Dodaj do ulubionych

30.05.2022

Filologia - studia Częstochowa | woj. śląskie

Termin „filologia” wywodzi się z greckiego i po raz pierwszy został użyty przez Platona, oznaczając „miłośnika naukowej dyskusji”. Chociaż definicja ta nie jest do końca jasna i być może przez wielu zjadaczy chleba nie zostanie właściwie zinterpretowana, to przekazuje w prosty sposób prawdę o tej nauce – należy ona bowiem do kanonu nauk humanistycznych, w których spektrum najbliższego zainteresowania znajduje się człowiek, a więc również wszelkie interakcje i konwersacje z nim.

Studia na kierunku filologia w Częstochowie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania

Najpopularniejszymi filologiami są dla nas bez wątpienia polska, angielska, germańska, czy francuska. Są to bowiem najpopularniejsze propozycje dziedzin edukacji, proponowane przez część ośrodków akademickich w całej Polsce. Jednak istnieje znacznie więcej odłamów szeroko rozumianej filologii. Niezależnie od specyfiki, każda z nich stawia szczególny nacisk na wykształcenie w przyszłych absolwentach wiedzy i umiejętności językowych, historycznych, kulturowych oraz z dziedziny literatury.

Jeżeli myślisz o podjęciu przyszłościowych studiów humanistycznych, a szczególnym zainteresowaniem obdarzasz zagadnienia językowe, to z pewnością rozważasz podjęcie kierunków filologicznych. Uczelnie w Częstochowie umożliwiają pobieranie nauki w ramach Filologii angielskiej, polskiej, germańskiej oraz lingwistyki stosowanej.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia filologiczne wyróżnia dość duża różnorodność, wynikająca z liczby języków, które stają się głównym przedmiotem zainteresowania poszczególnych siatek edukacyjnych. Z tego względu bardzo ciężko opisać specyfikę Filologii jako jednej konkretnej dziedziny. Jednak niezależnie od wyboru kierunku z tego zbioru, staniesz przed zadaniem przyswojenia nie tylko szerokiej wiedzy językowej, gramatycznej, leksykalnej oraz translatoryki, ale poznasz też kulturę i literaturę danego obszaru językowego, dzięki czemu staniesz się świadomym przyszłym specjalistą. Siatka studiów filologicznych tworzona jest najczęściej z następujących przedmiotów:

  • historia literatury danego obszaru językowego,
  • gramatyka opisowa,
  • translatoryka,
  • wstęp do językoznawstwa,
  • podstawy psychologii.

 

Dla kogo te studia

Filologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, mających w planach podejście do matury. W ostatnich latach bardzo często jest wybierana nie tylko filologia polska, czy angielska, ale również japońska, norweska, a nawet chińska. Jednak z nieznanych przyczyn część kandydatów nie wykazuje odpowiednich predyspozycji do zgłębiania żadnego z kierunków humanistycznych, dlatego zanim aplikujesz, powinieneś dobrze to przemyśleć.

Jeżeli jesteś urodzonym humanistą, chcącym praktykować ulubiony odłam tej dziedziny, aspirujesz do miana współczesnego poligloty, nigdy nie miałeś trudu w przyswajaniu zagadnień językowych, a ponadto studia w Częstochowie są spełnieniem twoich marzeń, to aplikuj na kierunek Filologia tamże i spełniaj wszystkie swoje marzenia!

czytaj dalej wszystko o Filologia - Częstochowa

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Częstochowie

Nie ma człowieka, który nie słyszałby historii o znajomym, czy koledze kolegi, który studiuje Filologię. Z uwagi na ogromną popularność kierunków z tego kanonu, dostanie się na uczelnie może być bardzo trudne. Dlatego jeżeli marzysz o rozpoczęciu Filologii w Częstochowie, powinieneś jak najwcześniej rozpocząć powtórkę nie do końca opanowanego materiału z języka polskiego, angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, gdyż właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę podczas rekrutacji na ten kierunek. Rozważ zdawanie rozszerzonej matury z kilku wybranych przedmiotów z tej listy – w ten sposób z pewnością zasilisz grono studentów wymarzonego kierunku.

Filologia w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Częstochowie

Szczegółowy wygląd kształcenia na Filologii w Częstochowie uzależniony jest przede wszystkim od konkretnego kierunku, na jaki się zdecydujesz. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że program takiej dziedziny, jak Filologia polska będzie znacznie inny, niż na przykład na jakiejkolwiek filologii obcej, choćby z tego względu, że pierwszą pozycję opanowałeś będąc mieszkańcem Polski. Jednak każdy student będzie miał równie duży wpływ na kształtowanie organizacji swojego czasu w roku akademickim. W jaki sposób? Oczywiście dzięki możliwości wybrania trybu kształcenia.

Pobieranie nauki w trybie stacjonarnym nierozerwalnie łączy się z obowiązkiem uczęszczania na codzienne zajęcia i wykłady, które odbywają się regularnie i tym samym zapewniają studentom szansę na sukcesywne zgłębianie całego materiału kierunkowego.

Niestacjonarny tryb edukacji ma charakter weekendowych spotkań, zwanych zjazdami, które odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i są nastawione na uposażenie przyszłych absolwentów we wszechstronną wiedzę w czasie kilku godzin nauki. Może wydawać się to skomplikowane – w końcu decydując się na studia zaoczne zobowiązujesz się przyswoić w ciągu jednego dnia taki sam materiał, jak studenci stacjonarni w trakcie całego tygodnia, jednak wybór ten ma jedną zasadniczą zaletę – gwarantuje możliwość jednoczesnego pracowania na pełen etat oraz zdobywania wyższego wykształcenia.

 

Program studiów

Program studiów na dowolnie wybranej Filologii zakłada uposażenie przyszłych absolwentów w szereg wiedzy humanistycznej, której zakres zawiera się w konkretnych umiejętnościach językowych, teoretycznej znajomości historii danego obszaru kulturowego, opanowanie literatury obcojęzycznej oraz nabyciu cennych kompetencji społecznych, możliwych do wykorzystania zarówno w przyszłej pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym. Jeśli odpowiednio zaangażujesz się w cały proces edukacyjny, to będziesz mógł mieć pewność, że zostałeś uposażony w optymalne kompetencje, niezbędne do zostania specjalistą w uprawianej dziedzinie.

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Częstochowie

Studia na kierunku Filologia w Częstochowie, niezależnie od konkretnej specyfiki kierunku, składają się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, których łączny czas trwania wynosi dziesięć semestrów, czyli pięć lat.

Studia pierwszego stopnia na Filologii mają charakter studiów licencjackich, dlatego studenci staną przed zadaniem zmierzenia się z sześcioma semestrami edukacji, czyli inaczej mówiąc – trzema latami. Po tym czasie i owocnej obronie pracy licencjackiej, będą mogli pochwalić się posiadaniem wyższego wykształcenia i uprawnień do pracy w zawodzie.

Studia magisterskie drugiego stopnia stanowią czasowe uzupełnienie poprzedniego etapu nauki do pięciu lat, czyli na drodze prostej kalkulacji wychodzi, że trwają one dwa lata. Absolwenci zyskują możliwość pochwalenia się jeszcze szerszymi możliwościami zawodowymi i lepiej ugruntowanym wykształceniem.

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Częstochowie

Kształtowanie przyszłości zawodowej każdego absolwenta Filologii w Częstochowie będzie zależało od wielu czynników, jednak głównym będą przekonania, plany i predyspozycje każdego z kandydatów. Jeżeli wybierzesz te studia, to na środkowym etapie kształcenia staniesz przez wyborem jednej z kilku specjalności, które skupią twoją edukację jedynie w wybranym wcześniej punkcie.

Na studiach nauczysz się porozumiewania w danym języku z uwzględnieniem różnic kulturowych, jakie występują pomiędzy tobą, a przedstawicielami określonego obszaru językowego, zapoznasz się z kulturą, historią i gospodarką zgłębianego obszaru geograficznego, a ponadto zdobędziesz orientację w podstawowych zagadnieniach psychologicznych.

