Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Advertisement

Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

12.05.2023

Finanse i Rachunkowość studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 1940 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach >

czytaj dalej wszystko o Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach?

Przedmioty, które warto zdawać na maturze, jeśli ktoś zastanawia się nad kierunkiem finanse i rachunkowość, to zwłaszcza język obcy, matematyka, geografia historia, fizyka, informatyka lub WOS. Są to przedmioty uniwersalne, rozpatrywane w podobny sposób przez poszczególne uczelnie w Katowicach.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto zastanowić się także nad możliwością wzięcia udziału w olimpiadzie czy konkursie. Laureaci i finaliści nigdy na tym nie tracą. Pamiętaj także, że na każdym kierunku liczba osób jest ograniczona, dlatego zadbaj o jak najwyższe wyniki, najlepiej z przedmiotów rozszerzonych.

 

Finanse o rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach podczas rekrutacji 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych – jęsyka obcego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Katowicach i woj. śląskim

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość to popularny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia, obejmującego szczegółową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, w tym także mechanizmy finansowe, które działają na rynkach finansowych lub takie, które przejawiają się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych ekonomia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Bardzo wiele możliwości zatrudnienia sprawia, że studia finansowe są częstym wyborem kandydatów do dalszego kształcenia. Absolwenci zatrudniani są w charakterze księgowych, doradców podatkowych, analityków i doradców finansowych, pośredników finansowych, analityków giełdowych, specjalistów z zakresu ubezpieczeń. Pracują w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych i tym podobne.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć na kierunku finanse i rachunkowość wygląda inaczej w zależności od wybranej uczelni. W trakcie realizowanych zajęć studenci mają szansę rozwijać umiejętności identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk i różnego typu procesów gospodarczych i finansowych. Uczą się rozwiązywać problemy w obszarze finansów i rachunkowości, a wykorzystują przy tym właściwe metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne.

Dzięki zdobywanej wiedzy studenci mogą krytycznie oceniać treści z zakresu finansów i rachunkowości. Uczą się rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w obszarze finansów i rachunkowości. Wyrażają gotowość do pełnienia ról zawodowych, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej.

W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka finansowa
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • ubezpieczenia
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość finansowa
 • mikroekonomia
 • podstawy prawa
 • podstawy finansów
 • rachunkowość
 • podstawy makroekonomii

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to kierunek związany z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw i instytucji. Program studiów na tym kierunku obejmuje przedmioty z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, prawa gospodarczego, analizy finansowej, rynków finansowych, inwestycji oraz zarządzania finansowego. W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która umożliwia im prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowych, analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz projektowanie strategii finansowych.

W ramach studiów, studenci uczestniczą również w zajęciach praktycznych, które pozwalają im zdobyć doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w analizie i interpretacji danych finansowych. Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość są bardzo szerokie.

Absolwenci mogą pracować w sektorze publicznym i prywatnym, w firmach doradztwa finansowego, bankach, ubezpieczeniach, a także w biurach rachunkowych i księgowych. Mogą również działać jako analitycy finansowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi czy specjaliści od audytu finansowego.


Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje 275 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1940 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek finanse i rachunkowość

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyżach określa liczbę osób jaką mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów. Podobnie dzieje się w przypadku finansów i rachunkowości w Katowicach.

Jak dostać się na finanse i rachunkowość? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych kandydatów.

Aby zostać studentem kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie w terminie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 275

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Szkoły wyższe oferują również możliwość rozłożenia czesnego na raty. Zainteresowani kandydaci więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 4600 zł
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: od 3075 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie: od 4650 zł
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej: od 1940 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek bez wątpienia oczekują na ogłoszenie wyników rekrutacji. Jak wygląda proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po złożeniu aplikacji w systemie rekrutacyjnym uczelni, kandydaci muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na wybrany kierunek na katowickich uczelniach? Informację o zakwalifikowaniu się na finanse i rachunkowość w Katowicach, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK. Dodatkowo w systemie można sprawdzić uzyskaną liczbę punktów i zajęte miejsce w rankingu. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście przyszłych studentów finansów i rachunkowości w Katowicach osoby, które są zdecydowane na kierunek i uczelnię będą musiały dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Uczelnie ustalają indywidulanie sposób dostarczenia dokumentów przez kandydatów. Jednak najczęściej uczelnie decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydata. Jest również opcja dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to dokumenty w formie skanów). W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu. Więcej na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczuleni.

Kandydaci muszą pamiętać, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Warto pamiętać o tym, jak ważne jest dostarczanie dokumentów w ściśle określonym terminie. Niedopilnowanie daty może wiązać się nawet z wykreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Kandydaci po ogłoszeniu listy osób, które dostały się na dany kierunek zwykle mają około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem (takim jak do legitymacji czy dowodu). Przyszli studenci muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: od 14.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach wciąż jest kierunkiem obleganym. Wielu na nim pasjonatów.

Agnieszka, studentka drugiego roku studiów magisterskich, mówi z entuzjazmem:

Zawsze marzyłam o tym, by być księgową. Kocham faktury. Niejednokrotnie sądziłam, że się nie nadaję. Bywa trudno, ale ile potem radości, gdy robisz to, co naprawdę lubisz!

Poziom i tryb studiów


Popularne kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

Pokaż wszystkie

Kierunki ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

e-commerce
Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia