Management - Katowice i woj. śląskie

Management - Katowice i woj. śląskie

Management - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

27.02.2023

Management studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Management to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku management w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim management możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ), Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Management dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. ekonomii, finansów, marketingu, psychologii czy analizy danych.
 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Management dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w działach human resources przedsiębiorstw, jako menadżerowie produktu czy specjaliści public relations.

 

czytaj dalej wszystko o Management - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek MANAGEMENT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Uczelnie, gdzie management jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Studia w języku angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Management and production engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management and production engineering

Akademia WSB w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Katowicach na kierunek Management, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminie nie zostały jednak wskazane konkretne przedmioty maturalne. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę posiadane przez kandydatów kompetencje, weryfikowane na podstawie dyplomu ukończenia studiów. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pod uwagę brana jest średnia ocen ze studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT?

Management to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Katowicach. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie laboratoriów czy ćwiczeń.

Kierunki studiów w Katowicach takie jak Management dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Management możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Management umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, finansów, ekonomii czy marketingu. Program studiów zakłada również, że studenci np. zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej, nauczą się tworzyć skuteczne strategie marketingowe czy zdobędą umiejętność planowania strategicznego i przełożenia jego celów na działalność operacyjną.

Studenci kierunku Management mogą także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu metod ilościowo-informatycznych w zarządzaniu czy zapoznać się z metodami analizy i diagnozy systemów organizacji i zarządzania czy marketingu. Mają też możliwość np. zapoznania się ze specyfiką rynku kapitałowego i towarowego, ekonomią zrównoważonego rozwoju czy zdobycia umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacji.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą np. zdobyć umiejętności przeprowadzania procesu rekrutacji, wspomagania procesu zarządzania potencjałem ludzkim, zapoznania się z prawem pracy czy zdobycia umiejętności zarządzania zespołem projektowym i budżetem projektu. Mogą też poznać narzędzia i techniki promocji i marketingu czy zdobyć umiejętności analizy zachowań i postaw nabywców.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Katowicach na kierunku Management: computer-supported personnel processes, budżetowanie i kontrola realizacji projektów, methods and models of data analysis.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT?

Studia na kierunku Management trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Management w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT

Studia na kierunku Management dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w działach human resources przedsiębiorstw, działach marketingu, firmach doradczych, jako menedżerowie ds. produktu, menedżerowie ds. szkoleń, doradcy zawodowi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Menegement:

 • działy human resources,
 • działy marketingu,
 • firmy doradcze,
 • menedżer ds. produktu,
 • menedżer ds. szkoleń,
 • doradca zawodowy.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Management Katowice i woj. śląskie studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Management Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki zarządzanie i marketing w Katowicach i woj. śląskim

Pokaż wszystkie

Kierunki zarządzanie i marketing w Katowicach i woj. śląskim

management
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia