Chemia kryminalistyczna - Toruń

Chemia kryminalistyczna - Toruń

Chemia kryminalistyczna - Toruń

Studia w Toruniu

chemia kryminalistyczna

Odkryj chemię kryminalistyczną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Chemia kryminalistyczna studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku chemia kryminalistyczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku chemia kosmetyczna w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemia kosmetyczna w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Chemia kosmetyczna Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu chemię kryminalistyczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii UMK).

czytaj dalej wszystko o Chemia kryminalistyczna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek CHEMIA KOSMETYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia kosmetyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia kryminalistyczna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku chemia kryminalistyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

Jeśli chcesz studiować chemię kryminalistyczną, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne najważniejsze jest złożenie dokumentów we wskazanym terminie.

W przypadku zbyt dużej ilości chętnych uwzględnia się ocenę z całości studiów, która jest potwierdzona wpisem na dyplomie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia kryminalistyczna w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KRYMINALISTYCZNA W TORUNIU?

Chemia kryminalistyczna to fascynujący kierunek studiów, który w kompleksowy sposób łączy wiedzę odnoszącą się do kryminalistyki i chemii, a także umożliwia nabycie i rozwinięcie umiejętności związanych z poprawnym wykorzystywaniem nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych.

Praktyczny charakter kształcenia wymaga prowadzenia zajęć w przygotowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i laboratoryjnych.

Studenci poznają zaawansowane techniki instrumentalne, a także uczą się je wykorzystywać w laboratoriach różnego typu. Zdobyta wiedza umożliwi zaś analizę prób kryminalistycznych (materiałów dowodowych).

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia kryminalistyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Chemię kryminalistyczną możesz studiować w trakcie drugiego stopnia kształcenia, to znaczy w ramach studiów magisterskich, które trwają dwa lata (cztery semestry).

Kształcenie w trybie stacjonarnym (dziennym) odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi, specjalistycznymi i fakultatywnymi. Studia dzienne prowadzone są bezpłatnie na uczelniach publicznych, a zajęcia odbywają się w siedzibie poszczególnych wydziałów.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie opracowanym programie studiów chemii kryminalistycznej znajdziesz takie przedmioty jak: podstawy chemii analitycznej, budowa skóry i przydatków, chemia organiczna, analiza instrumentalna, synteza organiczna komponentów kosmetyków, mikrobiologia ogólna i wiele innych.

Studenci poznają instrumentalne techniki, które mogą być użyteczne w trakcie wykonywania analiz w laboratoriach różnego typu.

Poznasz regulacje prawne o znaczeniu krajowym i popularnonaukowym, które odnoszą się do pobierania i analizowania prób dowodowych. Zdobędziesz także wiedzę w zakresie prowadzenia i przekazywania analizy prób kryminalistycznych (materiałów dowodowych).

Wykształcisz umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem badań. Zgłębisz wiedzę z zakresu prawa karnego, kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych. Teoretyczne kształcenie będziesz mógł/mogła zweryfikować w trakcie praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KRYMINALISTYCZNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Chemia kryminalistyczna trwają 2 lata (studia II stopnia).

Chemia kosmetyczna w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA KRYMINALISTYCZNA W TORUNIU?

Absolwenci chemii kryminalistycznej stają się specjalistami z zakresu chemii kryminalistycznej dzięki rzetelnemu wykształceniu, które sprowadza się do wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz umiejętności w ramach pracy laboratoryjnej, umożliwiającej analizę materiałów dowodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia kryminalistyczna:

 • laboratoria policyjne
 • placówki współpracujące z Urzędem Celnym lub Strażą Pożarną
 • laboratoria badawcze
 • laboratoria kontrolne
 • laboratoria diagnostyczne

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, kryminalistyki, prowadzenia procesu karnego, technik kryminalistycznych. Ułatwia to znalezienie pracy w służbach mundurowych. Zajmują się sporządzaniem ekspertyz, ale prowadzą także wnikliwe badania podczas pracy w zespołach naukowo-badawczych.

Gdzie studiować na kierunku chemia kryminalistyczna w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia kryminalistyczna w Toruniu

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek chemia kosmetyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek chemia kryminalistyczna w Toruniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia kosmetyczna Toruń studia i stopnia

Chemia kosmetyczna Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia kosmetyczna Toruń studia stacjonarne

Kierunki chemiczne w Toruniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia