Ratownictwo medyczne studia I stopnia - Bydgoszcz

Ratownictwo medyczne studia I stopnia - Bydgoszcz

Ratownictwo medyczne studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

ratownictwo medyczne

Odkryj ratownictwo medyczne w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ratownictwo medyczne studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak ratownictwo medyczne muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zadawać na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym biologię, chemię, matematykę, fizykę/fizykę i astronomię, informatykę, geografię. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
19,2
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
22,2
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE?

Bardzo często to ratownicy medyczni rozpoczynają próbę przywrócenia czynności życiowych poszkodowanym bądź podupadającym na zdrowiu. Specjaliści w tym zakresie zajmują się promocją zdrowia i nauczaniem pierwszej pomocy, a także obejmują stanowiska menadżerskie i kierownicze w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Kandydaci na tego typu studia powinni być odporni na stres i wykazywać się odpowiedzialnością i szybką reakcją w sytuacjach kryzysowych. Ważna jest komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Studia medyczne wymagają siły fizycznej i psychicznej, a także poczucia życiowej misji, która sprowadza się do ratowania życia i zdrowia. Zawód ratownika daje bardzo wiele satysfakcji, ale wymaga także zdystansowania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Medycyna ratunkowa i system ratownictwa medycznego nieustannie się rozwijają, a specjaliści w tym zakresie szczycą się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i niosą pomoc poszkodowanym. Uczelnie w Bydgoszczy oferują interdyscyplinarne kształcenie, a proponowany program zajęć konstruowany jest przez najlepszych w swojej branży specjalistów. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak:

 • techniki zabiegów medycznych,
 • procedury ratunkowe przedszpitalne,
 • ratownictwo wodne w aspekcie medycyny ratunkowej,
 • zagrożenia zdrowotne pochodzenia odzwierzęcego,
 • stany zagrożenia zdrowotnego spowodowane substancjami chemicznymi,
 • leczenie hiperbaryczne,
 • ginekologia, położnictwo i neonatologia,
 • gastroenterologia i zaburzenia odżywiania.

W trakcie całego procesu kształcenia studenci uczą się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak ratownictwo medyczne możesz realizować w ramach pierwszego stopnia kształcenia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Absolwenci tego typu kształcenia szczycą się tytułem licencjata. Umożliwia on rozpoczęcie pracy w zawodzie, a także dalsze kształcenie w zakresie pokrewnych studiów medycznych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE?

Absolwenci ratownictwa medycznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy zawodowej. Zatrudniani są oni w różnego typu jednostkach systemu ratownictwa medycznego. Mogą także kontynuować kształcenie w zakresie zdrowia publicznego.

Studia medyczne w Bydgoszczy to idealna okazja, by rozpocząć pracę w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • szkołach wyższych i ośrodkach nauczających,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Absolwenci zatrudniani są także jako instruktorzy pierwszej pomocy w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Komentarze (0)