Matematyka - Toruń

Matematyka - Toruń

Matematyka - Toruń

Studia w Toruniu

matematyka

Odkryj matematykę w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Matematyka studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku matematyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka

 

Jeśli chcesz studiować matematykę, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Przyszli studenci powinni przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o dobre wyniki z egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Proces rekrutacyjny jest zmienny i zależy od etapu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku matematyka w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne w Toruniu

Kierunki matematyczne i statystyczne w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W TORUNIU?

Matematyka to dziedzina nauki, która uznawana jest za podstawę wielu innych kierunków kształcenia. Studia tego typu mają charakter uniwersalny, a kandydaci, którzy chcą zdobywać wiedzę w tym zakresie, nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi.

Dowiesz się, czym jest analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa. Studenci będą mieć także możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i finansów.

Studenci rozwijają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, a także uczą się, w jaki sposób korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, także o charakterze matematycznym i statystycznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Matematyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Matematykę możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata (sześć semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu. Kształcenie w tym zakresie trwa dwa lata (cztery semestry) i kończy się egzaminem magisterskim, a zarazem tytułem magistra.

Możesz studiować przede wszystkim dziennie (stacjonarnie), czyli od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się w siedzibie wydziałów, które oferują kształcenie w zakresie matematyki.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów w zakresie kierunku matematyka tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję poznać różne oblicza matematyki i jej zastosowanie. Nabywają także wiedzę ekonomiczną i finansową lub umiejętności dydaktyczne.

Prócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych realizują moduły specjalizacyjne, które są jednak zmienne, dlatego warto śledzić ofertę na stronie wybranej uczelni.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: analiza matematyczna, wstęp do matematyki, wstęp do informatyki, rachunek prawdopodobieństwa, geometria analityczna, stereometria elementarna.

Będziesz miał/a okazję rozwinąć umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia. Zapoznasz się także z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a także z matematyką statystyczną. Studenci, którzy wybiorą specjalność nauczycielską, przygotują się do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W TORUNIU?

Studia na kierunku Matematyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA W TORUNIU?

Matematyka uznawana jest za kierunek przyszłości, zwłaszcza że umożliwia zdobycie uniwersalnego wykształcenia, a całość zagadnień, które są z nią związane, odnosi się także do innych nauk i branż. Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka:

 • bankowość
 • instytucje finansowe
 • szkolnictwo
 • przedsiębiorstwa i instytucje, które wymagają zdolności analitycznych
 • administracja skarbowa
 • administracja gospodarcza

Możesz pracować w charakterze specjalisty od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach, nauczyciel matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli, pracownik laboratorium lub pracownik ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Komentarze (0)