Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Studia we Wrocławiu

chemia i analityka przemysłowa

Odkryj kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Chemia i analityka przemysłowa studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek chemia i analityka przemysłowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Chemia i analityka przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia i analityka przemysłowa?

Kandydaci na studia we Wrocławiu na kierunku chemia i analityka przemysłowa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku chemia i analityka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek chemia i analityka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia i analityka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
100
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia i analityka przemysłowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
176,7
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki chemiczne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Chemia i analityka przemysłowa to nowoczesne studia inżynierskie, które łączą wiedzę obejmującą nauki chemiczne przy nacisku na praktyczne umiejętności związane z analizą chemiczną i instrumentalną. Studia chemiczne w tym zakresie ułatwiają dostęp do wiedzy, która odnosi się stricte do najnowszych osiągnięć nauki i technologii.

Studenci zdobywają także potrzebną wiedzę i umiejętności w zakresie pobierania różnorodnych próbek i odpowiedniego ich przygotowania do pomiarów oraz walidacji metod i procedur analitycznych, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak również organizacji i pracy w laboratoriach różnego typu.

Są także przygotowywani do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki różnorodnym zajęciom menadżerskim i ekonomicznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Chemię i analitykę przemysłową możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym. Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi; duży nacisk kładzie się także na praktyki zawodowe, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, od kandydatów wymaga się jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Chemia analityka przemysłowa to innowacyjny kierunek studiów, którego program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Właśnie dlatego studenci uczęszczają zarówno na ogólnowydziałowe przedmioty podstawowe, obejmujące takie dziedziny, jak chemia analityczna, fizyczna, ogólna, organiczna, inżynieria i technologia chemiczna, jak i na zajęcia związane z metodami analizy ilościowej i jakościowej, również ze spektroskopią atomową i molekularną, elektrochemią, chromatografią gazową i cieczową, radiochemią.

Studenci w umiejętny sposób stosują metody analityczne w badaniach biochemicznych i biotechnologicznych. Uczą się, jak bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, a także znają zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej.

Rozwijają zdolności sprowadzające się do interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, a także prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych oraz obsługi nowoczesnej aparatury i sprzętu analitycznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu to odpowiedź na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy, zwłaszcza w regionie Dolnego Śląska, ale także i poza nim. Specjaliści w tym zakresie są niezwykle potrzebni, dlatego absolwenci mogą liczyć na wiele możliwości pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia i analityka przemysłowa:

  • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
  • laboratoria badawczo-rozwojowe
  • laboratoria kontrolno-pomiarowe
  • kontrola jakości produkcji
  • ochrona środowiska

Absolwenci w dużej mierze pracują w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych, które wykorzystują nowoczesną aparaturę, oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Swoją karierę kształtują także w różnych dziedzinach przemysłu.

Komentarze (0)