Rachunkowość i podatki - Katowice i woj. śląskie

Rachunkowość i podatki - Katowice i woj. śląskie

Rachunkowość i podatki - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

rachunkowość i podatki

Odkryj rachunkowość i podatki na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Rachunkowość i podatki studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku rachunkowość i podatki to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Rachunkowość i podatki - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek rachunkowość i podatki

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Rachunkowość i podatki stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie rachunkowość i podatki jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek rachunkowość i podatki?

Jeśli chcesz studiować rachunkowość i podatki, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na studia muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny jest różny i zależy od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Rachunkowość i podatki w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W KATOWICACH I GLIWICACH?

Rachunkowość i podatki to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy z dziedzin kierunkowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odnoszące się do poprawnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, procedur opodatkowania, rozliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych.

Nauczysz się prowadzić ewidencję działalności gospodarczej, sporządzać sprawozdania finansowe, dokonywać rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

Kierunek ma charakter praktyczny. W sposób innowacyjny łączy się tutaj tradycyjne podejście do rachunkowości i podatków z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Rachunkowość i podatki możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Kierunek rachunkowość i podatki realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów).

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku rachunkowość i podatki opracowywany jest w kompleksowy sposób. W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć może wyglądać inaczej, jednak idea przekazywanej wiedzy jest tożsama.

Studenci uczęszczają między innymi na ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, interpretację informacji ekonomicznych, podatek dochodowy, ordynację podatkową, podatki i opłaty lokalne, prawo celne, prawo dewizowe.

Nauczysz się prowadzić ewidencję podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych, prowadzić księgowość, zajmować się doradztwem podatkowym. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności, by w trakcie pracy wykorzystywać specjalne programy finansowo-księgowe.

Będziesz w stanie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Rzetelne wykształcenie umożliwi Ci analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jego wyniku finansowego. Poznasz prawa i obowiązki podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Rachunkowość i podatki trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci rachunkowości i podatków bardzo dobrze odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Zajmują się kompleksową obsługą finansowo-księgową podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem informatycznych programów finansowo-księgowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku rachunkowość i podatki:

 • małe i średnie podmioty gospodarcze
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • organy podatkowe i skarbowe

Absolwenci szczycą się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które są niezwykle użyteczne w pracy w działach księgowo-rachunkowych. Tematyka prawa karno-skarbowego, finansowego, rachunkowości i podatków nie jest im obca. Prowadzą również księgi rachunkowe w organach podatkowych i skarbowych, a także ustalenia i rozliczenia podatkowe oraz ewidencję podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek rachunkowość i podatki w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - ważne informacje

rachunkowość i podatki studia

studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

Komentarze (0)