Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Studia we Wrocławiu

chemia i analityka przemysłowa

Odkryj kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

18.05.2022

Chemia i analityka przemysłowa studia Wrocław 2022 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 13 września 2022 r. | Chemia i analityka przemysłowa Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek chemia i analityka przemysłowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Chemia i analityka przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia i analityka przemysłowa?

Kandydaci na studia we Wrocławiu na kierunku chemia i analityka przemysłowa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Chemia i analityka przemysłowa to nowoczesne studia inżynierskie, które łączą wiedzę obejmującą nauki chemiczne przy nacisku na praktyczne umiejętności związane z analizą chemiczną i instrumentalną. Studia chemiczne w tym zakresie ułatwiają dostęp do wiedzy, która odnosi się stricte do najnowszych osiągnięć nauki i technologii.

Studenci zdobywają także potrzebną wiedzę i umiejętności w zakresie pobierania różnorodnych próbek i odpowiedniego ich przygotowania do pomiarów oraz walidacji metod i procedur analitycznych, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak również organizacji i pracy w laboratoriach różnego typu.

Są także przygotowywani do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki różnorodnym zajęciom menadżerskim i ekonomicznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Chemię i analitykę przemysłową możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym. Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi; duży nacisk kładzie się także na praktyki zawodowe, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, od kandydatów wymaga się jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Chemia analityka przemysłowa to innowacyjny kierunek studiów, którego program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Właśnie dlatego studenci uczęszczają zarówno na ogólnowydziałowe przedmioty podstawowe, obejmujące takie dziedziny, jak chemia analityczna, fizyczna, ogólna, organiczna, inżynieria i technologia chemiczna, jak i na zajęcia związane z metodami analizy ilościowej i jakościowej, również ze spektroskopią atomową i molekularną, elektrochemią, chromatografią gazową i cieczową, radiochemią.

Studenci w umiejętny sposób stosują metody analityczne w badaniach biochemicznych i biotechnologicznych. Uczą się, jak bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, a także znają zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej.

Rozwijają zdolności sprowadzające się do interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, a także prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych oraz obsługi nowoczesnej aparatury i sprzętu analitycznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu to odpowiedź na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy, zwłaszcza w regionie Dolnego Śląska, ale także i poza nim. Specjaliści w tym zakresie są niezwykle potrzebni, dlatego absolwenci mogą liczyć na wiele możliwości pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia i analityka przemysłowa:

  • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
  • laboratoria badawczo-rozwojowe
  • laboratoria kontrolno-pomiarowe
  • kontrola jakości produkcji
  • ochrona środowiska

Absolwenci w dużej mierze pracują w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych, które wykorzystują nowoczesną aparaturę, oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Swoją karierę kształtują także w różnych dziedzinach przemysłu.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia i analityka przemysłowa Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia i analityka przemysłowa Wrocław studia stacjonarne

Kierunki chemiczne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia