatorów biologicznych metabolizmu, mechanizmy immunologiczne reakcji alergicznych oraz zależności pomiędzy alergenami zawartymi w kosmetykach. Studenci poznają mechanizmy działania leków, działania niepożądane, interakcje leków oraz posiadają wiedzę z zakresu farmakologii szczegółowej wybranych grup leków, których działanie terapeutyczne związane jest z kosmetologią.

 

Umiejętności

Studia medyczne w Bydgoszczy w zakresie kosmetologii umożliwią Ci zdobycie potrzebnych do pracy umiejętności. Studenci potrafią określić mechanizmy powstania wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym oraz umiejętnie wyjaśniają patogenezę chorób pasożytniczych, również tych dotyczących skóry. Nauczysz się oceniać wpływ czynników środowiskowych na skórę, posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zabiegach kosmetycznych, wiązać budowę narządów ciała z ich funkcjami.

Studenci potrafią oceniać wpływ mikrobiologicznych czynników na stan czynnościowy organizmu, rozpoznawać reakcje alergiczne i mechanizmy immunologiczne, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, zapobiegać i niwelować wpływ środowiska zewnętrznego na skórę, dobierać odpowiedni zabieg usuwania zbędnego owłosienia i wiele innych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kosmetologii realizują powierzane zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia. Posiadają świadomość zagrożenia zdrowotnego w gabinecie kosmetycznym. Potrafią zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji dermatologicznej, alergologicznej, chirurgicznej czy ginekologicznej, a także odmawiają wykonania nieodpowiedniego zabiegu w przypadku występowania zagrożeń.

Wyspecjalizowani kosmetolodzy potrafią współpracować z lekarzami i innym personelem medycznym. Zapewniają klientom komfort psychiczny i fizyczny w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych. Są przygotowani do prowadzenia gabinetu kosmetycznego. Przekazują klientom wiedzę na temat zdrowego trybu życia.

 

3. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i specjalizacji program kształcenia i siatka zajęć przygotowane dla kierunku kosmetologia w Bydgoszczy mogą wyglądać inaczej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i biologicznych. Będziesz miał/a szansę opanować zagadnienia odnoszące się do dermatologii i medycyny estetycznej, chemii kosmetycznej, wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji i wiele innych.

Studenci uczą się obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce. Poszczególne zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych.

 

W programie studiów na kierunku Kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia z elementami histologii
 • fizjologia z elementami patofizjologii
 • mikrobiologia i wirusologia
 • higiena zawodowa
 • podstawy dermatologii
 • podstawy farmakologii i toksykologii
 • kosmetologia
 • psychologia
 • pedagogika
 • kosmetologia

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w zakresie kosmetologii powinni wykazywać zainteresowanie naukami przyrodniczymi, przede wszystkim biologią i chemią. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobywać wiedzę z zakresu profilaktyki chorób skóry i przeciwdziałania starzeniu się oraz planują swoją karierę zawodową w zawodzie kosmetologa, firmie kosmetycznej lub laboratorium kosmetycznym.

Kandydaci na kierunek kosmetologia powinni odznaczać się poczuciem estetyki, być komunikatywni, mieć predyspozycje manualne. Jeśli planujesz studia drugiego stopnia, warto mieć przygotowanie medyczne. Kandydaci powinni być absolwentami kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i tym podobne.

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Kosmetologia w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów takie jak kosmetologia zaliczają się do najpopularniejszego dwustopniowego grona. Oznacza to, że studenci swoją przygodę z kosmetologią zaczynają od trzyletnich studiów licencjackich. Poznają wtedy najważniejsze zagadnienia związane z tą dyscypliną, otrzymują także niezbędne kompetencje do wykonywania odpowiedzialnego zawodu kosmetologa. Studia pierwszego stopnia kończą się przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, którego pomyślne zdanie wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Pełnię uprawnień zawodowych da jednak ukończenie studiów dwuletnich studiów drugiego stopnia. Pasjonaci kosmetologii systematyzują wtedy swoją wiedzę i wzbogacają je o nowe, jeszcze bardziej szczegółowe treści. To czas poszerzania także swoich kompetencji związanych z pielęgnacją i wizażem. Studenci drugiego stopnia przygotowują się także do obrony pracy magisterskiej. Otrzymanie bowiem tytułu magistra otwiera drzwi do pełnego rozwoju kariery zawodowej.

Jaka praca po studiach na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Absolwenci kosmetologii w Bydgoszczy mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są przede wszystkim w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych czy laboratoriach kosmetycznych i zakładach odnowy biologicznej.

Będziesz przeprowadzał/a zabiegi związane z kosmetologią pielęgnacyjną i leczniczą, zabiegi upiększające i modelowania ciała. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zatrudniani są także w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii, w salonach kreowania wizerunku, w perfumeriach jako wizażyści, na planach modowych sesji zdjęciowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kosmetologia

 • gabinety, salony, instytuty kosmetyczne / kosmetologiczne
 • gabinety medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • kliniki przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • kliniki zdrowia i urody
 • centra Spa & Wellness
 • salony odnowy biologicznej
 • uzdrowiska i sanatoria
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działy kontroli jakości oraz marketingu
 • redakcje profesjonalnych pism, które podejmują problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji zawodowych, a tym samym uzyskania różnego typu kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia

 • kosmetolog
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek kosmetologia w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku kosmetologia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych egzaminów maturalnych warto podejść także do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z zakresu nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zweryfikuj, co należy złożyć w dziekanacie, by proces rekrutacji przebiegł sprawnie.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

KOSMETOLOGIA - ważne informacje

kosmetologia studia

studia medyczne w Bydgoszczy

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku kosmetologia mogą przynosić prawdziwą satysfakcję.

Wiola, studentka drugiego roku, mówi:

Jeżeli ktoś interesuje się wizażem i dbaniem o własną cerę, to powinien wybrać studia na kierunku kosmetologia. Dzięki temu jego zainteresowania będą miały szansę przemienić się w ciekawy zawód. Ja wybierałam studia z myślą o swojej zawodowej przyszłości i nie zawiodłam się. Polecam każdemu!

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)