Matematyka - Bydgoszcz

Matematyka - Bydgoszcz

Matematyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

matematyka

Odkryj matematykę w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Matematyka studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Matematyka +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka?

Jeśli rozważasz studia na kierunku matematyka w Bydgoszczy, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku matematyka w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne w Bydgoszczy

Kierunki matematyczne i statystyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W BYDGOSZCZY?

Matematyka uznawana jest za kierunek uniwersalny, który staje się podłożem dla wielu branż. Interdyscyplinarna propozycja studiów z pewnością umożliwi Ci zdobycie rzetelnego kształcenia matematycznego oraz wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć technologicznych, co przełoży się na pracę w instytucjach różnego typu, które przede wszystkim wykorzystują metody matematyczne.

Studenci mają niepowtarzalną okazję, by rozwinąć umiejętności ścisłego, krytycznego myślenia, a także kreatywność oraz zdolność analizowania złożonych problemów matematycznych.

Czekają na Ciebie zajęcia, obejmujące matematykę, ekonomię, rachunkowość, a także pedagogikę. Bloki tematyczne mają charakter ogólny, kierunkowy, a nawet fakultatywny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Matematyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek matematyka w Bydgoszczy możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata (cztery semestry). Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W kompleksowo opracowanym programie kształcenia dla kierunku matematyka w Bydgoszczy znajdziesz, chociażby takie przedmioty jak: algebra liniowa z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, matematyczne modele rynku, bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych, heurystyczne metody rozwiązywania zadań matematycznych, kryptologia i ochrona danych.

Różne bloki tematyczne (ogólne, kierunkowe, fakultatywne) umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które pozwoli odnaleźć się w różnych branżach, w przemyśle, w firmach technologicznie rozwiniętych, ale także w dydaktyce i szkolnictwie.

Studenci rozwijają umiejętności sprowadzające się do analitycznego, krytycznego myślenia, a także uczą się, w jaki sposób rozwiązywać złożone problemy matematyczne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Matematyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA W BYDGOSZCZY?

Matematyka to kierunek, który daje bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Współcześni pracodawcy poszukują specjalistów ds. analiz statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych, specjalistów, którzy potrafią działać w zakresie bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania informacji, a także nauczycieli matematyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka:

  • szkolnictwo
  • sektor finansowy
  • przedsiębiorstwa i instytucje, które wymagają zdolności analitycznych
  • administracja skarbowa
  • administracja gospodarcza

Realizowane zajęcia i moduły mogą pomóc w sprecyzowaniu ścieżki kariery, dzięki posiadanym kwalifikacjom. Odnajdziesz się w branży technicznej, społecznej, finansowej. Możesz pracować w instytucjach finansowych, firmach konsultingowych oraz w urzędach statystycznych.

Komentarze (0)