Dzięki opanowaniu powyższej wiedzy i umiejętności, absolwenci Filologii będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach kształcenia językowego, świetlicach środowiskowych oraz innych instytucjach bezpośrednio związanych z oświatą zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Wielu absolwentów Filologii decyduje się na wykonanie kursów specjalistycznych po ukończeniu kształcenia na studia i dzięki temu otrzymują możliwość zatrudnienia między innymi w sądownictwie i prokuraturze jako tłumacze przysięgli. Jeśli nie chcesz poświęcać dodatkowej ilości czasu po studiach, od ręki możesz zatrudnić się jako tłumacz w różnorakich korporacjach.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mającej postać szkoły językowej, biura tłumaczeniowego lub placówki o innej, dowolnie wybranej specyfice, to zadbaj o wdrażanie w życie jedynie najbardziej kreatywnych pomysłów. W ten sposób bez wątpienia odniesiesz sukces.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Częstochowie

Tuż przed tym, jak zdecydujesz się na ostateczne podjęcie Filologii w Częstochowie, powinieneś zastanowić się, czy aby na pewno jest to kierunek przeznaczony właśnie dla ciebie. W tym celu możesz zapoznać się ze szczegółowym programem kształcenia oraz dodatkowo wspomóc się udzieleniem odpowiedzi na kilka następujących pytań:

  • Nauki humanistyczne są twoją ulubioną gałęzią wiedzy?
  • Chcesz związać przyszłość z nauką wybranego języka i codziennie go używać?
  • Bez trudu zdobywasz nową wiedzę językową?

Trzykrotne „tak” powinno wystarczyć do upewnienia się w tym, że Filologia w Częstochowie może okazać się najlepszym z możliwych wyborów. Jednak rozpoczęcie studiów może okazać się zdecydowanie trudniejsze, niż zakładałeś na początku, z uwagi na ogromną liczbę chętnych do ich podjęcia. Chcąc osiągnąć wystarczającą liczbę punktów, dzięki której twoja pozycja na liście przyjętych pozostanie niezachwiana, podejdź do rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie i daj z siebie wszystko – tylko poprzez osiągnięcie wystarczająco wysokiego wyniku zdołasz rozpocząć edukację.

Jednak powyższa droga nie jest jedyną prowadzącą do furtki możliwości rozpoczęcia kształcenia filologicznego. Jeśli uważasz się za ponadprzeciętnie uzdolnionego w jakiejkolwiek dziedzinie humanistycznej i społecznej, zastanów się nad przystąpieniem do olimpiady przedmiotowej. Uzyskanie wysokiego wyniku przełoży się na otrzymanie znacznej ilości punktów rekrutacyjnych, które bez wątpienia zostaną docenione na drodze twojej aplikacji.

 

Proces rekrutacji

Aby rozpocząć postępowanie rekrutacyjne, należy zgłosić swoją kandydaturę za pośrednictwem elektronicznej rejestracji kandydatów, czyli w praktyce uzupełnić znajdujący się na stronie internetowej formularz swoimi danymi osobowymi oraz punktami procentowymi otrzymanymi na maturze. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej należy czekać na ostateczny werdykt w sprawie przyjęcia kandydatów na studia.

Jeżeli odnajdziesz swoje nazwisko na jednej z list przyjętych, ro aby nie zostać skreślonym, dostarcz w wyznaczonym odgórnie terminie kserokopię świadectwa maturalnego, dowód tożsamości oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

FILOLOGIA - ważne informacje

filologia studia

studia filologiczne w Częstochowie

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie, takie jak Filologia, cieszą się niesłabnącą popularnością, wynikającą między innymi z ich doskonałej renomy. Tę natomiast w najlepszym stopniu potwierdzają opinie studentów i absolwentów.

Katarzyna, studentka trzeciego roku jednej z Filologii w Częstochowie, mówi:

„Studia humanistyczne są moim konikiem. Na Filologii odnajduję siebie i uczę się jedynie tego, co przyda mi się do realizacji upragnionych celów i prowadzenia udanego życia zawodowego w przyszłości. Wybrałam Częstochowę, bo to miejsce pełnie możliwości, aczkolwiek nieco niedoceniane. Polecam swój wybór każdemu!”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia Częstochowa studia stacjonarne

Filologia Częstochowa studia niestacjonarne

Popularne kierunki filologiczne w Częstochowie

Kierunki filologiczne w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku

filologia

Odkryj filologię w Częstochowie i sprawdź gdzie możesz studiować

POZOSTAŁE UCZELNIE W CZĘSTOCHOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia