Filologia - Lublin

Filologia - Lublin

Studia na kierunku filologia w Lublinie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Więcej filtrów

    Nie znaleziono uczelni spełniających kryteria wyszukiwania

    09.01.2024

    Filologia studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

    Dla kogo ten kierunek?

    Konrad Górski wyjaśniał, że filologia to nauka o kulturze danego narodu, a wyrażona jest dzięki wytworom językowym. Jest to fascynująca dziedzina nauki, która pozwala poznać tajniki lingwistyczne, historyczne i kulturowe. Język bowiem to sedno zdobywania wiedzy na każdy temat, ponieważ prowadzi do prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.

    Filologia - Lublin
    Studia na kierunku filologia w Lublinie
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów
    Poziom studiów
    Czas trwania

    Kandydaci na studia filologiczne w Lublinie powinni wykazywać zainteresowanie literaturą i kulturą innych krajów. To z reguły pasjonaci, którzy pragną zagłębiać się w tajniki innych języków, dzięki którym mogą pozwolić sobie na szersze perspektywy i wiele możliwości zatrudnienia. Języki obce w XXI wieku są niezwykle ważne w każdej branży, a poligloci są bardzo cennym nabytkiem dla każdego pracodawcy. Jeśli masz predyspozycje językowe, zastanów się nad studiami językowymi.

    Program studiów i gdzie studiować

    Języków w węższym zakresie możesz oczywiście nauczyć się na różnego rodzaju kursach. Studia filologiczne dają jednak szersze perspektywy poznawcze i pozwalają zgłębiać naturę krajów, których języki chcesz poznawać. Kierunek filologia w Lublinie możesz realizować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II czy w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej Wincentego Pola. Ośrodki akademickie oferują bardzo wiele możliwości – od polonistyki do germanistyki aż po filologie romańskie.

    Programy kształcenia poszczególnych języków skupiają się nie tylko na gramatyce czy stylistyce, ale i wartościach kulturowych, literaturze, sferze medialnej i politycznej. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład: wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, historię filozofii, przedsiębiorczość czy socjolingwistykę. 

    Praca po studiach

    Studia filologiczne wbrew pozorom są bardzo praktycznym kierunkiem studiów. W wielu branżach czy w przemyśle niezwykle ważne są umiejętności językowe, dlatego pracodawcy poszukują osób, które z powodzeniem poradzą sobie w komunikacji na arenie międzynarodowej. Studenci nie są jednak przygotowywani jedynie do roli tłumaczy czy speakerów.

    Abiturienci pracują między innymi jako dziennikarze, asystenci biurowi czy sekretarze, krytycy, urzędnicy, mediatorzy, animatorzy kultury. Zajmują się tłumaczeniami różnego rodzaju, zyskują tym samym pracę w wydawnictwach, sądach czy też korporacjach bądź fabrykach. Wielu studentów decyduje się na przygotowanie pedagogiczne, nastawiając się na pracę w szkołach podstawowych i średnich oraz w szkołach prywatnych bądź instytucjach, które zajmują się prowadzeniem szkoleń kursowych.

    W ramach studiów filologicznych w Lublinie, studenci rozwiną swoje zdolności językowe i nauczą się wybranego języka obcego oraz jego praktycznego zastosowania w mowie i piśmie. Ponadto poznają kulturę, historię oraz literaturę wybranego kręgu językowego. Co więcej, zyskają zdolności z zakresu dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz analizy wybranych tekstów literackich.

    Po ukończeniu studiów na kierunku filologia można podjąć zatrudnienie w instytucjach kultury, placówkach oświatowych, mediach, szkołach językowych, branży turystycznej, biurach tłumaczeniowych, czy w międzynarodowych korporacjach.

    Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia w Lublinie?

    By dostać się na studia filologiczne w Lublinie, musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wśród wybranych przedmiotów warto zwrócić uwagę przede wszystkim na języki obce nowożytne, język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie czy geografię. Podczas rekrutacji na niektóre filologie możesz spodziewać się rozmowy wstępnej, która zweryfikuje poziom Twojego języka, jak w przypadku filologii angielskiej. Warto także zadbać o niezbędne podstawy z języków, których dopiero chciałbyś zacząć się uczyć. To zdecydowanie ułatwi Twój tryb pracy podczas dalszej edukacji. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

     

    Jak wyglądają studia na kierunku filologia w Lublinie?

    Kierunki studiów w Lublinie takie jak filologia możesz realizować przede wszystkim stacjonarnie. Jest to idealny pomysł dla osób, które myślały o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce. Uczelnie w Lublinie oferują studiowanie filologii także w sposób niestacjonarny. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na edukację w ciągu tygodnia, warto rozważyć tryb zaoczny i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych tryb zaoczny jest płatny.

    Program kształcenia studiów na kierunku filologia ukierunkowany jest na treści z zakresu konwersacji, ćwiczeń słuchowych czy też pisania w języku kształcenia. Ważne są także treści odnoszące się do kultury, literatury i historii państw, których języki zgłębiają studenci. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

    • historia literatury,
    • wstęp do językoznawstwa,
    • socjolingwistyka,
    • historia filozofii,
    • frazeologia,
    • przedsiębiorczość,
    • języki specjalistyczne
    • i wiele innych.

     

    Kierunek ten oferuje także wiele ciekawych specjalności. Wśród nich znajdziesz przede wszystkim językowe kompetencje komunikacyjne, języki specjalistyczne, specjalizację nauczycielską, tłumaczenia techniczne i wiele innych. Utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowania i zapotrzebowania studentów. Możliwe profile kierunkowe warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie.

    Absolwenci zdobywają niezbędne umiejętności, które pomagają im swobodnie posługiwać się w mowie i piśmie językiem obcym, opanowanym na poziomie C1. Jednocześnie potrafią poprawnie redagować i analizować teksty literackie lub techniczne. Wiedza z zakresu literatury, historii, kultury, religii czy treści społeczno-politycznych korzystnie wpływa na pogląd o świecie językowym i pozwala na poprawne wyciąganie wniosków, co niezwykle użyteczne jest w pracy zawodowej.

    Ile trwają studia na kierunku filologia w Lublinie?

    Studia w Lublinie na kierunku filologia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że wiedzę kulturowo-historyczną i praktykę lingwistyczną możesz zgłębiać i realizować na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata pozwala na rozpoczęcie pracy zawodowej, bowiem na tym etapie studenci zapoznają się z niezbędną wiedzą, konieczną w przypadku filologicznej profesji.

    Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry. Są to studia magisterskie, które uzupełniają treści zdobyte na poziomie licencjackim oraz dają możliwość poszerzenia kompetencji w zakresie kolejnych specjalności. Studia magisterskie może realizować absolwent innego kierunku filologicznego bądź humanistycznego.

    Jaka praca po kierunku filologia w Lublinie?

    Absolwenci studiów na kierunku filologia w Lublinie są przygotowani do pracy z językiem w zakresie gramatyki, wypowiedzi pisemnej i ustnej, leksyki, kultury, religii czy literatury. Zajmują się tłumaczeniami technicznymi (na przykład z dziedzin ekonomii czy prawa) i literackimi z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Abiturienci pracują jako dziennikarze, krytycy, urzędnicy, mediatorzy kultury, animatorzy kultury, asystenci biurowi, sekretarze, nauczyciele w szkołach podstawowych i średnich bądź prywatnych lub w instytucjach, które zajmują się prowadzeniem szkoleń językowych bądź kursów językowych. Wielu studentów decyduje się w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierając szkoły językowe bądź biura tłumaczeń, dlatego na studiach uczęszczają na zajęcia związane między innymi z przedsiębiorczością.

    Absolwenci skupiają się na pracy w mediach, polityce, marketingu, public relations, działach HR, administracji, sądownictwie, przedsiębiorstwach czy korporacjach. Pracują także jako przewodnicy turystyczni lub świadczą usługi translatorskie na przykład podczas spotkań o znaczeniu międzynarodowym.

    Interdyscyplinarny kierunek studiów zapewnia wykształcenie niezwykle użyteczne w wielu branżach. Specjaliści językowi czy poligloci są poszukiwani nie tylko w działach kultury, ale i przedsiębiorstwach, fabrykach, firmach i korporacjach różnego rodzaju. Absolwenci kształcą się w zakresie języków specjalistycznych, które pomagają im w pracy związanej z ekonomią, polityką, techniką czy prawem. Warto rozważyć studia filologiczne, by rozwinąć się w dziedzinie kulturowo-językowej, uatrakcyjnić swoją pozycję na rynku pracy i zapewnić sobie dodatkowe możliwości.

    Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia w Lublinie?

    Filologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która otwiera przed absolwentami wiele możliwości. Studia te cieszą się dużym zainteresowaniem, ale nie każdy ma odpowiednie predyspozycje, by zajmować się kwestiami językowymi. Aby uniknąć rozczarowania w późniejszym życiu naukowym czy zawodowym, zastanów się:

    • Czy nauka języków obcych nie sprawia Ci problemów?
    • Czy interesujesz się kulturą i społeczeństwem innych narodów?
    • Czy w pracy zawodowej chciałbyś nieustannie przebywać w otoczeniu języków obcych?

    Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są przede wszystkim języki obce nowożytne, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński, geografia. W przypadku języków obcych nowożytnych bardzo ważna jest zarówno część pisemna egzaminu, jak i jego część ustna. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie bardzo dobre wyniki i wysokie pozycje na listach przyjętych. Rozważ udział w Olimpiadzie Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego bądź innej olimpiadzie związanej z językiem obcym nowożytnym. Pamiętaj o tym, że niektóre kierunki filologiczne mogą przeprowadzić z Tobą rozmowę wstępną, by zweryfikować Twój poziom językowy.

    Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć potrzebne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym terminie. Najważniejsze zazwyczaj są świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły do wglądu, zdjęcia do legitymacji, dowód osobisty do wglądu, podanie i oświadczenie, zaświadczenia o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

     

    STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

    kierunki studiów w Lublinie

    studia w Lublinie

     

    FILOLOGIA - ważne informacje

    filologia studia

    studia filologiczne w Lublinie

    studia filologiczne w Polsce

    zasady rekrutacji na studia

    Jakie opinie mają studia na kierunku filologia w Lublinie?

    Kierunek filologia w Lublinie cieszy się niegasnącym zainteresowaniem i prestiżem.

    Dominik, student trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku filologia germańska, wyznał:

    Język niemiecki polubiłem przez seriale i filmy. Jest bardzo intrygujący, chociaż niektórzy uważają, że jest twardy i brzydki. Kultura i historia Niemiec jest niezwykle zajmująca. W przyszłości chciałbym zostać tłumaczem przysięgłym.

    10 uczelni w Lublinie

    Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

    Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

    Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

     


    #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

     

    komentarze (0)

    wsaib

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
    • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
    • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
    • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
    • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie